Sarahsaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Marcin Szermański
Korekta: Maciej Ziegler, Kamil Kamiński


Sarahsaurus (sarahzaur)
Długość ? m
Masa ? t
Miejsce USA - Arizona, północne obrzeża Gold Spring Wash

formacja Kayenta (grupa Glen Canyon)

Czas
252 201 145
66

186,4-183 Ma

wczesna jura (pliensbach)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Plateosauria

Massopoda

? Massospondylidae

Sarahsaurus.jpg
Czasza. Autorzy: Rowe, Sues i Reisz, 2011

Wstęp

Sarahsaurus to rodzaj wczesnojurajskiego dinozaura gadziomiednicznego, żyjącego na terenie obecnych Stanów Zjednoczonych, w Arizonie.

Materiał kopalny

Holotyp:

Osobnik TMM 43646-2 to częściowa czaszka (kość przedszczękowa/przysieczna, czołowa, kwadratowa i puszka mózgowa) i prawie kompletny, artykułowany szkielet pozaczaszkowy.

Materiał dopisany:

Osobnik TMM 43646-3 to częściowy szkielet pozaczaszkowy.

Osobnik MCZ 8893 to zniszczona lecz prawie kompletna czaszka z żuchwą, fragmenty kręgów szyjnych i ogonowych, dystalny koniec kości ramieniowej i trzon kości udowej.

Diagnoza

Uwaga! Poniższy fragment przedstawia szczegółowe dane i może wymagać od Czytelnika znajomości fachowych pojęć anatomicznych.

Guz podstawy czaszki z centralnym przednim oknem; obecność kolców na kręgach grzbietowych; rozlokowanie paliczków kończyn przednich 2-3-4-2-2; obecność otworu w kości łonowej.

Marsh i Rowe (2018) zdiagnozowali Sarahsaurus na podstawie obecności dwóch otworów w proksymalnym (bliższym) regionie kości łonowej oraz cech wyrostków kolczystych kręgów szyjnych i grzbietowych oraz pierwszej kości śródręcza.

Rekonstrukcja. Autor: Brian Engh. [1].

Taksonomia i pozycja systematyczna

Początkowo uznany za kolejnego przedstawiciela rodzaju Massospondylus, znanego wcześniej z Afryki. Jednak późniejsze, bardziej kompletne odkrycia tego dinozaura utwierdziły naukowców w przekonaniu, że mają do czynienia z nowym rodzajem.

Nie jest pewna dokładna klasyfikacja tego zwierzęcia. Analiza filogenetyczna przeprowadzona na podstawie matrycy Yatesa (2007) wykazała, że jest jednym z najbardziej bazalnych zauropodomorfów Ameryki Północnej – bardziej niż Anchisaurus i Seitaad (jego linia rozwojowa ma aż 61 jednostek!). Natomiast analiza na matrycy Upchurcha i in. (2007) zalicza go już jako bazalnego zauropoda. Żadna z tych analiz nie potwierdza, a wręcz wyklucza bliskie pokrewieństwo tych trzech rodzajów. Argumentem przemawiającym za tezą, mówiącą o przynależności do zauropodów jest wiek Sarahsaurus, datowany na synemurpliensbach (196,5-183 milionów lat). Późniejsze badania (Marsh i in., 2014) uściśliły wiek do pliensbachu.

Marsh i Rowe (2018) badali pozycję filogenetyczną Sarahsaurus za pomocą trzech macierzy danych. Za każdym razem okazywał się on członkiem kladu Plateosauria, natomiast w dwóch przypadkach mieścił się wewnątrz rodziny Massospondylidae.

Budowa

Sarahsaurus miał zaawansowane uzębienie heterodontyczne (zęby zróżnicowane pod względem wielkości i kształtu). Posiadał 4 zęby na kości przedszczękowej (przysiecznej), 16 na kości szczękowej i 20 w żuchwie. Jego kręgosłup składał się z ok. 77 kręgów (10 szyjnych, 14 grzbietowych, 3 krzyżowe i ok. 50 ogonowych). Długość kości piszczelowej to ok. 84 % długości kości udowej.

Etymologia

Pierwszy człon nazwy rodzajowej Sarahsaurus została nadana na cześć Sarah Butler, która zasłużona dla Teksasu w nauce, medycynie i sztuce. Drugi człon (gr. sauros) oznacza "jaszczur", tak więc nazwę rodzajową można przetłumaczyć jako "jaszczur Sary". Epitet gatunkowy aurifontanalis to z łac. aurum (złoty) + łac. fontanalis (źródło) oznacza miejsce odnalezienia holotypu – Gold Spring w Arizonie.

Spis gatunków

Sarahsaurus Rowe, Sues i Reisz, 2011
S. aurifontalis Rowe, Sues i Reisz, 2011

Bibliografia

Marsh AD, Rowe TB (2018) “Anatomy and systematics of the sauropodomorph Sarahsaurus aurifontanalis from the Early Jurassic Kayenta Formation”. PLoS ONE 13(10): e0204007. [[2]].

Rowe, T.B., Sues, H.-D., Reisz, R.R. (2011) “Dispersal and diversity in the earliest North American sauropodomorph dinosaurs, with a description of a new taxon”. „Proceedings of the Royal Society B”.

Marsh, A.; Rowe, T.; Simonetti, A.; Stockli, D; Stockli, L. (2014). "The age of the Kayenta Formation of northeastern Arizona: overcoming the challenges of dating fossil bone". Journal of Vertebrate Paleontology, Program and Abstracts, 2014: 178.