Lapparentosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor:
Tomasz Sokołowski

Maciej Ziegler


Lapparentosaurus (lapperentozaur)
Długość: 10-15 m (?) - osobnik młodociany
Masa: 10-20 t (?) - osobnik młodociany
Miejsce występowania: Madagaskar - prowincja Majunga

(Mahajanga)

(formacja Isalo III)

Czas występowania 167-164 Ma

środkowa jura (baton)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Eusauropoda

?? Neosauropoda

?? Macronaria

?? Titanosauriformes

??? Brachiosauridae

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Lapparentosaurus to rodzaj madagaskarskiego zauropoda z środkowej jury.

Odkrycie, materiał kopalny i etymologia

W połowie XX wieku w osadach formacji Isalo III, datowanej na baton, odkryto jego pierwszy niekompletny szkielet - z czasem dołączyły do niego kolejne cztery szkielety osobników nie w pełni dorosłych (ang. subadult) i młodocianych (ang. juvenile), żaden jednak nie zawierał czaszki. Znany materiał to liczne kręgi (głównie ich trzony), większość elementów obręczy i kończyn a także zęby. Skamieniałości te opisał jako Bothriospondylus sp. Ogier w swojej rozprawie doktorskiej w 1975 roku.

Materiałem tym zainteresował się później argentyński paleontolog José Bonaparte. Nazwał go Lapparentosaurs madagascariensis, co oznacza "madagaskarski jaszczur Lapparenta" (na cześć francuskiego paleontologa - Alberta Feliksa de Lapparenta). Na holotyp wyznaczył dwa powiązane łuki kręgowe z tylnych kręgów grzbietowych. Wbrew powszechnemu mniemaniu, Bonaparte nazwał nowy gatunek i rodzaj, a nie stworzył nową nazwę rodzajową dla Bothriospondylus madagascariensis (niefortunnie nadał on ten sam epitet gatunkowy - stąd zamieszanie).

Pozycja filogenetyczna

Lapparentosaurs ma cechy zarówno plezjomorficzne, jak i zaawansowane, co utrudnia wyznacznie pozycji filogenetycznej. Z początku Bonaparte zaliczył go do rodziny Cetiosauridae (grad bazalnych zauropodów), z czasem jednak lapparentozaura uznano za brachiozauryda (np. analiza kladystyczna Upchurcha, 1998) a później za bliżej nieokreślonego tytanozaurokształtnego (analiza Upchurcha i in., 2004). Analiza filogenetyczna Pola i in. (2011) wskazała, że jest to znacznie bardziej bazalny euzauropod.

Spis gatunków

Lapparentosaurus Bonaparte, 1986
L. madagascariensis (Lydekker, 1895) Bonaparte, 1986
= Bothriospondylus madagascariensis Lydekker, 1895

Wybrana bibliografia

Źródła naukowe:

Bonaparte JF (1986) The early radiation and phylogenetic relationships of the Jurassic sauropod dinosaurs, based on vertebral anatomy [w:] Padian K. (eed.). The Beginning of the Age of Dinosaurs, Cambridge University Press, Cambridge, 247-258.

Mannion P (2010) A revision of the sauropod dinosaur genus 'Bothriospondylus' with a redescription of the type material of the Middle Jurassic form 'B. madagascariensis'. Palaeontology 53 (2): 277-296.

Pol D, Garrido A, Cerda IA (2011) A New Sauropodomorph Dinosaur from the Early Jurassic of Patagonia and the Origin and Evolution of the Sauropod-type Sacrum. PLoS ONE 6(1): e14572. doi:10.1371/journal.pone.0014572

Upchurch P, Barrett PM, Dodson P (2004) Sauropoda. [w:] David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.) The Dinosauria. Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press, 259–322.

Inne:

Holtz, T.R. Jr. (2012) "Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages Supplementary Information" [1]

Paul GS (2010) The Princeton Field Guide to Dinosaurs, Princeton University - Princeton i Oxford