Neimongosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Maciej Ziegler Tomasz Sokołowski

Tomasz Singer

Daniel Madzia

Alan Broka


Neimongosaurus (nejmongozaur)
Długość: ok. 2,3 m
Masa: ok. 90 kg
Miejsce występowania: Chiny - Mongolia Wewnętrzna

(formacja Iren Dabasu)

Czas występowania 74-68 Ma

późna kreda (późny kampan - wczesny mastrycht)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

Therizinosauria

Therizinosauroidea

?? Therizinosauridae

Neimongosaurus.jpg

Źródło: [1]

Wstęp

Neimongosaurus to terizinozaur żyjący w późnej kredzie w Azji Centralnej. Miał długą szyję i stosunkowo krótki ogon (inaczej niż na rysunku).

Etymologia i paleoekologia

Neimongosaurus znaczy "jaszczur z Mongolii Wewnętrznej". Mongolia Wewnętrzna to chińska jednostka podziału terytorialnego mająca mylącą i często kojarzoną z pobliskim państwem nazwę (w oryginale nazwa brzmi Nei Mongol). Neimongosaurus pochodzi z osadów o niepewnym datowaniu - formacji Iren Dabasu - czasem datuje się je na około 70 Ma, a czasem na wiele wcześniejszy okres - około 92 Ma. Znaleziono tam głównie teropody, w tym aż trzy terizinozauroidy: Segnosaurus, Erliansaurus i właśnie Neimongosaurus. Największym drapieżnikiem tych terenów mógł być ogromny owiraptorozaur - Gigantoraptor. Poza tym znaleziono tam także hadrozauroidy: Bactrosaurus i Gilmoreosaurus.

Pozycja filogenetyczna

Neimongosaurus to zaawansowany terizinozaur - bliski lub należący do Therizinosauridae. Został opisany jako bardziej zaawansowany od Beipiaosaurus, ale mniej od przedstawicieli Therizinosauridae. Jednak wg autorów "The Dinosauria" zaliczany jest do tej grupy. Zob. Therizinosauria#Kladogramy.

Materiał kopalny

Znany jest z pozostałości dwóch osobników. Cenne jest to, że po raz pierwszy znaleziono dość kompletny kręgosłup terizinozauroida. Wśród znalezionego materiału brakuje tylko kompletnej czaszki i całych kończyn górnych.

Holotyp (LH V0001) zawiera część puszki mózgowej, przednią część żuchwy (która jest bardzo gruba), większość kręgosłupa i kręgów ogonowych, elementy kończyn przednich - pas barkowy, łopatki, kość promieniową i ramienną, pas miedniczny z częściowymi kośćmi biodrowymi, kość udową i piszczelową i większość stopy.

Całość została zebrana w 1999 roku i pochodzi od osobnika mierzącego około 2,3 m długości i 90 kg masy.

Paratyp oznaczony LH V0008 zawiera: kość krzyżową z sześcioma kręgami i obie kości biodrowe znalezione na tym samym obszarze.

cf. Neimongosaurus sp.

Materiał to kość udowa (512 mm) należąca od osobnika dorosłego o szacowanej długości 3-3,5 m oznaczona N 601/12457. Pochodzi z santonu (86-83 Ma) z osadów formacji Bostobe (Kazachstan). Averianov (2007) uznał znalezioną kość za niemal identyczną do tej znanej u Neimongosaurus i oznaczył ją cf. Neimongosaurus sp. Jest ona większa i masywniejsza od kości udowej holotypu. Jednak wg Zanno (2008) znaleziona kość nie ma cech zaawansowanych terizinozaurów, w tym neimongozaura. Wykazuje ona największe podobieństwo do bejpiaozaura, jeśli pochodzi ona rzeczywiście od terizinozaura (Mortimer, online).

Spis gatunków

Neimongosaurus Zhang, Xu, Sereno, Kuang i Tan, 2001
N. yangi Zhang, Xu, Sereno, Kuang i Tan, 2001

Wybrana bibliografia

Clark, J.M., Maryańska, T. & Barsbold, R. (2004) "Therizinosauroidea" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. "The Dinosauria" Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 151-164.

Zanno, L.E., Gillette, D.D., Albright, L.B. & Titus, A.L. (2009) "A new North American therizinosaurid and the role of herbivory in 'predatory' dinosaur evolution" Proceedings of the Royal Society B, 276, 3505-3511.

http://home.comcast.net/~eoraptor/Therizinosauroidea.htm#Neimongosaurusyangi