Siats

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autorzy:
Eryk Sroka, Maciej Ziegler


Siats (Siats)
Długość: ? m
Masa: >3,9 t
Miejsce występowania: USA - stan Utah

(formacja Cedar Mountain - ogniwo Mussentuchit)

Czas występowania ok. 98 Ma

cenoman (późna kreda)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Avetheropoda

Carnosauria / Coelurosauria

? Neovenatoridae / ? Tyrannosauroidea

? Megaraptora (?? Ornithomimosauria)

5429-siats-meekerorum.jpg

Autor: Julio Lacerda [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Siats był wielkim teropodem zamieszkującym dzisiejsze Stany Zjednoczone we na początku późnej kredy. Gatunkiem typowym jest Siats meekerorum.

Etymologia

Nazwa Siats pochodzi od imienia potwora-ludożercy, pochodzącego z wierzeń indiańskiego plemienia Jutów, a epitet gatunkowy meekerorum upamiętnia rodzinę Meeker, za wsparcie młodych paleontologów z FMNH.

Odkrycie i opis

Opisu tego teropoda dokonali w 2013 roku Lindsay E. Zanno i Peter J. Makovicky, na podstawie holotypu o numerze katalogowych FMNH PR 2716.

Znaczenie odkrycia

Siats jest trzecim największym teropodem, który zamieszkiwał Amerykę Północną (wyprzedzają go tylko Tyrannosaurus i Acrocanthosaurus), choć może być jeszcze wyżej w takim zestawieniu, gdyż odnaleziony okaz nie był dojrzały. Siats może być najmłodszym allozauroidem dotychczas znalezionym na tym kontynencie - jeśli należy do tej grupy. Jest też pierwszym prawdopodobnym megaraptorem znanym z Ameryki Północnej.

Materiał kostny

Holotyp (FMNH PR 2716) tego drapieżnika pochodzi od osobnika młodocianego i składa się z częściowego szkieletu pozaczaszkowego w którego skład wchodzą: ?zęby, pięć kręgów piersiowych, kręgi ogonowe (do 13), częściowa prawa kość biodrowa, kość kulszowa i strzałkowa, fragmenty kości śródstopia (III i I lub IV), kilka paliczków z lewej i prawej stopy oraz niezidentyfikowane fragmenty (w tym kręgi szyjne lub krzyżowe).

Przypisany materiał to ogonowy łuk neuralny, szewron, paliczek stopy i niezidentyfikowane fragmenty.

Pozycja filogenetyczna

Analiza filogenetyczna autorów opisu wskazała, że siats jest megaraptorem w Neovenatoridae (Avetheropoda: Carnosauria: Carcharodontosauria). Bliskie pokrewieństwo z megaraptorami potwierdziła oparta na niej analiza Bella i in. (2016). Analiza Novasa i in. (2013), nieuwzględniająca Siats, wskazuje jednak, że megaraptory należą do Tyrannosauroidea (Avetheropoda: Coelurosauria). Novas i in. (2013) wyróżnili 13 cech łączących Megaraptora z celurozaurami. Z tyranozauroidami łączą je 3 cechy a z kladem Xiongguanlong+Tyrannosauridae 13. Siats ma jedną z tych cech, ale nie ma dwóch (podostałe są nieznane z uwagi na skąpy materiał Siats). Oparta na macierzy Novasa i in. analiza Bella i in. (2016) wykazała różne pozycje Siats wśród Avetheropoda, w tym zaawansowane Tyrannosauroidea i Ornithomimosauria; tą ostatnią pozycję ujawniła ich analiza metodą bayesowską.

Spis gatunków

Siats Zanno i Makovicky, 2013
S. meekerorum Zanno i Makovicky, 2013

Bibliografia

Bell, P.R., Cau, A., Fanti, F., & Smith, E.T. (2016) "A large- clawed theropod (Dinosauria: Tetanurae) from the Lower Cretaceous of Australia and the Gondwanan origin of megaraptorid theropods" Gondwana Research, 36, 473-487. doi:10.1016/j.gr.2015.08.004

Novas, F.E., Agnolín, F.L., Ezcurra, M.D., Porfiri, J. & Canale, J.I. (2013) "Evolution of the carnivorous dinosaurs during the Cretaceous: The evidence from Patagonia" Cretaceous Research, 45, 174-215. doi:10.1016/j.cretres.2013.04.001

Zanno, L.E. & Makovicky, P.J. (2013) "Neovenatorid theropods are apex predators in the Late Cretaceous of North America" Nature Communications, 4, 2827. doi:10.1038/ncomms3827

http://archosaur.us/theropoddatabase/Coelurosauria.htm#Siatsmeekerorum