Bainoceratops

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Łukasz Czepiński


Bainoceratops (bainoceratops)
Długość ok 2,5 m
Miejsce Mongolia
formacja Djadokhta
Czas
252 201 145
66

83,6 - 72,1 Ma
późna kreda (kampan)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Marginocephalia

Ceratopsia

Neoceratopsia

? Leptoceratopsidae

Homo sapiens.png Ceratopsia bazalne.png

2.5 m

Porównanie wielkości Bainoceratops i człowieka.
Sylwetki: Phylopic.org

Mapa znalezisk
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Bainoceratops efremovi to gatunek niewielkiego bazalnego dinozaura rogatego z Pustyni Gobi (Mongolia), najprawdopodobniej należącego do leptoceratopsydów. Został opisany w 2003 roku przez Victora Tereschenko i Vladimira Alifanova.

Materiał kopalny

PIN 614/33 (holotyp) - seria trzech kręgów szyjnych, dziewięciu grzbietowych, jednego krzyżowego i siedmiu ogonowych znalezionych w osadach formacji Djadokhta w stanowisku Bayan Zag (Mongolia, Ajmak Południowogobijski).

Budowa i biologia

Okaz początkowo został opisany jako należący do Protoceratops, znanego z tego samego stanowiska. Autorzy wskazywali na podobieństwo w budowie kręgów PIN 614/33 do leptoceratopsydów Udanoceratops z Mongolii i Leptoceratops z USA i Kanady. Według autorów osiągał do 2,5 m długości (Tereschenko i Alifanov, 2003).

Charakteryzuje się specyficzną budową kręgów. Trzony kręgów przedkrzyżowych (szyjnych i tułowiowych) są niskie i krótkie. Ich przednie powierzchnie są wklęsłe, a tylne płaskie. U Udanoceratops obie powierzchnie trzonów kręgów są wklęsłe, z tym że przednia jest wyraźniej wpuklona. Kręgi szyjne Bainoceratops mają dobrze zaznaczony, wysunięty ku przodowi, wyrostek brzuszny (nieobecny na ostatnim, dziewiątym kręgu szyjnym). Diapofyzy (miejsce łączące kręg z odpowiadającym mu żebrem) dziewiątego kręgu piersiowego są niemal okrągłe w przekroju. Kręgi grzbietowe dziewiąty i dziesiąty mają wąskie przestrzenie interprezygapofyzowe (między przednimi wyrostkami stawowymi) oraz dobrze rozwinięty grzbiet infraparapofyzjalny (między powierzchniami dolnego kontaktu kręgu z żebrem). Ostatni kręg piersiowy ma urzeźbioną powierzchnię synapofyzjalną. Obecność małego wyrostka na grzbiecie spinopostzygapofyzjalnym, blisko powierzchni postzygapofyz.

Klasyfikacja

Tereschenko i Alifanov (2003) zasugerowali bliskie pokrewieństwo Bainoceratops z Udanoceratops i Leptoceratops.

Makovicky i Norell (2006) stwierdzili, że Bainoceratops wpisuje się w zmienność wewnątrzgatunkową budowy kręgów Protoceratops andrewsi. Stwierdzenie to wymaga jednak bliższych badań. Obecność leptoceratopsydów w późnej kredzie Azji (Udanoceratops z Mongolii, Zhuchengceratops i Ischioceratops z Chin) nie wyklucza, że część materiału z Bayan Zag należy do innego ceratopsa niż P. andrewsi. Jak dotąd nie zebrano jednak diagnostycznego materiału czaszkowego z tej lokacji nienależącego do Protoceratops.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Bainoceratops oznacza "rogatą twarz z Bain (Bayan Zag)" i odnosi się do stanowiska Bayan Zag, w którym znaleziono jego szczątki. Nazwa gatunkowa efremovi honoruje sowieckiego paleontologa, Iwana Jefriemowa.

Spis gatunków

Bainoceratops Tereschenko & Alifanov 2003 ? nomen dubium
Bainoceratops efremovi Tereschenko & Alifanov 2003 ? nomen dubium

Bibliografia

Makovicky, P. J., & Norell, M. A. (2006). Yamaceratops dorngobiensis, a new primitive ceratopsian (Dinosauria: Ornithischia) from the Cretaceous of Mongolia. American Museum Novitates, 1-42.

Tereschenko, V. S., & Alifanov, V. R. (2003). Bainoceratops efremovi, a new protoceratopid dinosaur (Protoceratopidae, Neoceratopsia) from the Bain-Dzak locality (south Mongolia). Paleontological Journal, 37(3), 293-302.