Koreaceratops

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Marcin Szermański
Korekta: Maciej Ziegler


Koreaceratops (koreaceratops)
Długość ok. 2 m
Miejsce Korea Południowa

Basen Tando (warstwy Tando)

Czas
252 201 145
66

113-100,5 Ma

późna kreda (alb)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Marginocephalia

Ceratopsia

Neoceratopsia

Koreaceratops NT.jpg
Rekonstrukcja. Autor: Nobu Tamura [1]
Homo sapiens.png Ceratopsia bazalne.png

2 m

Porównanie wielkości Koreaceratops i człowieka.
Sylwetki: Phylopic.org

Mapa znalezisk
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Koreaceratops to rodzaj bazalnego, małego neoceratopsa. Jest to pierwszy dinozaur rogaty (ceratops) odkryty na terenie dzisiejszej Korei Południowej.

Materiał kopalny

Holotyp KIGAM VP 200801 to prawie kompletny ogon (ok. 813 mm), obie kości kulszowe, części dystalne kończyn tylnych i kości stóp.

Diagnoza

Uwaga! Poniższy fragment przedstawia szczegółowe dane i może wymagać od Czytelnika znajomości fachowych pojęć anatomicznych.

Lee i in. (2011) wyróżnili koreaceratopsa na podstawie następujących cech anatomicznych: bardzo długie wyrostki neuralne - ponad pięciokrotnie dłuższe niż trzony - dystalnych kręgów ogonowych, z wyjątkiem ostatnich; powierzchnia kości stępu przylegająca do dystalnego końca kości piszczelowej podzielona na dwa doły przez biegnący równolegle do osi ciała wyrostek; kość piętowa w kształcie trójkąta jest 1,5 razy dłuższa niż kości stępu.

Historia i lokalizacja odkryć

Holotyp koreaceratopsa został odkryty w 2008 roku w datowanych na alb warstwach Tando Basenu o tej samej nazwie w Korei Południowej. Szczątki znajdowały się w bloku skalnym złożonego z czerwonego, drobnoziarnistego piaskowca o wymiarach 80x60x80 cm. Blok ten znajdował się na nasypie tamy zbudowanej w 1994 roku zlokalizowanej pomiędzy dokiem a portem Jeongok niedaleko miasta Hwaseong. Prawdopodobnie pochodzi z dolnej warstwy Tando, natomiast jej górne pokłady są datowane na 103 miliony lat (± 0,5 Ma).

Pozycja systematyczna

Analiza filogenetyczna tego dinozaura ptasiomiednicznego umieszcza go między Archaeoceratops a bardziej zaawansowanymi neoceratopsami. Jego cechami unikalnymi (autapomorfiami) są unikalna budowa kości stępu oraz wyjątkowo długie wyrostki neuralne dystalnych kręgów ogonowych. Niezwykła długość tych wyrostków występuje zarówno u Koreaceratops, jak również u Bagaceratops, Protoceratops, Montanoceratops i Udanoceratops wydają się być homoplazją (występowanie tych samych cech u różnych taksonów). Sugeruje to niezależną adaptację do otaczającego go środowiska, być może służącą do pływania albo do pełnienia funkcji pokazowych. Budowa szkieletu wskazuje na przejście dwunożnych neoceratopsów w pełną czworonożność (klad Coronosauria) poprzez fakultatywną czworonożność.

Mimo, że praca opisująca tego dinozaura została udostępniona w Internecie na początku listopada 2010 roku, to formalnie został on ważnym taksonem w 2011 roku, gdyż wtedy publikacja została wydana drukiem (a więc będzie spełniała kryteria ważności taksonu przewidziane przez ICZN).

Etymologia

Nazwa rodzajowa Koreaceratops znaczy "koreański ceratops", czyli inaczej "koreańskie rogate oblicze". Epitet gatunkowy hwaseongensis został zaczerpnięty z nazwy miasta Hwaseong.

Spis gatunków

Koreaceratops Lee, Ryan i Kobayashi, 2011
K. hwaseongensis Lee, Ryan i Kobayashi, 2011

Bibliografia

Lee Y-N., Ryan M.J. & Kobayashi Y. (2011) "The first ceratopsian dinosaur from South Korea" Naturwissenschaften, DOI: 10.1007/s00114-010-0739-y