Bothriospondylus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Dawid Mazurek Tomasz Skawiński

Marcin Szermański

Maciej Ziegler


Bothriospondylus (botriospondyl)
Długość: ? m
Masa: ? t
Miejsce występowania: Wielka Brytania

(gatunek typowy)

Czas występowania 156-151 Ma

późna jura (kimeryd - gatunek typowy)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Neosauropoda

?? Macronaria

Bothriospondylus.jpg

Trójwymiarowa rekonstrukcja dłoni i nadgarstka

?B. madagascariensis (źródło: Läng & Goussard, 2007)

Wstęp

Botriospondyl (Bothriospondylus, co znaczy "wykopane kręgi") to nieważny rodzaj zauropoda.

Owen w 1875 roku ustanowił na bazie kilku kręgów nowy rodzaj i gatunek - Bothriospondylus suffossus. W poczet rodzaju, również na bazie bardzo fragmentarycznego materiału, zaliczył jeszcze kilka innych gatunków. W późniejszym czasie Bothriospondylus stał się taksonem-workiem, do którego zaliczano nowo opisane gatunki z różnych krajów (Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Argentyna, Madagaskar) i z różnych czasów (jura - kreda).

W 2010 roku Philip Mannion przeprowadził rewizję tego rodzaju.

Gatunki Bothriospondylus

Wielka Brytania

B. suffossus

Ważność: nomen dubium

Czas: późna jura (kimeryd)

Gatunek typowy, znany z siedmiu trzonów kręgów grzbietowych i krzyżowych. Przedstawiciel Neosauropoda, a być może nawet Macronaria (Naish i Martill, 2007). Jego młodsze synonimy to Ornithopsis suffossus i Pleurocoelus suffossus.

B. robustus

Ważność: nomen dubium

Czas: środkowa jura (baton)

Możliwy przedstawiciel Macronaria, starszy synonim gatunku Marmarospondylus robustus, znany z kręgu grzbietowego.


B. elongatus

Ważność: nomen dubium

Czas: wczesna kreda

Przedstawiciel Sauropoda, znany z kręgu grzbietowego z serii syntypowej Ornithopsis hulkei.


B. magnus

Ważność: nomen dubium

Czas: ?

Znany z jednego kręgu, młodszy synonim Ornithopsis hulkei, ważnego(?) przedstawiciela ?Titanosauriformes.


Francja

Bothriospondylus sp. - przedstawiciel ?Titanosauriformes. Wg D'Emica (2012) członek kladu Giraffatitan + bardziej zaawansowane brachiozaurydy. Zwany również "Damparis sauropod". Philip Mannion i in. (2017) opisali jego szczątki jako nowy gatunek brachiozauryda - Vouivria damparisensis.


Portugalia

Bothriospondylus sp. - pięć zębów przedstawiciela ?Titanosauriformes.


Madagaskar

B. madagascariensis

Titanosauriformes incertae sedis znany z izolowanych kręgów i fragmentów kończyn (część madagaskarskiego materiału wydzielono w ważny(?) Lapparentosaurus madagascariensis).


Argentyna

Bothriospondylus sp. = rebbachizauryd Nopcsaspondylus alarconensis.

Nadgarstek u ?B. madagascariensis

W roku 2007 Émilie Läng i Florent Goussard opisali budowę nadgarstka u ?Bothriospondylus madagascariensis. To bardzo ciekawe znalezisko, gdyż elementy nadgarstka zachowują się rzadko, a jeśli już to raczej nie połączone - co utrudnia ich identyfikację. U zauropodomorfów ta część szkieletu znana jest przede wszystkim u Massospondylus i Plateosaurus. Tym razem dokładna rekonstrukcja nadgarstka zauropoda możliwa była dzięki odnalezieniu na batońskim stanowisku Manary-Abo niemal kompletne szkieletu, opisanego przez Lavocata w 1955 roku, u którego kości kończyn przednich były połączone. Rekonstrukcja nadgarstka była możliwa m.in. dzięki temu, że w 1955 roku Lavocat wykonał jego odlew w terenie. Badania wykazały, że nadgarstek składa się z pięciu elementów - zazwyczaj u zauropodów występują trzy lub mniej. Do tego kości ułożone są aż w trzy rzędy. Autorzy podsumowują swoją pracę przedstawiając proponowaną homologię kości madagaskarskiego zauropoda i hipotetycznego archozaurowego przodka.

Spis gatunków

Bothriospondylus Owen, 1875 nomen dubium
B. suffossus Owen, 1875 nomen dubium
= Ornithopsis suffossus (Owen, 1875) von Huene, 1922
= Pleurocoelus suffossus (Owen, 1875)
B. robustus Owen, 1875 nomen dubium
= Marmarospondylus robustus (Owen, 1875) Owen, 1875
B. elongatus Owen, 1875 nomen dubium
= Ornithopsis hulkei [partim] Seeley, 1870
B. magnus Owen, 1875 = Ornithopsis hulkei
B. madagascariensis Lydekker, 1895

Bibliografia

D'Emic, M. (2012) "The early evolution of titanosauriform sauropod dinosaurs" Zoological Journal of the Linnean Society, 166, 624-671. doi:10.1111/j.1096-3642.2012.00853.x

Läng, É. & Goussard, F. (2007) Redescription of the wrist and manus of ?Bothriospondylus madagascariensis: new data on carpus morphology in Sauropoda. Geodiversitas 29 (4): 549-560.

Mannion, P. (2010) A revision of the sauropod dinosaur genus 'Bothriospondylus' with a redescription of the type material of the Middle Jurassic form 'B. madagascariensis'. Palaeontology 53 (2): 277-296.

Mannion, P.D., Allain, R. & Moine, O. (2017) The earliest known titanosauriform sauropod dinosaur and the evolution of Brachiosauridae. PeerJ 5: e3217. https://doi.org/10.7717/peerj.3217

Naish, D. & Martill, D.M. (2007) Dinosaurs of Great Britain and the role of the Geological Society of London in their discovery: Ornithischia. „Journal of the Geological Society”. 165 (3), s. 613–623. doi:10.1144/0016-76492007-154 [Supplementary information]

Upchurch, P., Barret, P.M. & Dodson, P. (2004) Sauropoda. [w:] David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): "The Dinosauria". Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press.