Abrosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Karol Sabath

Łukasz Czepiński

Marcin Szermański


Abrosaurus (abrozaur)
Długość: 11 m
Masa: 5 t
Miejsce występowania: Chiny - prowincja Syczuan

(formacja Xiashaximiao - niższe pokłady

formacji Shaximiao)

Czas występowania 171,6-161,2 Ma

środkowa jura (baton i/lub kelowej)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Eusauropoda

Neosauropoda

Macronaria - incertae sedis

Abrosaurus.jpg

Autor: Brian Roesch. [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Abrosaurus został w 1986 r. uznany za nowy rodzaj i gatunek (A. gigantorhinus), ale w niepublikowanej rozprawie doktorskiej Ouyanga i dlatego ta nazwa formalnie była nieważna. W 1989 roku po raz pierwszy ukazała się drukiem - w biuletynie Muzeum Dinozaurowego w Zigong - nazwa A. dongpoensis nadana przez Ouyangowi innej czaszce.

Abrozaur został zdiagnozowany na podstawie budowy okien czaszki, kości zębowej i żuchwy.

Materiał kopalny

Na materiał kopalny składają się przynajmniej dwie czaszki, z czego jedna jest prawie kompletna i bardzo dobrze zachowana.

Gatunki i etymologia

Peng i Shu w 1999 skorygowali formalne braki w ustanowieniu tego gatunku (wskazując, że oba abrozaury to ten sam gatunek), ale jako nazwę gatunkową zaproponowali pierwotną nazwę Abrosaurus gigantorhinus (co znaczy "wielkonosy Abrosaurus") - lecz jest ona nieważna, bo pierwszą opublikowaną formalnie nazwą była A. dongpoensis. Nazwa ta jest jednak niepoprawnie utworzona, bo -ensis to końcówka stosowana dla nazw odnoszących się do miejsc (jak np. Silesaurus opolensis - "śląski jaszczur z Opola"). Tymczasem autorowi chodziło o uhonorowanie urodzonego w prowincji Syczuan (niedaleko miejsca znalezienia abrozaura) poety Su Shi (1036-1101) tworzącego za czasów dynastii Song pod pseudonimem Su Dongpo, a nazwy utworzone od męskich imion i nazwisk mają końcówkę -i; zatem poprawna nazwa to Abrosaurus dongpoi.

Abrosaurus pierwotnie opisany był jako przedstawiciel kamarazaurydów, lecz obecnie jest uznawany najczęściej za bazalnego przedstawiciela kladu Macronaria. Bardziej szczegółowa jego pozycja systematyczna nie jest niestety znana, dlatego jest incertae sedis. Sama nazwa rodzajowa Abrosaurus znaczy "łagodny jaszczur".

Spis gatunków

Abrosaurus Ouyang, 1989
A. dongpoi (Ouyang, 1989) Peng i Shu, 1999
= A. dongpoensis Ouyang, 1989
= "A. gigantorhinus" Ouyang, 1986 nomen nudum

Bibliografia

Upchurch P., Barrett P.M., Dodson P. (2004) Sauropoda. [w:] David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): "The Dinosauria". Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University - Princeton i Oxford

http://en.wikipedia.org/wiki/Abrosaurus

http://www.paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?a=checkTaxonInfo&taxon_no=56458&is_real_user=1