Magnosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Maciej Ziegler Marcin Szermański


Magnosaurus (magnozaur)
Długość: 4-5 m
Masa: 175-500 kg
Miejsce występowania: Wielka Brytania - hrabstwo Dorset

(formacja Inferior Oolite)

Czas występowania 172-168 Ma

środkowa jura (wczesny bajos)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

? Spinosauroidea

? Megalosauridae (?= Torvosauridae)

? Afrovenatorinae / ? Eustreptospondylinae

Magnosaurus Nobu Tamura.jpg

Rekonstrukcja przyżyciowa. Autor: Nobu Tamura

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Magnosaurus to jeden z najwcześniejszych niewątpliwych tetanurów, żyjący we wczesnym bajosie na terenie dzisiejszej Europy Zachodniej.

Etymologia

Nazwa Magnosaurus została nadana ze względu na podobieństwo do Megalosaurus, za którego gatunek wzięto początkowo omawianego dinozaura. Pochodzi od łacińskiego magnus (duży) i greckiego sauros (jaszczur). Epitet gatunkowy wzięto zapewne od miejsca znalezienia - Nethercombe w Dorset.

Materiał kopalny

Holotyp (OUMNH J.12143) to niekompletne: kości zębowe, kręg grzbietowy i jego duplikat, kręg ogonowy, odciski żeber, kość biodrowa, kości łonowe, udowe, piszczelowe i niezidentyfikowane fragmenty.

Ważność taksonu

Typowy i jedyny ważny gatunek - M. nethercombensis - ma tylko jedną autapomorfię, w dodatku wątpliwą: położony wewnętrznie wydłużony otworek na bocznej powierzchni kości zębowej. Porównanie z większością środkowojurajskich teropodów i czas jego występowania wskazuje, że to prawdopodobnie ważny takson.

Magnosaurus w publikacji Rauhuta (2003)

Rauhut uznał znacznie kompletniej znanego Eustreptospondylus oxoniensis za drugi gatunek magnozaura. Jednak z dwóch cech łączących oba teropody jedna jest szerzej rozpowszechniona wśród bazalnych tetanurów (ma ją Dubreuillosaurus i wiele allozauroidów), a druga znana jest tylko u tego pierwszego. Także późniejsza analiza Bensona i in. (2010) wskazuje na ich bliskie pokrewieństwo. Z kolei obszerna analiza Carrano i in. wskazuje, że eustreptrospondyl i magnozaur nie są blisko spokrewnione (Carrano i in. (2012). Niepoprawne uznanie obu za taksony siostrzane zapewne wpłynęło na pozycję filogenetyczną Magnosaurus w analizie kladystycznej Rauhuta - zakodował on bowiem oba jako jedną jednostkę taksonomiczną.

Spis gatunków

Magnosaurus von Huene, 1932
M. nethercombensis (von Huene, 1923) von Huene, 1932
= Megalosaurus nethercombensis von Huene, 1923
M. lydekkeri (von Huene, 1926) von Huene, 1932 = Megalosaurus woodwardi
M. oxoniensis (Walker, 1964) Rauhut, 2003 = Eustreptospondylus oxoniensis
M. woodi (Andrews, 1921) von Huene, 1932 = Sarcosaurus woodi
M. woodwardi von Huene, 1932 = Sarcosaurus andrewsi

Bibliografia

Benson RBJ (2010 A) "A description of Megalosaurus bucklandii (Dinosauria: Theropoda) from the Bathonian of the UK and the relationships of Middle Jurassic theropods" Zoological Journal of the Linnean Society (opublikowane online przed drukiem 27.11.2009) doi: 10.1111/j.1096-3642.2009.00569.x

Benson RBJ (2010 B) "The osteology of Magnosaurus nethercombensis (Dinosauria, Theropoda) from the Bajocian (Middle Jurassic) of the United Kingdom and a re-examination of the oldest records of tetanurans" Journal of Systematic Palaeontology 8, 131-146

Benson RBJ, Carrano MT & Brusatte SL (2010) "A new clade of archaic large-bodied predatory dinosaurs (Theropoda: Allosauroidea) that survived to the latest Mesozoic" Naturwissenschaften 97 (1) 71-78 opublikowane online przed drukiem 14.10.2009 doi:10.1007/s00114-009-0614-x

Carrano, M.T., Benson, R.B.J. & Sampson, S.D. (2012) "The phylogeny of Tetanurae (Dinosauria: Theropoda)" Journal of Systematic Palaeontology, 10(2), 211-300. doi: 10.1080/14772019.2011.630927

Paul GS (1988) "Predatory Dinosaurs of the World" Simon & Schuster, New York, ISBN 0-671-61946-2 s. 292

Rauhut OWM (2003) "The interrelationships and evolution of basal theropod dinosaurs" Special Papers in Palaeontology. 69, 1-213

Yates AM (2005) "A new theropod dinosaur from the Early Jurassic of South Africa and its implications for the early evolution of theropods" Palaeontologia Africana, 41, 105-122.

http://home.comcast.net/~eoraptor/Theropoda.htm#Magnosauruslydekkeri

http://home.comcast.net/~eoraptor/Coelophysoidea.htm#Sarcosauruswoodi

http://www.dinosauria.com/dml/names/dinom.htm

http://theropoddatabase.blogspot.com/2012/11/new-name-for-megalosaurus-lydekkeri.html