Politomia

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj
Różne rodzaje politomii:
A – w pełni rozwikłana,
B – częściowo rozwikłana,
C – „drzewo gwiezdne”

Politomia – sytuacja, w której z jednego węzła na kladogramie wychodzą co najmniej trzy linie ewolucyjne.

Wyróżnia się dwa typy politomii: miękkie (gdy nierozwikłanie kladogramu do dychotomii wynika z niedostatecznego poznania filogenezy) oraz twarde (gdy w wyniku kladogenezy z jednego przodka bezpośrednio powstają co najmniej trzy grupy potomne).

Politomia obejmująca trzy linie potomne nazywana jest trychotomią, cztery – tetrachotomią, pięć – pentachotomią, sześć – heksachotomią, siedem – heptachotomią itd.

Bibliografia