Leshansaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Maciej Ziegler Marcin Szermański

Tomasz Skawiński


Leshansaurus (leszanzaur)
Długość: ok. 6,2 m
Masa: 500-700 kg

(na podstawie bazalnych tetanurów
podobnej długości za Paul, 2010)

Miejsce występowania: Chiny - Syczuan

(dolna część formacji Shaximiao)

Czas występowania 171,6-164,7 lub 161-155 (-145?) Ma

środkowa lub późna jura (bajos baton lub
oksford - ?tyton)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Megalosauroidea

Megalosauridae

Afrovenatorinae

Leshansaurus.jpg

Wybrany materiał kopalny. Źródło: Li i in., 2009

Wstęp

Leshansaurus to rodzaj tetanura z późnej jury Chin. Li i in. (2011) uważają, że dinozaur ten jest starszy, niż dotąd sądzono. Wg nich pochodzi ze środkowej, a nie późnej jury.

Systematyka

Li i in. (2009) uważają, że Leshansaurus to sinraptoryd i najpóźniejszy znany karnozaur z Basenu Syczuańskiego. Jednak wiek formacji, w której go odnaleziono, jest niepewny (zob. Rauhut i Lopez-Arbarello, 2008). Natomiast zilustrowany materiał kopalny zdaniem Cau (online) ma cechy nietypowe dla sinraptorydów, lecz znane u bardziej bazalnych tetanurów - jego nieoficjalna analiza wskazuje, że to megalozauryd. Wynik ten potwierdziła analiza kladystyczna przeprowadzona przez Carrano i współpracowników (2012), w której Leshansaurus jest przedstawicielem Megalosauridae należącym do kladu Afrovenatorinae.

Etymologia

Nazwa teropoda została nadana zapewne ze względu na miejsce znalezienia jego szczątków - jednostek podziału administracyjnego Leshan i Qianwei.

Materiał kopalny

Holotyp (QW200701) jest dość kompletny i zawiera kości czaszki (m. in. artykułowaną puszkę mózgową i górę czaszki, kość szczękową, ząb), kręgi (dźwigacz, obrotnik, kilka kręgów szyjnych, grzbietowych, krzyżowych i ogonowych) i kości kończyn (prawą biodrową, lewe: łonową, udową, piszczel i strzałkę, III kość śródstopia, paliczki oraz pazury).

Paratyp (QW200702) to prawa kość udowa.

Spis gatunków

Leshansaurus Li, Peng, Ye, Jiang i Huang, 2009
L. qianweiensis Li, Peng, Ye, Jiang i Huang, 2009

Bibliografia

Li F., Peng G., Ye Y., Jiang S., & Huang, D. (2009). "A new carnosaur from the Late Jurassic of Qianwei, Sichuan, China" Acta Geologica Sinica 83(9): 1203–1213.

Li, K., Liu, J., Yang, C. & Hu, F. (2011) "Dinosaur assemblages from the Middle Jurassic Shaximiao Formation and Chuanjie Formation in the Sichuan-Yunnan Basin, China". Volumina Jurassica 9: 21–42.

Rauhut, O. W. M. & Lopez-Arbarello, A. (2008) "Archosaur evolution during the Jurassic: a southern perspective" Revista de la Asociación Geológica Argentina 63: 557–585.

Carrano, M. T., Benson, R. B. J., Sampson, S. D. (2012) "The phylogeny of Tetanurae (Dinosauria: Theropoda)" Journal of Systematic Palaeontology 10(2): 211–300. doi:10.1080/14772019.2011.630927.

http://theropoda.blogspot.com/2009/12/leshansaurus-li-et-al-2009-sinraptoride.html

http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10228&Itemid=67

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University, Princeton i Oxford.