Yimenosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Dawid Mazurek Maciej Ziegler

Tomasz Singer


Yimenosaurus (jimenozaur)
Długość: 7-9 m
Masa: 2 t
Miejsce występowania: Chiny - prowincja Yunnan, okręg Yimen,

Jiaojiadian

(formacja Fengjiahe)

Czas występowania 189,6-/175,6 Ma

wczesna jura (pliensbach i/lub toark)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

? Plateosauridae

Yimenosaurus.jpg

Rekonstrukcja czaszki jimenozaura (Źródło: Bai i inni, 1990).

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Jimenozaur (Yimenosaurus) to monotypowy rodzaj zauropodomorfa z wczesnej jury Chin. Był to zapewne, podobnie jak bardziej znany kuzyn - Plateosaurus, spokojny stadny roślinożerca.

Historia odkryć

W 1987 pracownik Muzeum Prowincji Yunnan, Xingyoung Zhang, poprowadził ekspedycję do regionu Jiaojiadian mającą na celu zbadanie tamtejszej fauny dinozaurowej. Odkryto w sumie dziesięć niekompletnych szkieletów dinozaurów, z czego dwa najlepsze - i najlepiej zachowane - opisano w 1990 roku klasyfikując je w obrębie nowego rodzaju i gatunku.

Materiał kopalny

Holotyp - YXV8701. Niekompletny szkielet: fragmentaryczne - czaszka i żuchwy, dźwigacz i obrotnik, kręgi szyjne 4. i 8., kilka kręgów grzbietowych, trzy krzyżowe, kilka ogonowych, miednica, kość udowa i żebra.

Paratyp - YXV8702. Uszkodzona czaszka i niekompletny szkielet pozaczaszkowy, o rozmiarach większych od holotypu, ale o identycznej morfologii.

Etymologia

Nazwa rodzajowa oznacza "jaszczur z [okręgu] Yimen". Epitet gatunkowy honoruje profesora C. C. Younga, słynnego paleontologa kręgowcowego, który wsławił się badaniem zauropodomorfów w prowincji Yunnan.

Diagnoza

Średnich do dużych rozmiarów "prozauropod". Czaszka o długości 1,65 jej wysokości. Czaszka i żuchwy lekko zbudowane, kości tej pierwszej stosunkowo długie. Eliptyczne i względnie duże nozdrza zewnętrzne. Kość przedszczękowa i wstępujący wyrostek kości szczękowej stosunkowo dobrze rozwinięte. Stosunkowo długie zęby w liczbie: 4 przedszczękowych, 17-18 szczękowych i 21-23 żuchwowych. Kręgi poza dźwigaczem i obrotnikiem amficeliczne. Kość promieniowa, o długości 2/3 długości kości udowej. Strzałka niemal tej samej długości co promień.

Spis gatunków

Yimenosaurus Bai, Yang i Wang, 1990
Y. youngi Bai, Yang i Wang, 1990

Bibliografia

Bai, Z., Yang, J. i Wang, G. 1990. Yimenosaurus, a new genus of Prosauropoda from Yimen County, Yunnan province. Yuxiwenebo (Yuxi Culture and Scholarship) 1: 14–23.

Galton, P.M., Upchurch P. (2004) Prosauropoda. [w]: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): The Dinosauria. Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University - Princeton i Oxford

http://www.geol.umd.edu/~tholtz/dinoappendix/DinoappendixSummer2008.pdf