Leinkupal

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor:
Łukasz Czepiński


Leinkupal (leinkupal)
Długość: ?
Masa: ?
Miejsce występowania: Argentyna

(formacja Bajada Colorada)

Czas występowania 145,5-133,9 Ma

wczesna kreda (późny berias-walanżyn)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropoda

Diplodocoidea

Flagellicaudata

Diplodocidae

Diplodocinae

Leinkupal laticauda.png

Przednie kręgi ogonowe Leinkupal. A) i B) - ?1./2. kręg ogonowy w widoku
bocznym i tylnym; C) i D) - okaz holotypowy - ?7. kręg ogonowy w widoku
bocznym i tylnym.
© Gallina et al. 2014[1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Leinkupal to rodzaj bazalnego diplodocyna z wczesnej kredy Argentyny. Został opisany w 2014 roku przez argentyński zespół paleontologów[1]. Ten znany jedynie z ośmiu kręgów zauropod jest jedynym znanym przedstawicielem Diplodocidae z kredy - do czasu jego odkrycia sądzono, że grupa ta wymarła pod koniec jury, a także że nie występowała na półkuli południowej, poza Afryką.

Materiał kopalny i datowanie

Holotyp - MMCH-Pv 63-1 - to prawdopodobnie siódmy kręg ogonowy z przodu ogona (ilustracja obok).

Paratyp - MMCH-Pv 63-2/3 - dwa przednie kręgi szyjne MMCH-Pv 63-4 - jeden tylny, MMCH-Pv 63-5 - jeden przedni kręg grzbietowy, MMCH-Pv 63-6 - jeden przedni kręg ogonowy i MMCH-Pv 63-7/8 - dwa kręgi ze środkowej części ogona.

Całość materiału zebrana została w odsłonięciu skalnym formacji Bajada Colorada, należącej do Basenu Neuquén (Patagonia, Argentyna). Z formacji tej znane są również skamieniałości dikreozaurydów, bazalnych tetanurów, prawdopodobnych deinonychozaurów i prawdopodobnych abelizauroidów. Badania sejsmologiczne, powierzchniowe i biostratygraficzne pozwalając oszacować wiek tej formacji na późny berias-walanżyn (ok. 145-134 Ma).

Diagnoza

Uwaga! Poniższy fragment przedstawia szczegółowe dane i może wymagać od Czytelnika znajomości fachowych pojęć anatomicznych.

Odrębność rodzajową Leinkupal stwierdzono na podstawie obecności silnie rozwiniętych wyrostków poprzecznych na przednich kręgach ogonowych z rozciągnięciami boczno-wewnętrznymi, wzmacnianymi przez mocne belki grzbietowe i wewnętrzne, a także bardzo mocną blaszka centralną prezygapofyz w przednich kręgach ogonowych, jak również parzystymi jamami pneumatycznymi na postzygapofyzach w kręgach ogonowych znajdujących się najbliżej podstawy ogona (najbardziej z przodu).

Analiza filogenetyczna

Kladogramy są powszechnym sposobem przedstawiania hipotez o pokrewieństwach między organizmami. Ich interpretacja wymaga pewnych umiejętności, dlatego też dowiedz się Jak czytać kladogramy.

Drzewo ścisłego konsensusu za: Gallina i in., 2014[1], sugerujące bazalność Leinkupal w obrębie Diplodocinae. Zwróć uwagę, że drzewo te nie jest wyskalowane w czasie - leinkupal jako mniej zaawansowany diplodocyn niż Diplodocus czy Barosaurus, jest od nich późniejszy (formy te znane są z późnej jury, z kimerydu, ok. 150 Ma, podczas gdy leinkupal jest datowany na późny berrias-walanżyn, ok. 140 Ma). Przedstawione w tej samej pracy drzewo największej oszczędności, utworzone na podstawie innej macierzy danych sugeruje, że Tornieria i Leinkupal tworzą klad siostrzany do bardziej zaawansowanych diplodocynów - Kaatedocus, Diplodocus i Barosaurus. Pokrewieństwo tornierii i leinkupala można wytłumaczyć zarówno przez wczesną radiację diplodocynów z Afryki do Ameryki Południowej, jak i późniejszą kolonizację tego kontynentu.

Diplodocoidea


Amphicoelias
Rebbachisauridae


Flagellicaudata

Dicraeosauridae


Diplodocidae


ApatosaurusSupersaurusDinheirosaurusDiplodocinae

Leinkupal
Tornieria
DiplodocusBarosaurus


Etymologia

Nazwa rodzajowa wywodzi się od słów "lein" i kupal, które w języku mapudungun, którym posługuje się plemię inian Mapuche, żyjących na terenie połnocnozachodniej Patagonii, oznaczają "znikająca rodzina". Nazwa odnosi się do faktu, że dinozaur ten jest reliktowym przedstawicielem rodziny Diplodocidae, z czasów, gdy grupa ta niemal doszczętnie zniknęła. Nazwa gatunkowa wywodzi się z łacińskich słów lati (od latus) i cauda, i oznacza "gruby ogon", co odnosi się do budowy wyrostków na kręgach ogonowych.

Spis gatunków

Leinkupal Gallina, Apesteguía, Haluza i Canale, 2014
L. laticauda Gallina, Apesteguía, Haluza i Canale, 2014

Bibliografia

  1. 1,0 1,1 1,2 Gallina, P. A., Apesteguía, S., Haluza, A., & Canale, J. I. (2014). A Diplodocid Sauropod Survivor from the Early Cretaceous of South America. PloS one, 9(5), e97128. [1]