Venenosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj
Do weryfikacji - przynajmniej materiał i budowa; przydałoby się porównanie z oryginalnym Tidwell i in. (2001)


Autor: Korekta:
Tomasz Sokołowski Maciej Ziegler

Adrian Tkocz

Krzysztof Lichota


Venenosaurus (wenenozaur)
Długość: 12 m
Masa: 6 t
Miejsce występowania: USA - Utah

(formacja Cedar Mountain -

ogniwo Poison Strip)

Czas występowania

wczesna kreda (środkowy apt)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Macronaria

Titanosauriformes

Brachiosauridae / ? Somphospondyli

?? Titanosauria

Abydosaurus by kahless28.jpg

Być może podobnie wyglądał Venenosaurus - rekonstrukcja przedstawia

Abydosaurus. Autor: Jakub Kowalski.

Wstęp

Venenosaurus to rodzaj małego zauropoda, który żył we wczesnej kredzie na terenach obecnych wschodnich Stanów Zjednoczonych. Jego wiek datowany jest na środkowy apt.

Historia taksonu

W 1998 roku, paleontolog amator, Tony Dicroce, odkrył w osadach formacji Cedar Mountain niekompletny szkielet niewielkiego zauropoda. W 2001 roku Virginia Tidwell, Kenneth Carpenter i Paul Meyer opisali go pod nazwą Venenosaurus dicrocei.

Nie jest jasna jego pozycja systematyczna - wg Canudo i in., 2008 jest to bazalny przedstawiciel Somphospondyli. Upchurch i in. (2004) klasyfikują go jako tytanozaura. Z kolei u Wilsona (2002) i D'Emica (2012) jest to brachiozauryd. Ten ostatni traktuje go za - obok Abydosaurus i Cedarosaurus - najbardziej zaawansowanego przedstawiciela tego kladu zauropodów. Bliskie pokrewieństwo między wenenozaurem a cedarozaurem miał już nieoficjalnie sugerować wcześniej Justin Tweet.

Materiał kopalny

Holotyp oznaczony DMNH 40932 składa się z dziewięciu kręgów grzbietowych, lewej łopatki, lewej kości łokciowej, ośmiu kości śródręcza, czterech paliczków kończyny przedniej, dobrze zachowanej kości łonowej i kulszowej, kości skokowej, szewronów oraz żeber.

Być może znany jest także szkielet młodocianego osobnika, niekiedy przypisywany do tego rodzaju (w formalnym opisie nie pojawiła się o nim żadna wzmianka).

Budowa

Uwaga! Poniższy fragment przedstawia szczegółowe dane i może wymagać od Czytelnika znajomości fachowych pojęć anatomicznych.

Dinozaur ten posiada ciekawe cechy anatomiczne takie jak: trzony pierwszych kręgów ogonowych posiadają nieznaczną wypukłą przednią powierzchnię, lecz płaską tylną; bliższy koniec I kości śródręcza jest bardziej smukły niż te u innych zauropodów; kość łonowa dłuższa od kości kulszowej; krawędź kości łokciowej nieznacznie wklęsła.

Etymologia

Nazwa Venenosaurus oznacza "jaszczura z ogniwa Poison Strip" (z łac. venenum oznacza truciznę, czyli w angielskim poison, co też odnosi się do miejsca odkrycia szczątków). Epitet gatunkowy honoruje Tony'ego Dicroce'a, wolontariusza z Muzeum Historii Naturalnej w Denver, zajmującego się skamieniałościami z formacji Cedar Mountain.

Spis gatunków

Venenosaurus Tidwell, Carpenter i Meyer, 2001
V. dicrocei Tidwell, Carpenter i Meyer, 2001

Bibliografia

Źródła naukowe:

Canudo, J. I.; Royo-Torres, R.; Cuenca-Bescós, G. (2008) "A new sauropod: Tastavinsaurus sanzi gen. et sp. nov. from the Early Cretaceous (Aptian) of Spain". Journal of Vertebrate Paleontology 28(3):712-731.

D'Emic, M. (2012) "The early evolution of titanosauriform sauropod dinosaurs" Zoological Journal of the Linnean Society, 166, 624-671. doi:10.1111/j.1096-3642.2012.00853.x

Upchurch, P., Barrett, P.M. & Dodson, P. (2004) "Sauropoda" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. (ed) "The Dinosauria (2nd edition)" wyd. University of California Press, Berkeley, 259–322.

Wilson, J.A. (2002) Sauropod dinosaur phylogeny: critique and cladistic analysis. Zoological Journal of the Linnean Society, 136, 217–276.

Inne:

Paul G. S., (2010) – "The Princeton Field Guide To Dinosaurs".