Dystrophaeus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Sebastian Oziemski

Maciej Ziegler

Tomasz Sokołowski

Marcin Szermański

Krzysztof Stuchlik

Tomasz Singer


Dystrophaeus (distrofeuz)
Długość: 13 m
Masa: 7 t
Miejsce występowania: USA - Utah, hrabstwo San Juan

(prawdopodobnie formacja Summerville)

Czas występowania 165-155 Ma

przełom środkowej i późnej jury (kelowejoksford)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

? Eusauropoda

? Neosauropoda

? Diplodocoidea

?? Diplodocidae / ?? Dicraeosauridae

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Dystrophaeus to rodzaj zauropoda żyjący w środkowej i/lub późnej jurze. Jest jednym z pierwszych opisanych zauropodów z kontynentu północnoamerykańskiego. Szczątki odkryto w latach 50-tych XIX wieku, a naukowego opisu dokonał Edward Cope w 1877 roku. Gatunek typowy to Dystrophaeus viamalae.

Gregory Paul szacuje go na 13 metrów długości i 7 ton.

Materiał kopalny

Odkryto niekompletną kończynę przednią oznaczoną USNM 2364. Holotyp ten zawiera niekompletną łopatkę, kość łokciową, część kości promieniowej i kości śródręcza (III-V).

Etymologia

Dystrophaeus znaczy "prymitywny staw" (z gr. dys - "zły, trudny, prymitywny" i gr. stropheus "staw, zawias, kręg"). Nazwa odnosi się do grubszej, prostszej budowy stawu w porównaniu do ssaków.

Lokalizacja

Skamieniałości Dystrophaeus pochodzą z przełomu kelowej - oksford. Długo uważano, że zostały one odnalezione w dolnym ogniwie formacji Morrison, jednak wydaje się, że pochodzą one ze starszej formacji - Summerville.

Pozycja systematyczna i ważność

Pierwotnie uważano go za przedstawiciela rodziny Cetiosauridae, która raczej nie jest kladem, lecz gradem bazalnych euzauropodów. Według autorów "The Dinosauria" (1 ed.) z powodu wielu podobieństw do rodzajów Barosaurus i Diplodocus, bardziej prawdopodobne jest to, iż mamy do czynienia z diplodokidem (Diplodocidae). Być może Dystrophaeus był przodkiem późniejszych zauropodów z formacji Morrison.

Uważa się go często za rodzaj wątpliwy, a więc nomen dubium. Paul Upchurch i in. (2004) w "The Dinosauria" (2 ed.) przychylają się do tego stanowiska, lecz z uwagi na wcześniejszy okres występowania przypuszczają, że chodzi o ważny takson, wymagający zbadania; ograniczają jego systematykę do Sauropoda incertae sedis (nieznana dokładna pozycja systematyczna). Badania grupy Diplodocoidea (Whitlock, 2011) również pomija Dystrophaeus jako członka tej grupy zauropodów, z kolei wg Tschoppa i in. (2015) jest on być może członkiem Dicraeosauridae, jednocześnie umieszczając go ostrożnie w obrębie Sauropoda incertae sedis.

Spis gatunków

Dystrophaeus Cope, 1877 ??nomen dubium
D. viamalae Cope, 1877 ??nomen dubium

Bibliografia

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University - Princeton i Oxford

Tschopp, E., Mateus, O. & Benson, R.B.J. (2015) "A specimen-level phylogenetic analysis and taxonomic revision of Diplodocidae (Dinosauria, Sauropoda)" PeerJ, 3, e857. DOI:10.7717/peerj.857

Upchurch P., Barrett P.M., Dodson P. (2004) Sauropoda. [w:] David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): "The Dinosauria". Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press

Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. (1990) "The Dinosauria" University of California Press

Whitlock, J.A. (2011) "A phylogenetic analysis of Diplodocoidea (Saurischia: Sauropoda)" Zoological Journal of the Linnean Society, 161 (4), 872-915

http://www.users.qwest.net/~jstweet1/eusauropoda.htm

http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6369&Itemid=67

http://www.wvup.edu/ecrisp/fieldstudiesinutah.html

http://www.dinosauria.com/dml/names/dinod.htm