Aepyornithomimus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Kamil Kamiński Maciej Ziegler


Aepyornithomimus (epjornitomim)
Długość: ?
Masa: ?
Miejsce występowania: Mongolia - Ajmak południowogobijski

(formacja Djadochta)

Czas występowania 89,3-83,5 Ma

późna kreda (kampan)

Systematyka Dinosauria

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

Ornithomimosauria

Ornithomimidae

Aepyornithomimus.jpg

Rekonstrukcja. Autor: Masato Hattori.

Źródło: Tsogtbaatar i in., 2017 [2].

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Aepyornithomimus był przedstawicielem ornitomimozaurów zamieszkującym tereny dzisiejszej Mongolii w późnej kredzie. Znany jest tylko z jednego okazu, obejmującego fragmentaryczną kończynę tylną. Został nazwany i opisany w 2017 r. przez zespół paleontologów, któremu przewodził Chinzorig Tsogtbaatar. Może on być formą pośrednią między bazalnymi a zaawansowanymi ornitomimozaurami.

Etymologia

Nazwa Aepyornithomimus nawiązuje do olbrzymiego nielotnego ptaka - mamutaka (Aepyornis), ze względu na podobieństwo w budowie stóp. Drugi człon - mimus języku łacińskim oznacza „naśladowca” lub „udający”. Epitet gatunkowy odwołuje się do miejsca znalezienia szczątków.

Materiał kopalny

Holotyp to niekompletny szkielet oznaczony numerem katalogowym MPC-D 100/130. Obejmuje on lewą stopę wraz z kością skokowa, piętową i dalszą częścią trzeciej kości stępu (ang. tarsus). Obecnie okaz ten znajduje się w Instytucie Paleobiologii i Geologii Mongolskiej Akademii Nauk.

Budowa i paleobiologia

Szczątki Aepyornithomimus, choć nieliczne, pozwalają na odróżnienie go od innych ornitomimidów. Cechował się on nierówno rozwiniętą parą dołów na tylnej krawędzi trzeciej kości stępu, masywną dalszą głową stawową (ang. articular caput) drugiej kości śródstopia, proksymalno-brzusznie zaokrąglonym grzebieniem na paliczku stopy II-I, wydłużonym czwartym palcem stopy, bocznie pochylonym kłykciem przyśrodkowym pliczka IV-1 oraz wydłużonymi pazurami tylnych kończyn.

Kości śródstopia. Źródło: Tsogtbaatar i in., 2017 [1].

Aepyornithomimus zapewne był szybkobiegającym, ptakopodobnym wszystkożercą. W przeciwieństwie do większości swoich krewniaków, znanych głównie z wilgotnych środowisk (jak formacja Nemegt) żył on w warunkach półpustynnych. Jest to pierwszy tak wyraźny dowód, że ornitomimidy dysponowały znacznymi zdolnościami adaptacyjnymi i potrafiły przystosować się do różnych warunków.

Spis gatunków

Aepyornithomimus Tsogtbaatar, Kobayashi, Tsogtbaatar, Currie, Watabe i Barsbold, 2017
A. tugrikinensis Tsogtbaatar, Kobayashi, Tsogtbaatar, Currie, Watabe i Barsbold, 2017

Bibliografia

Tsogtbaatar, C., Kobayashi, Y., Khishigjav, T., Currie, P.J., Watabe, M., Rinchen, B. (2017). "First Ornithomimid (Theropoda, Ornithomimosauria) from the Upper Cretaceous Djadokhta Formation of Tögrögiin Shiree, Mongolia". Scientific Reports. 7: Article number 5835. doi:10.1038/s41598-017-05272-6