Aoniraptor

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Kamil Kamiński Maciej Ziegler


Aoniraptor (aoniraptor)
Długość: >6 m
Masa: ?
Miejsce występowania: Argentyna - Río Negro

(formacja Huincul)

Czas występowania "środkowa" kreda (środkowy cenoman - wczesny turon[1]
Systematyka Dinosauria

Theropoda

Averostra

?Tetanurae / ??Ceratosauria

??Coelurosauria / ???Noasauridae[2]

??Tyrannosauroidea

??Megaraptora[3]

Gualicho NT.jpg

Rekonstrukcja prawdopodobnego synonimu aoniraptora - Gualicho

Autor: Nobu Tamura

Wstęp

Aoniraptor to rodzaj słabo poznanego, średnich rozmiarów teropoda ze „środkowej” kredy Argentyny. Charakteryzował się wysokim stopniem pneumatyzacji kręgów ogonowych. Bardzo prawdopodobne wydaje się, że jest to synonim opisanego w tym samym roku Gualicho

Etymologia

Nazwa Aoniraptor pochodzi od słowa aoni, oznaczającego „południe” w języku Indian z plemienia Tehuelcze, oraz łacińskiego raptor, czyli „rabuś”, „złodziej”. Epitet gatunkowy wywodzi się z języka łacińskiego, oznaczając „wolny”, „niepodległy”.

Materiał kopalny

Holotyp (MPCA-Pv 804/1-25) to fragmentaryczny szkielet pozaczaszkowy młodego osobnika obejmujący niekompletny ostatni kręg krzyżowy, sześć przednich kręgów ogonowych, cztery środkowe kręgi ogonowe oraz pięć łuków neutralnych kręgów ogonowych (Motta i in. 2016).

Synonim Gualicho?

Bardzo prawdopodobne wydaje się, że Aoniraptor to synonim opisanego w tym samym roku Gualicho (w takim wypadku ta druga nazwa miałaby pierwszeństwo). Oba pochodzą z tej samej formacji skalnej, były podobnej wielkości, a materiał kopalny pokrywa się w bardzo niewielkim stopniu. Synonimikę gualicho i aoniraptora zasugerowali m.in. Mortimer (2016 online) oraz Cau (2016 online).

Motta i in. (2016) uznali aoniraptora za przedstawiciela kladu Megaraptora. Jeżeli jednak rzeczywiście jest to synonim Gualicho, to jego pozycja filogenetyczna mogła być zgoła odmienna. Mógł on był ceratozaurem lub karnozaurem. Zob. też opis Gualicho.

Spis gatunków

Aoniraptor Motta, Aranciaga Rolando, Rozadilla, Agnolín, Chimento, Brissón Egli i Novas, 2016
?= Gualicho Apesteguía, Smith, Juárez Valieri i Makovicky, 2016
A. libertatem Motta, Aranciaga Rolando, Rozadilla, Agnolín, Chimento, Brissón Egli i Novas, 2016
?= Gualicho shinyae Apesteguía, Smith, Juárez Valieri i Makovicky, 2016

Bibliografia

Cau, A. (2016 online) [1].

Mortimer, M. (2016 online) [2].

Motta, M.J., Aranciaga Rolando, A.M., Rozadilla, S., Agnolín, F.E., Chimento, N.R., Brissón Egli, F. & Novas, F.E. (2016) "New theropod fauna from the Upper Cretaceous (Huincul Formation) of northwestern Patagonia, Argentina" [w:] Khosla, A. & Lucas, S.G. (red.) "Cretaceous Period: Biotic Diversity and Biogeography" New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 71, 231-253.

Wang, S., Stiegler, J., Amiot, R., Wang, X., Du, G.-h., Clark, J.M. & Xu, X. (2017) "Extreme Ontogenetic Changes in a Ceratosaurian Theropod" Current Biology, 27(1), 144–148. doi:10.1016/j.cub.2016.10.043

  1. Motta i in. (2016) cytujący prace Garrido (2000; 2010 - w bibliografii pojawia się tylko ta druga, napisana w języku hiszpańskim) podają dla formacji środkowy cenoman - wczesny turon, zaś Apesteguía i in. (2016) - późny cenoman - wczesny turon.
  2. Na cechy charakterystyczne dla ceratozaurów, w tym noazaurydów, i tetanurów u Gualicho i Aoniraptor wskazują Wang i in. (2017).
  3. Megaraptora mogą należeć do innej grupy niż Coelurosauria i Tyrannosauroidea, w szczególności Carnosauria - zob. Megaraptora