Luoyanggia

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Maciej Ziegler Tomasz Skawiński

Krzysztof Lichota

Marcin Szermański


Luoyanggia
Długość: >1 m
Masa: kilka kg
Miejsce występowania: Chiny - prowincja Henan,

("formacja Mangchuan")

Czas występowania ? 100-93 Ma

późna? kreda (?cenoman)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

Oviraptorosauria

Wstęp

Luoyanggia to owiraptorozaur pochodzący z osadów wschodniej Azji o niepewnym datowaniu. Dinozaur ten żył prawdopodobnie w cieniu olbrzymich zauropodów - zob. opis Xianshanosaurus.

Wymiary kości miednicy wskazują, że znaleziony osobnik był nieznacznie większy od Avimimus, Caudipteryx czy Microvenator, lecz mniejszy od bardziej zaawansowanych owiraptorozaurów, także niewielkiego Khaan.

Etymologia

Nazwa Luoyanggia liudianensis została nadana od miejsca znalezienia - miasta Liudian, które wchodzi w skład jednostki podziału administracyjnego Luoyang (albo Lojang).

Materiał kopalny

Holotyp to niekompletna żuchwa (41HIII-00010), niekompletna obręcz miedniczna (41HIII-00011), prawa kość biodrowa, kulszowa i prawie kompletna łonowa (KLR07-62-49-1) oraz kości śródstopia z prawej kończyny (KLR07-62-28a-16).

Diagnoza i pozycja filogenetyczna; komentarz

i współpracownicy - autorzy opisu Luoyanggia - zaliczyli ją do rodziny Oviraptoridae, ale nie wiadomo, jakie taksony ich zdaniem do niej należą (za owiraptoryda uznali np. Chirostenotes, co likwiduje tradycyjny, lecz być może złudny dualizm w klasyfikowaniu cenagnatoidów - zob. artykuł o Oviraptorosauria i kladogramy w artykule o Coelurosauria). Piszą o podobieństwie do bazalnego owiraptorozaura Caudipteryx oraz do Nomingia. Jedną z cech diagnozy jest brak zakrzywienia żuchwy do dołu (jednak zilustrowali ją tylko w widoku z góry, co uniemożliwia porównania z innymi taksonami), drugą okolica jej spojenia w kształcie V - czyli cechy plezjomorficzne. Z drugiej strony dziura w żuchwie przywodzi na myśl położone blisko jej przodu okno żuchwowe, obecne u zaawansowanych owiraptorozaurów - ale nie można tego stwierdzić na podstawie zdjęcia. Należało by więc uznać Luoyanggia za Oviraptorosauria incertae sedis, do czasu kiedy zostanie szczegółowiej opisana i włączona do analiz kladystycznych. Analiza Cau (online) wskazuje, że jest to takson dość bazalny, mieszczący się miedzy Incisivosaurus a bardziej zaawansowanymi, późnokredowymi owiraptorozaurami. Trzecią cechą diagnostyczną jest nieco tylno-wklęsły trzon (shaft) kości kulszowej, lecz także to zdaniem Mortimera (online) jest plezjomorfią.

Spis gatunków

Luoyanggia , Xu, Jiang, Jia, Li, Yuan, Hang i Ji, 2009
= "Luoyangosaurus" , 2009 (nomen nudum)
Luoyanggia liudianensis , Xu, Jiang, Jia, Li, Yuan, Hang i Ji, 2009

Bibliografia

Lü, J., Xu, L., Jiang, X., Jia, S., Li, M., Yuan, C., Zhang, X. & Ji, Q. (2009) "A preliminary report on the new dinosaurian fauna from the Cretaceous of the Ruyang Basin, Henan province of Central China". Journal of Paleontological Society of Korea. 25 (1) 43-56

Cau, online: http://theropoda.blogspot.com/2010/02/luoyanggiabanji-e-leffetto-nanotyrannus.html

Mortimer, online: http://home.comcast.net/~eoraptor/Oviraptorosauria.htm#Luoyanggialiudianensis