Shidaisaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Maciej Ziegler Adrian Tkocz


Shidaisaurus (szidaizaur)
Długość: ok. 6 m
Masa: ok. 600 kg
Miejsce występowania: Chiny - prowincja Junnan

(formacja Upper Lufeng = formacja Chuanjie)

Czas występowania 176-167 Ma

środkowa jura (aalen-bajos)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

? Carnosauria

?? Allosauroidea

?? Sinraptoridae (= Metriacanthosauridae)

Wstęp

Shidaisaurus to rodzaj wczesnego tetanura, którego skamieniałości odnaleziono blisko najwcześniejszych osadów górnej części formacji Lufeng/formacji Upper Lufeng/formacji Górny Lufeng (inaczej formacja Chuanjie) w prowincji Junnan w Chinach. Pochodzą one prawdopodobnie z wczesnej środkowej jury (ok. 176-167 Ma).

Budowa i pozycja filogenetyczna

Shidaisaurus prawdopodobnie był podobny do innych bazalnych tetanurów (Tetanurae) i jak wiele z nich, także ten rodzaj miał wysokie wyrostki na kręgach, tworzące grzebień. Brak pleuroceli w obrotniku i tylnych kręgach grzbietowych sugeruje, że teropod ten był dość prymitywny i bardziej plezjomorficzny niż większość środkowo- i późnojurajskich teropodów z Chin. Taka budowa wskazuje, że Shidaisaurus raczej nie należał do Avetheropoda, choć pewna nieoficjalna analiza Cau (online) sugeruje, że może być on bazalnym karnozaurem. Także Benson (2010) zasugerował, że może on należeć do Carnosauria, nie podał jednak powodów. Z kolei obszerna analiza Carrano i in. umieszcza go w Metriacanthosauridae (Carrano i in. (2012).

Etymologia

Nazwa dinozaura pochodzi od Jin-Shidai - firmy będącej właścicielem "Jurassic World" w miejscu odkrycia holotypu. Chińskie słowo Shidai oznacza "wiek", "erę", "epokę" zaś Jin "złoto" - przedrostek często spotykany w nazwach chińskich przedsiębiorstw, które - podobnie jak złoto - mają istnieć wiecznie.

Materiał kopalny

Holotyp (LDM-LCA 9701-IV) zawiera puszkę mózgową, 3 zęby, część dźwigacza, obrotnik, kręg szyjny, artykułowane kręgi (od 3 grzbietowego do 3 ogonowego) i kości miednicy.

Shidaisaurus został odnaleziony wśród wielu innych szkieletów dinozaurów i był przykryty częściowo szczątkami wielkiego zauropoda, prawdopodobnie Chuanjiesaurus - być może pod nim tkwią kolejne pozostałości teropoda, w szczególności reszta czaszki.

Spis gatunków

Shidaisaurus Wu, Currie, Dong, Pan i Wang, 2009
S. jinae Wu, Currie, Dong, Pan i Wang, 2009

Bibliografia

Benson, R.B.J. (2010) "The osteology of Magnosaurus nethercombensis (Dinosauria, Theropoda) from the Bajocian (Middle Jurassic) of the United Kingdom and a re-examination of the oldest records of tetanurans" Journal of Systematic Palaeontology 8, 131-146

Carrano, M.T., Benson, R.B.J. & Sampson, S.D. (2012) "The phylogeny of Tetanurae (Dinosauria: Theropoda)" Journal of Systematic Palaeontology, 10(2), 211-300. doi: 10.1080/14772019.2011.630927

Sekiya, T. (2011) "Re-examination of Chuanjiesaurus ananensis (Dinosauria: Sauropoda) from the Middle Jurassic Chuanjie Formation, Lufeng County, Yunnan Province, southwest China" Memoir of the Fukui Prefectural Dinosaur Museum, 10, 1-54.

Wu, X., Currie, P.J., Dong, Z., Pan, S. & Wang, T. (2009) "A new theropod dinosaur from the Middle Jurassic of Lufeng, Yunnan, China" Acta Geologica Sinica, 83(1), 9-24. doi:10.1111/j.1755-6724.2009.00002.x

Cau, A. (online): http://theropoda.blogspot.com/2009/02/shidaisaurus-jinae-wu-et-al-2009-e.html