Ugrosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wstęp

Ugrosaurus olsoni to nieważny gatunek chasmozauryna (zapewne triceratopsyna).

Status

Słabo wykształcone rogi nosowe u Triceratopsini: A. USNM 4720 (Triceratops horridus), B. USNM 2412 (Nedoceratops), C. UCMP 128561 (Ugrosaurus), D. MOR 981 (Torosaurus). Skala = 10 cm. Źródło: Scannella i Horner, 2011.

Wg Forster (1993) Ugrosaurus olsoni to nomen dubium i prawdopodobnie Triceratops a wg Longricha i Fielda (2012) to młodszym synonim Triceratops horridus.

Fragmenty kryzy mają 2-4 cm grubości (CoBabe i Fastovsky, 1987), co mieści się w zakresie Triceratops (0,5-6 cm), ale nie Torosaurus (1-2,6 cm) (Scannella i Horner, 2010) (Torosaurus może być młodszym synonimem Triceratops). Budowa rogu nosowego, a właściwie jego brak może wynikać z różnic międzygatunkowych (Farke, 2011), patologii - utraty rogu za życia lub po śmierci - w procesie tafonomicznym (Horner i Goodwin, 2008), różnic między osobnikami a nawet z ontogenezy - resorpcji rogu (Scannella i Fowler, 2014) (zob. Zmniejszanie ozdób w ontogenezie dinozaurów: Ceratopsidae). Okaz pochodzi z górnych warstw środkowej części formacji Hell Creek - z poziomu stratygraficznego "pośrednich Triceratops", które mają wydatne rogi nosowe (Scannella i Fowler, 2014; Scannella i in., 2012).

Status U. olsoni zależy od ważności Torosaurus latus i Nedoceratops hatcheri. Jeśli Torosaurus jest młodszym synonimem Triceratops, to U. olsoni należy zapewne do Triceratops. Jeśli N. hatcheri jest nieważny (jest młodszym synonimem Triceratops horridus), to U. olsoni jest zapewne młodszym synonimem Triceratops. Jeśli jednak Nedoceratops jest ważny, to może on być także jego młodszym synonimem, gdyż ma podobną budowę rogu nosowego. Wtedy Ugrosaurus olsoni byłby nomen dubium. Jest to jednak mało prawdopodobna hipoteza z uwagi na znacznie większą liczbę odnalezionych T. horridus i tylko jednego Nedoceratops.

Materiał kopalny

Holotyp (UCMP 128561) to fragmenty pyska i kryzy, niezidentyfikowane części czaszki oraz kręg.

Etymologia

Nazwa rodzajowa pochodzi od skandynawskiego ugro (brzydki) oraz łacińskiego saurus (jaszczur), zaś epitet gatunkowy honoruje Normana Olsona, na którego ranczu odnaleziono holotyp.

Lokalizacja

Formacja Hell Creek, Maloney Hill, Montana, USA.

Spis gatunków

Ugrosaurus CoBabe i Fastovsky, 1987 ?=Triceratops, ??nomen dubium
Ugrosaurus olsoni CoBabe i Fastovsky, 1987 ?=Triceratops horridus, ??nomen dubium
= Triceratops olsoni (CoBabe & Fastovsky, 1987) Foster, 1993

Bibliografia

  1. CoBabe, E.A. & Fastovsky, D.E. (1987) "Ugrosaurus olsoni, a new ceratopsian (Reptilia: Ornithischia) from the Hell Creek Formation of eastern Montana" Journal of Paleontology, 61, 148-154.
  2. Forster, C.A. (1993) "Taxonomic validity of the ceratopsid dinosaur Ugrosaurus olsoni (Cobabe and Fastovsky)" Journal of Paleontology, 67(2), 316-318.
  3. Horner, J.R. & Goodwin, M.B. (2008) "Ontogeny of cranial epi-ossifications in Triceratops" Journal of Vertebrate Paleontology, 28(1), 134-144. doi:10.1671/0272-4634(2008)28[134:OOCEIT]2.0.CO;2
  4. Longrich, N.R. & Field, D.J. (2012) "Torosaurus Is Not Triceratops: Ontogeny in Chasmosaurine Ceratopsids as a Case Study in Dinosaur Taxonomy" PLoS ONE 7(2), e32623. doi:10.1371/journal.pone.0032623
  5. Scannella, J.B. & Fowler, D.W. (2014) "A stratigraphic survey of Triceratops localities in the Hell Creek Formation, northeastern Montana (2006-2010)" [w:] Wilson, G.P., Clemens, W.A., Horner, J.R. & Hartman, J.H. (red.) "Through the End of the Cretaceous in the Type Locality of the Hell Creek Formation in Montana and Adjacent Areas" The Geological Society of America Special Paper, 503, 313-332. doi:10.1130/2014.2503(12)
  6. Scannella, J.B. & Horner, J.R. (2010) "Torosaurus Marsh, 1891, is Triceratops Marsh, 1889 (Ceratopsidae: Chasmosaurinae): synonymy through ontogeny" Journal of Vertebrate Paleontology, 30 (4), 1157-1168.
  7. Scannella, J.B. & Horner, J.R. (2011) "‘Nedoceratops’: An Example of a Transitional Morphology" PLoS ONE 6(12), e28705. doi:10.1371/journal.pone.0028705
  8. Scannella, J.B., Fowler, D.W., Goodwin, M.G. & Horner, J.R. (2012) "Transitional Triceratops: Details of an ontogenetic sequence from the upper Middle Unit of the Hell Creek Formation, Montana" Journal of Vertebrate Paleontology, 32(5, suplement), 166. [abstrakt]