Biogeografia

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Biogeografia – nauka zajmująca się badaniem rozmieszczenia organizmów na danym terenie oraz przyczyn, które te rozmieszczenie spowodowały. Dzieli się na:
- biogeografię opisową, która opisuje zasięgi występowania poszczególnych organizmów oraz ich strukturę (np. czy gatunek występuje wyspowo na danym terenie, czy ma zwarty zasięg);
- biogeografię przyczynową, która dzieli się na ekologiczną (bada wpływ krótkookresowych procesów ekologicznych na istniejące rozmieszczenie organizmów) i historyczną (bada wpływ długookresowych procesów, np. zmian klimatu, kształtujących obserwowane rozmieszczenie organizmów);
- biogeografię stosowaną, która rozwiązuje zadania biogeograficzne związane z ochroną przyrody np. badanie wpływu budowy dróg na przemieszczanie się osobników danego gatunku.

Badaniem biogeografii organizmów wymarłych na podstawie skamieniałości zajmuje się paleobiogeografia.