Eucamerotus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Tomasz Sokołowski

Marcin Szermański

Maciej Ziegler


Eucamerotus (eukamerot)
Długość: ? m
Masa: ? t
Miejsce występowania: Wielka Brytania - wyspa Wight

(formacja Wessex)

Czas występowania 130-125 Ma

wczesna kreda (barrem)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Eusauropoda

Neosauropoda

Macronaria

Titanosauriformes

? Brachiosauridae

Brachiosaurus-brancai jconway.jpg

Jeżeli Eucamerotus był brachiozaurydem, to mógł wyglądać podobnie - rekonstrukcja

Giraffatitan brancai. Autor: John Conway [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Eucamerotus to niepewny rodzaj wczesnokredowego zauropoda, który żył na terenach obecnej Anglii. Pierwsze skamieniałości tego gada odkryto już w XIX wieku w osadach formacji Wessex (Wealden) datowanych na barrem. Jest to jeden z wielu zauropodów o nieustalonej pozycji systematycznej odkrytych na terenach zachodniej Europy. Bazując na nielicznych jego skamieniałych szczątkach, uznaje się, że był średnich (jak na zauropoda) rozmiarów.

Materiał kopalny

Holotyp: łuk neuralny (BMNH R2522);

Paratypy: dwa bliższe (BMNH R89) i dwa dalsze kręgi grzbietowe (BMNH R90) oraz jeden kręg grzbietowy osobnika młodocianego (BMNH R2524);

Materiał przypisany:

M.in. Trzy kręgi grzbietowe (BMNH R91); trzy częściowe kręgi grzbietowe (BMNH R2523); trzon przedniego kręgu grzbietowego (VMNH R406); trzon kręgu grzbietowego (BMNH R708); części kręgu grzbietowego (BMNH R94); trzon kręgu grzbietowego osobnika młodocianego (MIGW 5314); trzon przedniego kręgu grzbietowego (MIGW 5125); nowa i nieopisana część szkieletu MIGW BP001).

Historia taksonu i ważność

John Hulke w 1871 roku opisał nowy rodzaj zauropoda na podstawie pięciu niekompletnych kręgów, jednak nadał mu tylko nazwę rodzajową bez wyznaczenia gatunku. Z początku (prawdopodobnie błędnie) uważano go za synonim Ornithopsis jak i Pelorosaurus.

William Blows w 1995 roku nadał eukamerotowi nazwę gatunkową E. foxi (z początku foxii) oraz uznał inne szczątki pozaczaszkowe (MIWG-BP 001) za należące do tego samego gatunku. Jednak po dokładniejszych badaniach uznano je za odrębny materiał. Stwierdził, że jest to ważny takson (tak samo jak Ornithopsis), gdyż cechuje oba rodzaje materiał diagnostyczny. Naish i Martill (2001) zasugerowali, że gad ten jest prawdopodobnie brachiozaurydem. Paul Upchurch i inni (2004) w swojej pracy rozważali Eucamerotus jako wątpliwego zauropoda, ponieważ według nich wymienione cechy diagnostyczne przez Blowsa (1995) nie są autapomorfiami (cechami unikalnymi). Dlatego też uważają go za wątpliwego (nomen dubium) przedstawiciela Titanosauriformes.

Vincent Santucci i Reinaldo Bertini (2005) uznali go za bazalnego tytanozaura. Darren Naish (2006), tak jak kilka lat wcześniej, również zasugerował, że gad ten jest brachiozaurydem. Rok później ten sam naukowiec wspólne z Davidem Martillem stwierdzili, że przypisanie do E. foxi materiału diagnostycznego brachiozauryda z formacji Wessex (w tym m.in. kręgu ogonowego, którego długość trzonu wynosi 745 mm) jest nieuzasadnione. Kręg ten jest podobny do kręgów Sauroposeidon proteles.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Eucamerotus znaczy "silnie/dobrze komorowy" i prawdopodobnie odnosi się do dobrze rozwiniętych pleuroceli w jego kręgach. Epitet gatunkowy foxi prawdopodobnie honoruje Williama Foxa, który odkrył większość paratypów.

Spis gatunków

Eucamerotus Hulke, 1872 nomen dubium ??= Ornithopsis
E. foxi Blows, 1995 nomen dubium ??= Ornithopsis hulkei
= Eucamerotus foxii

Bibliografia

Blows W.T. (1995) The Early Cretaceous brachiosaurid dinosaurs Ornithopsis and Eucamerotus from the Isle of Wight, England. "Palaeontology". 38, ss. 187–197

Naish D, Martill D.M. (2007) Dinosaurs of Great Britain and the role of the Geological Society of London in their discovery: basal Dinosauria and Saurischia. „Journal of the Geological Society”. 164, s. 493–510, 2007. doi:10.1144/0016-76492006-032

Upchurch P., Barrett P. M., Dodson P. (2004) Sauropoda. [w]: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): The Dinosauria. Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press

http://en.wikipedia.org/wiki/Eucamerotus