Atlantosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj
Do weryfikacji analiza taksonomiczna gatunków, dokładniejszy materiał i lokalizacja

Autor: Korekta:
Marcin Szermański Maciej Ziegler

Atlantosaurus (atlantozaur)
Długość: >24-34,5 m

(w zależności od gatunku)

Masa: ? t
Miejsce występowania: USA - Kolorado

(formacja Morrison)

Czas występowania 155,7-150,8 Ma?

(późna jura, prawdopodobnie kimeryd)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

? Eusauropoda

?? Neosauropoda

??? Diplodocoidea

Autor: Scott Hartman

Tak wyglądał A. immanis i być może gatunek typowy A. montanus - rekonstrukcja

Apatosaurus ajax. Autor: Scott Hartman [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Atlantosaurus to niepewny i słabo znany rodzaj zauropoda żyjącego na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych (okolice miasta Morrison w stanie Kolorado). Jego kości zostały odnalezione i opisane podczas trwania słynnych "Kostnych Wojen" (ang. Bone Wars) w drugiej połowie XIX wieku.

Materiał kopalny i hipotetyczne rozmiary

A. montanus (YPM 1835[?]) to 3 trzony kręgów krzyżowych.

Dodatkowo A. montanus zawiera część kości krzyżowej, miednicy i tylnej kończyny. Na podstawie porównania długości jego kości udowej (ok. 2,1 m długości - 7 stóp) z kością udową krokodyla, Marsh (1877) ocenia jego długość całkowitą na co najmniej 80 stóp (ok. 24 m).

A. immanis (YPM 1840). Matthew William w swojej książce Dinosaurs - The Original Classi Edition daje mu aż 115 stóp długości (ok. 34,5 m).

Taksonomia

Historia taksonomiczna atlantozaura jest dość zawiła. Dinozaur ten został opisany przez paleontologa O.C. Marsha w 1877 roku jako "Titanosaurus" (gatunek typowy "Titanosaurus" montanus). Nie wiedział w momencie opisu, że nazwa Titanosaurus jest już zajęta przez Lydekkera dla kredowego zauropoda z Indii. Jeszcze w tym samym roku został zmuszony do zmienienia nazwy rodzajowej na Atlantosaurus (Upchurch i in., 2004b; Taylor, 2010).

Do rodzaju Atlantosaurus na przestrzeni dziejów dopisano nowe gatunki: A. immanis i A. alenquerensis, jednak na dzień dzisiejszy są one najczęściej traktowane jako synonimy odpowiednio Apatosaurus ajax i Lourinhasaurus alenquerensis. Z kolei Tschopp i in. (2015) wskazują, że jest to możliwy ważny gatunek w obrębie nowego rodzaju (podobnie jak niegdyś w przypadku Atlantosaurus alenquerensis). Być może także gatunek typowy atlantozaura, A. montanus, również jest młodszym synonimem apatozaura (Taylor, 2010). Inni badacze wskazują, że jest nomen dubium (Upchurch i in., 2004a) ze względu na brak diagnostycznego materiału (który jest notabene bardzo ubogi. Marsh prawdopodobnie wierzył jednak, że ten okruch kostny charakteryzuje się cechami diagnostycznymi – utworzył nawet nową rodzinę z nazwy Atlantosaurus, Atlantosauridae, w której umieścił jego i Apatosaurus. Wg niego grupę tę cechują pneumatyczne kręgi i brak krętarza trzeciego na kości udowej. Jakkolwiek, Atlantosauridae jest obecnie nieaktywne.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Atlantosaurus odnosi się do Atlasa – tytana z mitologii greckiej, który to miał dźwigać sklepienie niebieskie. Można ją tłumaczyć jako "atlasowy jaszczur". Odnosi się ona nieco do poprzedniej nazwy (Titanosaurus – "tytanowy jaszczur"), z której Marsh był zmuszony zrezygnować. Epitet gatunkowy montanus prawdopodobnie nawiązuje do stanu Montana USA, mimo, iż jego szczątki zostały znalezione w Kolorado (Upchurch i in., 2004b).

Spis gatunków

Atlantosaurus Marsh, 1877 ?nomen dubium
A. montanus Marsh, 1877 ?nomen dubium ?= Apatosaurus ajax
= "Titanosaurus" montanus Marsh, 1877
A. immanis Marsh, 1878 ?= Apatosaurus ajax
A. alenquerensis (Lapparent i Zbyszewski, 1957) = Lourinhasaurus alenquerensis
= "Apatosaurus" alenquerensis Lapparent i Zbyszewski, 1957
= "Camarasaurus" alenquerensis (Lapparent i Zbyszewski, 1957) Raath i McIntosh, 1987

Bibliografia

Marsh, O.C. (1877) "Notice of New Dinosaurian Reptiles from the Jurassic formation". American Journal of Science 14 (84): 514–516. [2]

Taylor, M.P. (2010) "Sauropod dinosaur research: a historical review". Geological Society, London, Special Publications; v. 343; p. 361-386; doi:10.1144/SP343.22

Tschopp, E., Mateus, O. & Benson, R.B.J. (2015) "A specimen-level phylogenetic analysis and taxonomic revision of Diplodocidae (Dinosauria, Sauropoda)" PeerJ, 3, e857. doi:10.7717/peerj.857

Upchurch, P., Barrett, P.M., Dodson, P. (2004a) Sauropoda. [w:] David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): "The Dinosauria". Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press

Upchurch, P., Yukimitsu T. & Barrett, P.M. (2004b) "A new specimen of Apatosaurus ajax (Sauropoda: Diplodocidae) from the Morrison Formation (Upper Jurassic) of Wyoming, USA." National Science Museum monographs 26: 1-118 ISSN:13429574

William, M. (2012) "Dinosaurs - The Original Classic Edition". Emereo Publishing, 1-44. ISBN:978-1-4864-1808-4 [3]