Beibeilong

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Kamil Kamiński


Beibeilong (beibeilong)
Długość: ?
Masa: ?
Miejsce występowania: Chiny - prowincja Henan

(formacja Gaogou)

Czas występowania

późna kreda (cenomanturon)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

Oviraptorosauria

Caenagnathidae

Reconstruction of Beibeilong embryo in ovo.jpg

Rekonstrukcja embrionu we wnętrzu jaja. Autor: Vladimir Rimbala.

Źródło: Pu i in., 2017. [2].

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Beibeilong to rodzaj owiraptorozaura z późnej kredy Chin. Co ciekawe, znany jest z pozostałości gniazda z zarodkiem i jajami, nieznane są natomiast dorosłe okazy. Naukowcy uważają jednak, że był to duży, dość bazalny cenagnatyd.

Etymologia

Nazwa Beibeilong pochodzi od chińskich słów beibei („dziecko”) oraz long („smok”).. Z kolei epitet gatunkowy sinensis nawiązuje do faktu znalezienia tego dinozaura w Chinach.

Materiał kopalny

Holotyp (HGM 41HIII1219) to częściowo artykułowany szkielet (bez większości przednich kończyn, stóp i ogona) bardzo młodego osobnika, powiązany z częściowo zachowanym gniazdem z sześcioma-ośmioma jajami. Okaz ten znajduje się w Henan Geological Museum (HGM) w Chinach. Jest to jedyny znany szkielet stowarzyszony z wielkimi jajami owiraptorozaurów, określanymi jako Macroelongatoolithus.

Odkrycie i opis

Szczątki Beibeilong (nazwane „Baby Louie”) zostały odkryte między końcem 1992 a początkiem 1993 r., a następnie wywiezione do Stanów Zjednoczonych, gdzie trafiły do The Stone Compalny, która wystawiła okaz podczas preparacji. W 2001 r. został on nabyty przez Indianapolis Children’s Museum, gdzie znajdował się na publicznej wystawie przez dwanaście lat. Dopiero w 2013 r. „Baby Louie”) został zwrócony Chinom i trafił do Henan Geological Museum. W 2017 r. na podstawie tych szczątków nazwano i opisano nowy rodzaj dinozaura. Dokonał tego zespół paleontologów, którym przewodził Hanyong Pu.

Budowa

Mimo iż jedyne znane szczątki należą do bardzo młodego okazu, autorzy opisu uważają, że Beibeilong był dużym cenagnatydem. Swiadczy o tym wielkość znalezionych jaj. Zachowana część czaszki holotypu ma długość 66 mm. Oczodoły były duże (co jest typowe dla bardzo młodych dinozaurów) i okrągłe. Kość szczękowa była krótka, niska i bezzębna. Kość zębowa była względnie krótka i głęboka, przypominając proporcjami Gigantoraptor i Microraptor. Również kości kończyn tylnych wykazują budowę podobną do gigantoraptora. Beibeilong wyróżniał się jednak kilkoma cechami czaszki i kości biodrowej.

Holotyp zachowany w gnieździe wraz z jajami.[1].

Ogólnie szkielet holotypu wykazuje cechy typowe dla embrionów lub bardzo młodych dinozaurów. Podbródek jest wetknięty w klatkę piersiową, co jest charakterystyczne dla embrionów dinozaurów, krokodyli i ptaków.

Spis gatunków

Beibeilong Pu, Zelenitsky, , Currie, Carpenter, Xu, Koppelhus, Jia, Xiao, Chuang, Li, Kundrat i Caizhi, 2017
B. sinensis Pu, Zelenitsky, , Currie, Carpenter, Xu, Koppelhus, Jia, Xiao, Chuang, Li, Kundrat i Caizhi, 2017

Bibliografia

Pu, H.; Zelenitsky, D.K.; Lü, J.; Currie, P.J.; Carpenter, K.; Xu, L.; Koppelhus, E.B.; Jia, S.; Xiao, L.; Chuang, H.; Li, T.; Kundrát, M.; Shen, C. (2017). "Perinate and eggs of a giant caenagnathid dinosaur from the Late Cretaceous of central China". Nature Communications. 8: 14952. doi:10.1038/ncomms14952.