Parvicursor

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Tomasz Sokołowski

Sebastian Oziemski

Maciej Ziegler

Daniel Madzia

Kamil Kamiński


Parvicursor (parwikursor)
Długość: 40 cm
Masa: 0,14-0,2 kg
Miejsce występowania: Mongolia - prowincja Omnogov

Khulsan (formacja Baruungoyot)

Czas występowania 83-71 Ma

późna kreda (kampan)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

Alvarezsauroidea

Alvarezsauridae

Parvicursorinae

?Mononykinae

Parvicursor.jpg

Rekonstrukcja parwikursora siedzącego w gnieździe.

Autor: PaleoEquii

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Parvicursor ("mały biegacz") był rodzajem małego dinozaura z grupy alwarezzaurydów posiadającego długie, smukłe nogi, przystosowane do szybkiego biegania. Mierzył tylko 40 cm od pyska do końca ogona i ważył jedynie około 200 gramów.

Historia taksonu

Gatunek typowy P. remotus został opisany przez Karhu i Rautiana w 1996 roku. Najbliższymi krewnymi Parvicursor był prawdopodobnie Mononykus i Shuvuuia. Wg Dyke’a i Naisha (2011) jest on w zasadzie nieodróżnialny od równowiekowego Linhenykus. Jednak późniejsi autorzy nie synonimizowali obu rodzajów. Longrich i Currie (2009) oznaczyli niekompletny szkielet IGM 100/99 z formacji Djadochta jako Parvicursor sp. Jednak wg Hartmana i in. (2019) nie należał on do tego rodzaju.

Lokalizacja

Parvicursor jest znany z późnokredowych osadów formacji Barun Goyot, leżącej w Khulsan w Mongolii. Odnaleziono tam niekompletny szkielet tego gada oznaczony numerem PIN 4487/25.

Materiał kopalny

Holotyp (PIN 4487/25) (~390 mm; 162 g) to niekompletne kręgi piersiowe (8, 12 i 13), fragmenty trzonów kręgów krzyżowych (1, 2 i 3), siedem kręgów ogonowych (1-7), kilka szewronów (łuków nerwowych), fragmenty kości miednicznych, kość udowa (52,6 mm), tibiotarsus (75,6 mm), kość strzałkowa (15,4 mm), I kość śródstopia (3,5 mm), II k. śródstopia (54, 2 mm), III k. śródstopia (58,1 mm), IV k. śródstopia (55,2 mm), paliczki oraz dwa pazury stopy.

Materiał przypisany: (PIN ?) niekompletna czaszka i szkielet pozaczaszkowy, określony jako ?Parvicursor sp. na DML[1].

Budowa

Tak jak inni członkowie rodziny Alvarezsauridae, Parvicursor zapewne posiadał bardzo krótkie, kołkowate przednie kończyny zakończone jednym dużym i mocnym pazurem i prawdopodobnie dwoma mocno zredukowanymi. Jednak nie mamy pewności, ponieważ nie znaleziono dotychczas kończyn przednich tego dinozaura. Prawdopodobnie pazur ten był przydatny do rozkopywania twardych kopców termitów lub do kopania w ziemi.

Spis gatunków

Parvicursor Karhu i Rautian, 1996
P. remotus Karhu i Rautian, 1996

Bibliografia

http://home.comcast.net/~eoraptor/Ornithomimosauria.htm#Parvicursorremotus

http://dml.cmnh.org/2004Jun/msg00232.html

Dyke, G.J., Naish, D. (2011). "What about European alvarezsauroids?". Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (22): E147. doi:10.1073/pnas.1101602108.

Hartman, S., Mortimer, M., Wahl, W.R., Lomax, D.R., Lippincott, J., Lovelace, D.M. (2019). "A new paravian dinosaur from the Late Jurassic of North America supports a late acquisition of avian flight". PeerJ. 7: e7247. doi:10.7717/peerj.7247.

Holtz, T.R. Jr. (2012) "Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages Supplementary Information" [2]

Longrich, N.R., Currie, P.J. (2009). "Albertonykus borealis, a new alvarezsaur (Dinosauria: Theropoda) from the Early Maastrichtian of Alberta, Canada: Implications for the systematics and ecology of the Alvarezsauridae". Cretaceous Research. 30 (1): 239–252. doi:10.1016/j.cretres.2008.07.005.

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University - Princeton i Oxford