Pradhania

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autorzy: Korekta:
Mateusz Tałanda,

Sebastian Oziemski,

Tomasz Singer

Pradhania (pradhania)
Długość: 4 m
Masa: ?
Miejsce występowania: Indie, Andhra Pradesh

(górna część formacji Dharmaram)

Czas występowania 199-191 Ma

wczesna jura (synemur)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Plateosauria

Massospondylidae

Adeopapposaurus mognai.jpg

Rekonstrukcja adeopappozaura - Pradhania mogła wyglądać podobnie.

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Pradhania (łac. Pradhania gracilis) to opisany w 2007 roku bazalny zauropodomorf, którego skamieniałości zostały odnalezione w Indiach. Nazwa rodzajowa jest uhonorowaniem Dhuiya Pradhana - utalentowanego kolekcjonera skamieniałości, który od wielu lat dostarcza do Information Sciences Institute (ISI) prehistoryczne szczątki. Epitet gatunkowy gracilis został nadany ze względu na smukłą budowę tego dinozaura.

Pozycja systematyczna

Autorzy opisu Pradhania uznali ją za bazalnego zauropodomorfa, lecz odwołali się do terminu incertae sedis, co znaczy takson trudny lub niemożliwy do zaklasyfikowania. Wynika to z naszej niewielkiej wiedzy o budowie tego dinozaura i filogenezie prymitywnych zauropodomorfów. Wyniki analiz autorów opisu Pradhania pokazały, że zwierzę to jest bardziej zaawansowane niż rodzaje takie jak Saturnalia (Brazylia) i Thecodontosaurus (Wielka Brytania), ale mniej niż plateozaurydy (np. Plateosaurus z Niemiec i Szwajcarii). Nowsze badania Novasa i in. (2011) wskazują na przynależność Pradhania do rodziny Massospondylidae. Taka pozycja filogenetyczna lepiej przystaje do jurajskiego wieku tego zwierzęcia, ponieważ massospondylidy były wtedy bardzo powszechne.

Materiał kopalny

Holotyp zwierzęcia (ISI R265) jest niekompletnym szkieletem nieomal dorosłego osobnika, znalezionym w skupisku, na powierzchni. Składa się z kilku elementów czaszki (uszkodzona kość szczękowa, prawa strona kości nadpotylicznej, przód kości zębowej, niektóre zęby), kręgów (2 szyjne, 1 krzyżowy) i bardzo niekompletnej lewej dłoni.

Budowa

Pradhania była lekko zbudowanym zwierzęciem mierzącym około 4 metrów długości. Jej długi pysk miał wiele zębów jak koloradizaur i plateozaur. Były one dostosowane do cięcia materiału roślinnego, którym się pożywiała Pradhania. Szyja była silnie wydłużona, co pozwalało jej sięgać po rozmaite rośliny. Chwytne palce dłoni były zakończone zakrzywionymi pazurami.

Spis gatunków

Pradhania Kutty, Chatterjee, Galton i Upchurch, 2007
Pradhania gracilis Kutty, Chatterjee, Galton i Upchurch, 2007

Bibliografia

Kutty, T.S., Chatterjee, S., Galton, P.M., Upchurch, P. 2007. Basal sauropodomorphs (Dinosauria: Saurischia) from the Lower Jurassic of India: their anatomy and relationships. Journal of Paleontology, t. 81, str. 1218–1240. [1]

Novas, F.E., Ezcurra, M.D., Chatterjee, S., Kutty, T.S. 2010. New dinosaur species from the Upper Triassic upper Maleri and lower Dharmaram formations of Central India. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, t. 101, nr. 3-4, str. 333–349. doi:10.1017/S1755691011020093