Atsinganosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Marcin Szermański Maciej Ziegler


Atsinganosaurus (atsinganozaur)
Długość: ok. 10(?) m
Masa: ? t
Miejsce występowania: południowa Francja:

Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Czas występowania 74-70 Ma

późna kreda (późny kampan)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Eusauropoda

Neosauropoda

Macronaria

Titanosauriformes

Somphospondyli

Titanosauria

Lithostrotia

Atsinganosaurus.jpg

Autor: "Hyrotrioskjan" [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Atsinganosaurus to rodzaj późnokredowego zauropoda z terenów dzisiejszej południowej Francji. Jego szczątki są datowane na późny kampan, tj. na około 74-70 milionów lat. Odkryty został w osadach lokalizacji Velaux-La Bastide Neuve w Aix-en-Provence. Rodzaj wraz z jedynym, typowym gatunkiem Atsinganosaurus velauciensis został opisany w 2010 r. przez Géraldine Garcię i jej zespół.

Materiał kopalny

Holotyp atsinganozaura to cztery artykułowane bliższe kręgi grzbietowe (VBN.93.01.a, VBN.93.01.b, VBN.93.01.c, VBN.93.01.d). Znajdują się one obecnie w uniwersytecie w de Poitiers.

Materiał przypisany to 3 kręgi szyjne, kręg ogonowy, izolowany kręg grzbietowy, kość krzyżowa, kręgi ogonowe, łopatka, kość łopatkowo-krucza, 2 kości ramienne, piszczel, 2 kości śródstopia oraz 53 zęby.

Budowa i pokrewieństwo

Jak na przedstawiciela tytanozaurów, zwierz ten był dość smukły. Wyróżniał się od innych europejskich, późnokredowych przedstawicieli tej grupy zauropodów, takich jak Ampelosaurus, Lirainosaurus i Magyarosaurus, unikalną kombinacją cech diagnostycznych. Jest od nich smuklejszy i mniej zaawansowany. Być może był blisko spokrewniony z afrykańskim Malawisaurus.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Atsinganosaurus wzięła się od bizantyjskiego greckiego ατσινγανος, Cygana, w odniesieniu do późnokredowej migracji pomiędzy zachodnią a wschodnią Europą. Epitet gatunkowy velauciensis pochodzi z Velaucio – łacińskiej nazwy miasta Velaux, gdzie zostały odnalezione szczątki atsinganozaura.

Spis gatunków

Atsinganosaurus Garcia, Amico, Fournier, Thouand i Valentin, 2010
Atsinganosaurus velauciensis Garcia, Amico, Fournier, Thouand i Valentin, 2010

Bibliografia

Garcia, G., Amico, S., Fournier, F., Thouand, E. and Valentin, X. (2010). A new Titanosaur genus (Dinosauria, Sauropoda) from the Late Cretaceous of southern France and its paleobiogeographic implications. Bulletin de la Societe Geologique de France, 181(3): 269-277.