Lingwulong

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Marcin Szermański


Lingwulong (lingwulong)
Długość ok. 16 m
Miejsce Chiny

Ningxia (formacja Yanan)

Czas
252 201 145
66

ok. 177 - 168 Ma
wczesna-środkowa jura (późny toark - bajos)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Eusauropoda

Neosauropoda

Diplodocoidea

Flagellicaudata

Dicraeosauridae

Lingwulong.png
Lingwulong shenqi. Źródło: Xu i in., 2018.
Homo sapiens.png Dicraeosauridae.png

16 m

Porównanie wielkości Lingwulong i człowieka.
Sylwetki: Phylopic.org

Mapa znalezisk
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Lingwulong to najwcześniejszy znany diplodokoid i neozauropod w ogóle, którego odkrycie może mieć wielki wpływ na poznanie tej szerokiej grupy dinozaurów długoszyich. Odnalezienie jego szczątków w pokładach datowanych na przełom wczesnej i środkowej jury wskazuje, że przodkowie tak znanych zauropodów, jak np. Apatosaurus i Diplodocus żyli znacznie wcześniej, niż dotąd sądzono. Najstarsze dotychczas znane nauce pewne diplodokoidy pochodziły bowiem z początku późnej jury. Lingwulong przesuwa datę ich występowania o co najmniej 15 milionów lat wstecz.

Co więcej, gatunek Lingwulong shenqi został zaklasyfikowany do stosunkowo słabej poznanej grupy Dicraeosauridae, której nieliczni znani przedstawiciele odkrywani byli w innych rejonach świata - to pierwsze tego typu odkrycie nie tylko w Chinach, ale i w całej wschodniej Azji.

Obecność lingwulonga może sugerować, że fauna Chin (czy większość Azji) nie była tak endemiczna, jak dotąd sądzono. Żyły tu w końcu nie tylko stosunkowo prymitywne zauropody, jak Shunosaurus, Omeisaurus i Mamenchisaurus, ale również bardziej zaawansowany Lingwulong. Prawdopodobnie jego i późniejszych diplodokoidów wspólny przodek przedostał się na inne tereny (Pangea dopiero zaczęła się rozpadać) i zasiedlił je, dając początek nowym formom, tak licznie występującym zwłaszcza w Ameryce Północnej aż do kresu jury.

Lokalizacja i wiek

Pokłady formacji Yanan (koniec wczesnej do początku środkowej jury) obejmują 3 piętra: późny toark, aalen oraz bajos. W suplemencie 2 i 5 Xu i in. (2018) wskazują na wiek 174 Ma. Szkielety tego długoszyjego dinozaura odnaleziono w Lingwu Geopark, niedaleko Ciyaopu.

Materiał kopalny

Holotyp LM V001a: częściowa czaszka z mózgoczaszką, zęby kości zębowe. Elementy te zostały odnalezione w stanowisku nr II.

Paratyp LGP V001b: tylne kręgi grzbietowe, kompletna k. krzyżowa, pierwszy kręg ogonowy, częściowa miednica i niekompletna prawa przednia noga. Mózgoczaszka należąca do holotypu została znaleziono blisko kręgów grzbietowych i prawej k. łopatkowokruczej paratypu, co sugeruje, że mogą tak naprawdę należeć do tego samego osobnika.

Materiał przypisany:

IVPP V23704: 29 "U-kształtnych" zębów k. zębowej.

LGP V002: kilka(naście) (ang. several) kręgów grzbietowych i ogonowych, obie k. łopatkowokrucze, elementy kończyn przednich i częściowa miednica.

LGP V003: prawie kompletny ciąg kręgów grzbietowych i krzyżowych, 2 przednie kręgi ogonowe i obie k. biodrowe.

LGP V004: przednie kręgi szyjne i przednie grzbietowe, prawy piszczel. Materiał pochodzi od małego osobnika.

LGP V005: k. krzyżowa, miednica, ciąg przednich i środkowych kręgów ogonowych.

LGP V006: kilka(naście) kręgów szyjnych, niekompletne łopatki i kompletne k. krucze, częściowa noga przednia i wiele innych elementów.

Wymiary

Nie dysponujemy kompletnym szkieletem tego zauropoda, więc nie możemy być całkowicie pewni dokładnych jego rozmiarów. Rycina szkieletu Xu i in. (2018) wskazuje jednak na ok. 16 m długości. Jeżeli Lingwulong rzeczywiście osiągał takie rozmiary, to był jednym z większych znanych przedstawicieli Dicraeosauridae.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Lingwulong znaczy z chińskiego "smok z Lingwu", a więc regionu, gdzie odnaleziono jego skamieniałe szczątki. Z kolei epitet gatunkowy shenqi znaczy - również z chińskiego - "niesamowity", czym podkreśla rangę znaleziska.

Spis gatunków

Lingwulong Xu, Upchurch, Mannion, Barrett, Regalado-Fernandez, Mo, Ma i Liu, 2018
L. shenqi Xu, Upchurch, Mannion, Barrett, Regalado-Fernandez, Mo, Ma i Liu, 2018

Bibliografia

Xu, X., Upchurch, P., Mannion, P.D., Barrett, P.M., Regalado-Fernandez, O.R., Mo, J., Ma, J. & Liu, H. (2018) A new Middle Jurassic diplodocoid suggests an earlier dispersal and diversification of sauropod dinosaurs. Nature Communications 9, Article number: 2700 (2018). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-05128-1