Lapampasaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Marcin Szermański Maciej Ziegler


Lapampasaurus (lapampazaur)
Długość: >5-6 m
Masa: ? t
Miejsce występowania: Argentyna - prowincja La Plata

(formacja Allen)

Czas występowania późna kreda (późny kampan? - wczesny mastrycht)
Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Ornithopoda

Iguanodontia

Hadrosauridae

Lapampasaurus cervicals.png

Ryc. 1. Kręgi szyjne lapampazaura w różnych rzutach. Skala = 10 cm.

© Coria et al., 2013

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Lapampasaurus cholinoi to gatunek hadrozauryda z terenów dzisiejszej Ameryki Południowej. Wiek skał, w którym tkwiły jego sfosylizowane kości datuje się na przełom kampanu i mastrychtu – dwóch ostatnich pięter okresu kredowego. Odnaleziono jednego, nie w pełni dorosłego (ang. subadult) osobnika, który został wyznaczony na holotyp. Został on zaliczony do Hadrosauridae dzięki obecności kilku synapomorfii tej grupy, a cechami tymi były m.in. morfologia łuków neuralnych kręgów szyjnych, stosunkowo mała kość krucza w porównaniu do łopatki, czy kształt pazura stopy.

Odkrycie tego przedstawiciela kladu Hadrosauridae jest bardzo ważne dla paleobiogeografii późnej kredy, gdyż sugeruje ono występowanie większej ilości hadrozaurydów w Ameryce Południowej, niż dotąd sądzono.

Materiał kopalny

Holotyp MPHN-Pv-01 to następujące kości: 2 niekompletne łuki neuralne kręgów szyjnych, 5 kręgów szyjnych, 3 niekompletne łuki neuralne kręgów grzbietowych, 5 kręgów grzbietowych (piersiowych), 3 fragmentaryczne kręgi krzyżowe, 2 przednie kręgi ogonowe i 1 środkowo-dystalny, prawie kompletna lewa kość łopatkowa, niekompletna lewa kość krucza, fragmentaryczny wyrostek prawej kości łonowej, dystalna część prawej kości udowej, paliczek 1 palca III stopy, paliczek palca II lub IV stopy oraz 9 niezidentyfikowanych elementów.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Lapampasaurus odnosi się do prowincji La Pampa w Argentynie, gdzie zostały odnalezione kości tego dinozaura ptasiomiednicznego. Znaczy ona dosłownie "jaszczur z La Pampa". Epitet gatunkowy cholinoi honoruje José Cholino, który zawiadomił naukowców o odkryciu jego skamieniałości i pomógł w ich wydobyciu.

Spis gatunków

Lapampasaurus Coria, González Riga i Casadío, 2012
L. cholinoi Coria, González Riga i Casadío, 2012

Bibliografia

Coria, R.A., González Riga, B. & Casadío, S. 2012. Un nuevo hadrosáurido (Dinosauria, Ornithopoda) de la Formación Allen, provincia de La Pampa, Argentina. Ameghiniana, t. 49, nr 4, str. 552-572. [1]