Genusaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Tomasz Sokołowski, Kamil Kamiński Krzysztof Lichota, Maciej Ziegler, Marcin Szermański, Dawid Mika


Genusaurus (genuzaur)
Długość: >3-4 m[1] m
Masa: >35-92 kg
Miejsce występowania: Francja, departament Alpes-de-Haute Provence,

region Paca

Czas występowania ok. 113-100,5 Ma

wczesna kreda (alb)

Systematyka Dinosauria

Theropoda

Ceratosauria

Abelisauroidea

Noasauridae [2] / Abelisauridae [3]

Arcovenator1.jpg

Rekonstrukcja Arcovenator, być może genuzaur był podobny. Autor: Nobu Tamura [1].

Wstęp

Genusaurus to rodzaj abelizauroida, który żył we wczesnej kredzie, w albie, na terenach obecnej południowej Francji. Mógł być przedstawicielem Noasauridae lub Abelisauridae. Pierwsze szczątki zostały odkryte w 1984 roku, nieopodal miasta Sisteron w departamencie Alpes-de-Haute Provence. Dwa lata później wykopano kolejne kości. Opisu w 1995 r. dokonał zespół paleontologów w składzie: Hugues Accarie, Bernard Beaudoin, Jean Dejax, Gérard Friès, Jean-Guy Michard i Philippe Taquet.

Materiał kopalny

Holotyp (MNHN, Bev.1) obejmuje lewą kość biodrową, bliższe końce lewych kości piszczelowej i strzałkowej, kość stępu, trzon kręgu krzyżowego i siedem kręgów grzbietowych (Accarie i in., 1995). Mortimer (2005 z późniejszymi zmianami, online) podaje też fragment kości łonowej. Autorzy opisu nie wymieniają go jednak w spisie materiału..

Etymologia

Nazwa Genusaurus pochodzi od łacińskiego słowa geniculum („kolano”) oraz greckiego sauros („jaszczur”), w nawiązaniu do ekstremalnie rozwiniętego grzebienia knemialnego (ang. cnemial crest) kości piszczelowej (zob. dalej). Epitet gatunkowy "sisteronis" pochodzi od miasta, nieopodal którego odkryto jego szczątki.

Budowa

Genusaurus był stosunkowo niewielkim teropodem, holotyp był jednak zapewne osobnikiem młodym, o czym świadczą trzony kręgów grzbietowych niezrośnięte z łukami neutralnymi (Carrano i Sampson, 2008). Wg autorów opisu miał się on wyróżniać ekstremalnie rozwiniętym grzebieniem knemialnym kości piszczelowej, ale opisanie większej liczby abelizauroidów ujawniło, że jest to cecha szeroko rozpowszechniona w tej grupie teropodów. Miednica, kość strzałkowa i udowa także wykazują typowe cechy abelizauroidów. Carrano i Sampson (2008) nie byli w stanie wskazać żadnej autapomorfii, ale uznali genuzaura za ważny takson, przez wzgląd na jego pochodzenie i niewielki rozmiar.

Spis gatunków

Genusaurus Accarie, Beaudoin, Dejax, Friès, Michard i Taquet, 1995
G. sisteronis Accarie, Beaudoin, Dejax, Friès, Michard i Taquet, 1995

Bibliografia

Accarie, H., Beaudoin, B., Dejax, J., Fries, G., Michard, J.C., Taquet, P. (1995). "Découverte d'un Dinosaure théropode nouveau (Genusaurus sisteronis n. g., n. sp.) dans l'Albien marin de Sisteron (Alpes de Haute-Provence, France) et extension au Crétacé inférieur de la lignée cératosaurienne". Compte rendu hebdomadaire des scéances de l'Académie des Sciences à Paris. 320 (2): 327-334

Carrano, M.T., Sampson, S.D. (2008). "The Phylogeny of Ceratosauria (Dinosauria: Theropoda)". Journal of Systematic Palaeontology. 6 (02): 183–236. doi:10.1017/S1477201907002246

Mortimer, M. (2005 z późniejszymi zmianami) [2].

 1. Zob. Abelisauridae#Wymiary
 2. na przynależność do Noasauridae wskazują następujące analizy: Carrano i Sampson, 2008; Sánchez-Hernández i Benton, 2014; Farke i Sertich, 2013; Canale i in., 2016; Wang i in., 2017; w tych trzech ostatnich należał on do kladu Noasaurinae
 3. na przynależność do Abelisauridae wskazuje kilka analiz filogenetycznych, oto możliwa klasyfikacja w ramach tego kladu: :
  1) Brachyrostra (Tortosa i in., 2016);
  2) Carnotaurinae: Brachyrostra (Rauhut i Carrano, 2016);
  3) Majungasaurinae: Filippi i in., 2016);
  4) Abelisaurinae: (Longrich i in., 2017