Bruhathkayosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj
Do weryfikacji/przeredagowania akapit "identyfikacja szczątków i kontrowersje"


Autor: Korekta:
Krzysztof Stuchlik

Dawid Mika

Marcin Szermański

Maciej Ziegler

Tomasz Sokołowski

Łukasz Czepiński


Bruhathkayosaurus (bruhatkajozaur)
Długość: 34-36 m (???)
Masa: 80-100 t (???)
Miejsce występowania: Indie - stan Tamil Nadu

(formacja Kallamedu)

Czas występowania 70,6-65,5 Ma

późna kreda (mastrycht)

Systematyka ? Dinosauria

? Saurischia

? Sauropodomorpha

? Sauropoda

? Eusauropoda

? Neosauropoda

? Macronaria

? Titanosauriformes

? Somphospondyli

? Titanosauria

Bruhathkayosaurus.jpg

Rekonstrukcja przyżyciowa ok. 28 metrowego osobnika.

Autor: Stephen O'Connor [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Bruhathkayosaurus to jeden z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych dinozaurów. Nie jest pewna jego klasyfikacja, ani rozmiary, ani nawet to, czy jego skamieniałości rzeczywiście należą do szczątków dinozaura. Thomas Holtz zasugerował bowiem, że opisane kości bruhatkajozaura to nie pozostałości po dinozaurze, a jedynie sfosylizowane resztki drzewa.

Głównie z tego powodu, a także być może przez słabe poznanie szczątków – jak zauważa Michael Mortimer (DML), jego formalny opis i ilustracje zostawiają wiele do życzenia – jest powszechnie uważany za takson niepewny (nomen dubium).

Lokalizacja

Nieliczne skamieniałości opisane jako Bruhathkayosaurus matleyi zostały odnalezione w południowych Indiach (stan Tamil Nadu). Tkwiły one w późnokredowych osadach formacji Kallamedu. Ich dokładne datowanie wskazuje na mastrycht, a więc 70,6-65,5 milionów lat.

Materiał kopalny

Holotyp (GSI PAL/SR/20): kość promieniowa, kości miednicy: kulszowa, biodrowa (ok. 120 cm przy szerokości środkowej 25 cm, "korzeń" 38 cm szerokości), kości kończyny tylnej: niekompletna udowa (szerokość ok. 75 cm), piszczelowa (ok. 200 cm) oraz niekompletny kręg ogonowy.

Jak donosi Wedel, holotyp niestety zaginął - został porwany przez powódź.

Identyfikacja szczątków i kontrowersje

Autorzy opisu Bruhathkayosaurus, Yadagiri i Ayyasami (1989) uznali je za skamieniałe kości należące do ogromnego teropoda (należącego do karnozaurów), który miał osiągać aż 20 metrów długości. Miał być więc jeszcze większy od egipskiego Spinosaurus. Ich "diagnoza" brzmiała tak: ogromny teropod z ciężkimi kośćmi kończyn tylnych i najdłuższej ze wszystkich kości udowej, długiej kości łonowej z ?podłonowym (ang. puboischiae) "konarem" i masywną tylną częścią.

Pierwsze (nieoficjalne) wzmianki o tym, że w istocie są to szczątki zauropoda, a nie teropoda, zaczęły krążyć już w 1995 roku. 11 lat później, Krause i in. (2006) zasugerował (prawdopodobnie jako pierwsi oficjalnie postulowali w tej sprawie) na łamach naukowego czasopisma "Annals of the Missouri Botanical Garden", iż jest to zauropod.

Opis Bruhathkayosaurus jest niedopracowany, jednak to, co dziwi najbardziej to fakt, że znalezisko nie zostało poprawnie udokumentowane - wykonano tylko bardzo słabej jakości zdjęcia i szkice, które nie pozwalają ustalić niczego pewnego. Jak zauważa Nima Sassani, sytuacja jest bardzo podejrzana i możliwe, że jest mistyfikacją. Na uwagę zasługuje choćby fakt, że rzekome szczątki nigdy nie zostały wydobyte, ani szczegółowo zabezpieczone, przeleżały 20 lat w ziemi po czym zostały porwane przez powódź i zniszczone. Wydawać by się mogło, że po tym, co stało się z Amphicoelias fragillimus, każdy szanujący się paleontolog zrobiłby wszystko, żeby nie popełnić tego samego błędu, wiedząc jaką wagę może mieć to odkrycie. Wszak w latach 90-tych cały świat został poinformowany przez media o tym, że odnaleziono w Indiach największego znanego dinozaura; mimo to szczątki nie zostały wydobyte ani właściwie zbadane. Z drugiej strony, Sankar Chatterjee był na miejscu i twierdzi, że zbadał szczątki, uznając je z całą pewnością za należące do tytanozaura (np. w rozmowie Tracem Fordem (DML) uważa go za dinozaura, co zresztą zauważył już w 1995 roku); definitywnie także zaprzeczył teorii Holtza, że to skamieniałe drzewo. Zgodził się z tym również Mickey Mortimer twierdząc, że hipoteza o drzewie jest mało prawdopodobna z uwagi na to, że zachowały się "nie cylindryczne kości" jak np. kość biodrowa.

Bruhathkayosaurus to niemal legendarna gwiazda pośród, jak je nazwał Nima Sassani, "pół-apokryficznych zauropodów", uważany za największego, lub drugiego co do wielkości dinozaura (ustępując ewentualnie jedynie Amphicoelias fragillimus). Tym bardziej frustrujące jest to, że materiał został utracony na zawsze, uniemożliwiając jego weryfikację, przez co wszelkie wątpliwości związane z tymi skamieniałymi szczątkami zapewne nie zostaną wyjaśnione. Jak dotąd Bruhathkayosaurus był pomijany przez paleontologów w swoich badaniach nad Titanosauria (i Sauropoda w ogóle). Drukiem ukazał się jedynie co najmniej trzykrotnie: w momencie jego opisania (Yadagiri i Ayyasami, 1989), w "The Dinosauria 2" (2004 – gdzie został wymieniony jedynie z nazwy jako Sauropoda indet., a jego epitet gatunkowy został omyłkowo zniekształcony) oraz w Krause i in. (2006) - lecz tutaj informacje są odtwórcze i ograniczają się zaledwie do tego, co napisali w "The Dinosauria 2" Weishampel i in. (2004).

Prócz w wyżej wymienionych, redagowanych tekstów, pisze o nim także Paul (2010) i Dinosaurs: The Encyclopedia.

Dużo informacji o tym – o ile nim rzeczywiście był – dinozaurze jest na DML (Dinosaur Mail List), gdzie paleontolodzy z całego świata dzielą się swoimi spostrzeżeniami drogą mailową. Są to jednak informacje nieoficjalne (nie wydane drukiem).

Rozmiary

Niektórzy naukowcy zakładając, że jest to tytanozaur a nie skamieniałe drzewo, pokusili się o oszacowanie jego rozmiarów. Są one jednak niepewne, bowiem opierają się na proporcjach długości poszczególnych kości, a zapewne proporcje te różniły się w mniejszym lub większym stopniu u poszczególnych rodzajów i gatunków.

Pierwsze szacunki rozmiarów pojawiły się na podstawie obliczeń Mortimera, który określił długość na 44 m, bazując na porównaniu ogromnej kości piszczelowej ~200 cm do jak wówczas sądzono długiej na 155 cm piszczeli Argentinosaurus. Mortimer przeskalował także hipotetyczną masę i uzyskał wynik 175-220 ton. Obliczył także hipotetyczną długość kości ramieniowej na 234 cm.

Nieco później zrewidował swoje szacunki rozmiarów największych zauropodów i zmniejszył długość Bruhathkayosaurus do 28-34 m, a masę do 157 ton, w dalszym ciągu zachowując jednak skalę porównawczą z argentynozaurem.

W roku 2008 Wedel zrewidował masę bruhatkajozaura - wspomniana wcześniej kość piszczelowa argentynozaura okazała się być tak naprawdę kością strzałkową, co wpłynęło na oszacowanie rozmiarów. U tytanozaurów piszczel jest nieco dłuższy niż strzałka, zatem Wedel słusznie zauważył, że tak naprawdę piszczel argentynozaura musiałaby być większa niż 155 cm (czyli większa od strzałki) dzięki temu ustalił, że w rzeczywistości piszczel Bruhathkayosaurus był większy o 20% od hipotetycznej piszczeli argentynozaura, a nie o 29% jak zakładano wcześniej. Wedel posiłkując się obliczeniami Mazzety z 2004 roku, przeskalował masę 73 ton argentynozaura i oszacował rozmiary bruhatkajozaura na 126 ton.

W roku 2010 Armstrong zakwestionował badanie Mazzetty, jakoby użyto w nim zbyt dużej gęstości ciała dla największych tytanozaurów. Stwierdził ponadto, że argentynozaur był nieco lżejszy i ważył około 50-60 ton, z czym zgodzili się Wedel i Taylor. Podobne rezultaty uzyskał także Paul - 55 ton, a Hartman oszacował największego jego zdaniem przedstawiciela tytanozaurów - Puertasaurus - na 60 lub nieco więcej ton. Długość argentynozaura została oszacowana na 30 m (Carpenter), 30 m (Paul), ~29-30 m (Armstrong) oraz około ~30 m (Novas oraz inni paleontolodzy z Argentyny).

Podsumowując - najbardziej trafne szacunki rozmiarów dla Bruhathkayosaurus to około 34-36 m długości po przeskalowaniu Argentinosaurus oraz Alamosaurus, którego właściciela piszczeli o długości ~170 cm oszacowano na około 29-30 m. Masa oparta na najnowszych wyliczeniach i opiniach przedstawionych wyżej powinna wynieść około 80-100 ton.

Niektórzy pokusili się także o oszacowanie rozmiarów kości udowej Bruhathkayosaurus - jej szerokość to 75 cm, co daje wynik 1,34 razy większy od szerokości kości udowych - Antarctosaurus giganteus, gdyby kość bruatkajozaura miała podobne proporcje to jej długość można oszacować na 297-315 cm.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Bruhathkayosaurus pochodzi od sanskryckich słów bruhath (błędnie zapisane słowo brhat znaczące wielki, ciężki), kāya - ciało i greckiego sauros - jaszczur. Tak więc można tłumaczyć ją jako "jaszczura o wielkim/ciężkim cielsku". Epitet gatunkowy matleyi honoruje zapewne Charlesa Matleya, który prowadził wykopaliska m.in. właśnie na terenie Indii.

Spis gatunków

Bruhathkayosaurus Yadagiri i Ayyasami, 1989 nomen dubium
B. matleyi Yadagiri i Ayyasami, 1989 nomen dubium
= "B. matelyi" Weishampel, Barrett, Coria, Le Loeuff, Xu, Zhao, Sahni, Gomani i Noto, 2004 nomen nudum

Bibliografia

Źródła naukowe:

Calvo, J.O.; Juárez Valieri, R.D. & Porfiri, J.D. (2008) Re-sizing giants: estimation of body length of Futalognkosaurus dukei and implications for giant titanosaurian sauropods. 3° Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados. Neuquén, Argentina [abstrakt]

Mazzetta, Gerardo V., Christiansen, Per, Fariña, Richard A. (2004) "Giants and Bizarres: Body Size of Some Southern South American Cretaceous Dinosaurs" Historical Biology 65 (2-4): ss.1–13.

Weishampel D.B., Barrett P.M., Coria R.A., Le Loeuff J., Xu X., Zhao X., Sahni A., Gomani E.M.P., Noto C.R. (2004) Dinosaur Distribution. [w:] David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): "The Dinosauria". Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press., ss. 595

Inne:

Haines, T. & Chambers, P. (2006) The Complete Guide to Prehistoric Life

Paul G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University - Princeton i Oxford

Taylor, M. - prywatna korespondencja

http://svpow.com/2010/04/15/argentinosaurus-smaller-than-you-think/

http://svpow.com/2008/05/20/sv-pow-showdown-sauropods-vs-whales/

http://dml.cmnh.org/2001Jun/msg00626.html

http://dml.cmnh.org/2004Sep/msg00086.html

http://dml.cmnh.org/2001Jun/msg00665.html

http://dml.cmnh.org/2004Feb/msg00467.html

http://dml.cmnh.org/2001Jun/msg00649.html

http://skeletaldrawing.blogspot.com/2013/06/the-biggest-of-big.html

http://dinogoss.blogspot.com/2011/12/bruhathkayosaurus-is-dead-again.html

http://thescelosaurus.com/sauropoda.htm