Afromimus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Kamil Kamiński


Afromimus (afromim)
Długość: ok. 3 m
Masa: ? kg
Miejsce występowania: Niger, pustynia Ténéré

(formacja Elrhaz)

Czas występowania ok. 112 Ma

wczesna kreda (apt - alb)

Systematyka Dinosauria

Theropoda

Tetanurae \ Ceratosauria

Coelurosauria \ Abelisauroidea

???Ornithomimosauria

Kinnareemimus.jpg

Rekonstrukcja przyżyciowa Kinnareemimus.

Być może afromim był podobny, choć ostatnie badania wskazują, że jest to mało prawdopodobne.

Autor: "Himmapaan". [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Afromimus to rodzaj teropoda, który żył podczas wczesnej kredy na terenach dzisiejszego Nigru. Znamy tylko jeden niepełny szkielet tego zwierzęcia. Został on nazwany i opisany w 2017 r. przez znanego amerykańskiego paleontologa Paula Sereno.

Etymologia

Nazwa Afromimus pochodzi łacińskiego afro („Afryka”) oraz greckiego mimos, czyli „naśladowca”. Epitet gatunkowy nawiązuje do pustyni Ténéré, gdzie odnaleziono jego szczątki.

Materiał kopalny

Holotyp (MNBH GAD112) to niekompletny szkielet pozaczaszkowy dorosłego osobnika, obejmujący fragment żebra, siedem niekompletnych kręgów ogonowych, dwa niepełne szewrony, większość prawej kości piszczelowej i strzałkowej, bliższe części kości stępu i trzy paliczki palca stopy, w tym pazur.

Budowa i klasyfikacja

Afromimus był średniej wielkości teropodem. Mimo skąpego materiału kopalnego, Sereno (2017) wskazał kilka cech kości piszczelowej, strzałkowej, kręgów ogonowych i szewronów, które odróżniają go od innych dinozaurów. Sereno (2017) rozważał afromima jako przedstawiciela Noasauridae, uznał jednak, że nie ma ku temu poważniejszych podstaw. Zamiast tego wykazuje on kilka cech w budowie kręgów ogonowych i pazurów stóp, które zbliżają go do ornitomimozaurów. Jednak w 2019 r. Cerroni i in. dostrzegli jednak, że budowa kończyn tylnych i kręgów ogonowych świadczy o jego przynależności do Abelisauroidea.

Spis gatunków

Afromimus Sereno, 2017
A. tennerensis Sereno, 2017

Bibliografia

xCerroni, M.A., Agnolin, F.L., Egli, F.B. & Novas, F.E. (2019). "The phylogenetic position of Afromimus tenerensis Sereno, 2017 and its paleobiogeographical implications." Journal of African Earth Sciences (advance online publication) doi: https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2019.103572.

Sereno, P. (2017). "Early Cretaceous ornithomimosaurs (Dinosauria: Coelurosauria) from Africa". Ameghiniana. 54 (5): 576–616. doi:10.5710/AMGH.23.10.2017.315.