Uteodon

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Marcin Szermański Jakub Starzyński

Łukasz Czepiński


Uteodon (uteodont)
Długość: ? m
Masa: ? t
Miejsce występowania: USA - stan Utah

(formacja Morrison)

Czas występowania 150,8-147 Ma

późna jura (tyton)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Genasauria

Neornithischia

Cerapoda

Ornithopoda

Iguanodontia

Ankylopollexia

Styracosterna

Camptosaurus aphanoecetes - IMG 0673.jpg

Autor: "Daderot" [1]

Wstęp

Uteodon to rodzaj bazalnego iguanodonta, żyjącego w późnej jurze na terenie stanu Utah w Stanach Zjednoczonych. Jego szczątki pochodzą ze słynnej formacji Morrison, znanej przede wszystkim z wielu odkrytych w jej pokładach skamieniałości późnojurajskich zauropodów, takich jak Apatosaurus czy Camarasaurus. Uteodont z pewnością musiał obawiać się teropodów koegzystujących z nim na tych terenach: Marshosaurus i Stokesosaurus.

Materiał kopalny

Holotyp CM 11337 to niekompletny, artykułowany szkielet zawierający: kręgi szyjne (8), kręgi grzbietowe (16), kręgi krzyżowe (4) i ogonowe (14), obie łopatki, lewa kość kruczą, obie ramienne, lewą promieniową, łokciową, śródręcza i dłoni, kompletną miednicę (obie biodrowe, łonowe i kulszowe), obie kości udowe i piszczelowe, kompletną i częściową strzałkę, żebra szyjne (6) i piersiowe (31) i skostniałe ścięgno.

Paratyp CM 15780 – prawa k. udowa, piszczelowa, strzałkowa, skokowa, śródstopia; CM 41689 – prawa(?) niekompletna płyta mostkowa; CM 79050 – lewa k. łonowa i kulszowa; DINO 556 – prawa k. zębowa; DINO 1030 – lewe artykułowane k. krucza i łopatka; DINO 1032 – prawa łopatka.

Materiał przypisany: CM21707 – lewa k. piszczelowa; CM 21723 – prawa kość udowa; CM 21724 – lewa częściowa k. udowa; CM 21725 – dwie k. śródstopia, CM 21778 – dystalny koniec k. kulszowej; DINO 499 – częściowa żuchwa z kilkoma/kilkunastoma zębami; DINO 1021 – niekompletna prawa k. łonowa; DINO 1091 – lewa k. udowa; DINO 2457 – lewa k. śródstopia III, DINO 2461 – lewa k. śródstopia II; DINO 2558 – prawa k. piszczelowa i prawa k. piszczelowa (może należeć do Camptosaurus).

Taksonomia

Uteodont został pierwotnie opisany jako kolejny gatunek kamptozaura - Camptosaurus aphanoecetes przez Carpentera i Wilson w 2008 roku. Jednak dokładniejsze badania McDonalda wykazały, że dinozaur ten wykazuje inne cechy niż Camptosaurus, więc należy przydzielić go do innego, nowego rodzaju. McDonald dokonał tego formalnie w 2011 roku. W 2015 roku Carpenter i Lamanna wykazali, że uteodont nie różni się od kamptozaura na poziomie rodzajowym, stąd przywrócili gatunek Camptosaurus aphanoecetes.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Uteodon składa się z dwóch wyrazów: Ute to nazwa rdzennych Amerykanów mieszkających w północno-wschodniej części stanu Utah (dzisiejsze hrabstwo Uintah) w pobliżu Dinosaur National Monument – amerykańskiego pomnika narodowego. Odon z kolei znaczy z greckiego "ząb", a więc nazwę tę można przetłumaczyć na "ząb z Ute". Epitet gatunkowy aphanoecetes to zbitka gr. aphanoe (ukryty) i gr. cetes (mieszkać).

Spis gatunków

Uteodon McDonald, 2011 = Camptosaurus Marsh, 1885
U. aphanoecetes (Carpenter & Wilson, 2008) McDonald, 2011 = Camptosaurus aphanoecetes Carpenter & Wilson, 2008

Bibliografia

Carpenter, K., & Lamanna, M.C., 2015. The Braincase Assigned to the Ornithopod Dinosaur Uteodon McDonald, 2011, Reassigned to Dryosaurus Marsh, 1894: Implications for Iguanodontian Morphology and Taxonomy. Annals of Carnegie Museum 83(2): 149-165

McDonald A.T., 2011. The taxonomy of species assigned to Camptosaurus (Dinosauria: Ornithopoda). Zootaxa, 2783, nr 52–68.