Yunnanosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Poniższe hasło wymaga korekty.
Potrzebne info przynajmniej z Lü i in. 2007

Autor: Korekta:
Tomasz Sokołowski Marcin Szermański


Yunnanosaurus (junnanozaur)
Długość: 5-13 m
Masa: ? t
Miejsce występowania: Chiny - Junnan

(formacja Lufeng)

Czas występowania wczesna - środkowa jura
Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Massopoda

Yunnanosaurus BW.jpg

Rekonstrukcja przyżyciowa Y. huangi. [1]

Wstęp

Yunnanosaurus to rodzaj dużego zauropodomorfa, który występował od wczesnej do środkowej jury na terenach obecnych południowych Chin. Przez wiele lat znany był tylko jeden pewny gatunek junnanozaura, Y. huangi (5-7 m długości), opisany przez Younga w 1942 roku. Dopiero w 2007 roku Lü i inni opisali dużo większy gatunek (ok. 13 m długości) - Y. youngi.

Etymologia

Pierwszy człon nazwy Yunnanosaurus pochodzi od miejsca odkrycia szczą…tków, prowincji Junnan, zaś drugi wywodzi się od greckiego słowa sauros oznaczają…cego jaszczurkę. Typowy gatunek honoruje swą… nazwą… chińskiego paleontologa X. Huanga, zaś Y. youngi nazwany został na cześć C.C. Younga, autora opisu rodzaju.

Historia taksonu i materiał kopalny

W latach 40-stych XX wieku chiński paleontolog, C.C. Young odkrył pierwsze skamieniałości tego gada w wczesnojurajskich osadach formacji Lufeng. W następnych latach Tsun Yi Wang wraz z ekipą… wykopał kolejne szkielety. Ogólnie na gatunek typowy Y. huangi składa się ponad 20 szkieletów (zarówno niekompletnych, jak i kompletnych) oraz 2 czaszki. Materiał ten zawiera osobniki młodociane i dorosłe.

Yunnanosaurus (Y. huangi?) posiadał po sześćdziesią…t łyżkowatych zębów w górnej i dolnej szczęce, co było unikalną… cechą… wśród "prozauropodów". Peter Dodson i inni, dzięki analizie stwierdzili, że gad ten był jednym z bardziej zaawansowanych zauropodomorfów, posiadają…cym bazalne cechy zauropodów. Jednakże w filogenezie gad ten nie był umieszczony zbyt blisko zauropodów, ponieważ budowa reszty szkieletu wskazuje na zdecydowane różnice w anatomii. Dzięki temu można przypuszczać, że podobieństwa zębów są… przykładem zbieżnego rozwoju dwóch oddzielnych linii ewolucyjnych.

Spis gatunków

Yunnanosaurus Young, 1942
Y. huangi Young, 1942
= Y. robustus Young, 1951
Y. youngi Lü, Li, Zhong, Azuma, Fujita, Dong i Ji, 2007

Bibliografia

Holtz, T.R. Jr. (2012) "Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages Supplementary Information". [2]

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University - Princeton i Oxford.

Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. (2004) The Dinosauria. Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yunnanosaurus