Camposaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Dawid Mika Dawid Mazurek

Maciej Ziegler

Marcin Szermański


Camposaurus (kampozaur)
Długość: ? m
Masa: ? kg
Miejsce występowania: USA - stan Arizona, hrabstwo Apache

(ogniwo Mesa Redondo - formacja Chinle)

Czas występowania ok. 219[1] Ma

późny trias (noryk)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Coelophysoidea

Coelophysidae

Camposaurus.jpg

Stado zrekonstruowanych kampozaurów w Dinoparku Krasiejów. [1]

Wstęp

Kampozaur (Camposaurus) to jeden z najstarszych neoteropodów (konkretnie celofyzoid), który żył pod koniec triasu na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej. Jego szczątki odnaleziono nieopodal St. Johns, w kamieniołomie Placerias.

Materiał kopalny

Holotyp (UCMP 34498) to prawe i lewe nasady dalsze kości promieniowych i strzałkowych zrośnięte z odpowiadającymi im elementami skokowo-piętowymi.

Paratypy i inne przypisywane w swoim czasie okazy, uznaje się obecnie za wątpliwej przynależności.

Historia i klasyfikacja

Ze względu na fragmentaryczność holotypu, w przeszłości podawano w wątpliwość ważność rodzaju, jednak Ezcurra i Brusatte (2011) donieśli o identyfikacji dwóch autapomorfii: 1) tylny brzeg powierzchni stawowej dla kości strzałkowej znajdujący się na kości promieniowej przybiera postać ostrej i wyraźnej krawędzi, oraz 2) brak rozszerzającego się ku przodowi kłykcia przyśrodkowego na kości skokowej. Tym samym rodzaj Camposaurus jest ważny.

Holotyp kampozaura został początkowo oznaczony jako Ceratosauria indet. (Long i Murray, 1995). Trzy lata później Hunt i współpracownicy uznali, że należy on do nowego celofyzoida, którego nazwali Camposaurus arizonensis. Downs (2000) uznał kampozaura za młodszym synonim celofyza. Nesbitt i inni (2005, 2007) stwierdzili, że - wbrew wcześniejszemu badaniu - nie może być on synonimem Coelophysis bauri ze względu na budowę kości skokowej. Tykoski (2005) zauważył, że przypomina ona tą widoczną u "Megapnosaurus" kayentakatae, choć i tak z powodu fragmentaryczności materiału kopalnego można jedynie ustalić przynależność kampozaura do nienazwanego kladu obejmującego dinozaury bliżej spokrewnione z Coelophysis niż Liliensternus. Okaz w swoim czasie przypisywany, UCMP 25791, po raz pierwszy wspomniany przez Longa i Murraya (1995), posiada zrośnięte kość łonową z biodrową, co jest cechą ceratozaurów. Wspomniany wyżej badacze opisali również fragment kości udowej (UCMP 139662), dwa dźwigacze (MNA V 3091, UCMP 177317) oraz fragmenty kręgów piersiowych (UCMP 138591, 178047 - 178049) jako Ceratosauria indet. Niektórzy sugerowali jakoby należała one do tego samego osobnika co holotyp kampozaura, ale Nesbitt i współpracownicy po dokładniejszych ich oględzinach oznaczyli kość udową jako Saurischia indet., a pozostałe wspomniane wyżej szczątki jako Archosauria indet.

Analiza kladystyczna przeprowadzona przez Ezcurrę i Brusattego (2011) wykazała, że Camposaurus - do którego przypisali wyłącznie holotyp - to przedstawiciel Coelophysoidea.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Camposaurus honoruje Charlesa Lewisa Campa (1893-1975) - paleontologa zajmującego się kręgowcami i znanego z odkrycia szczątków dicynodonta z rodzaju Placerias. Epitet gatunkowy (arizonensis) pochodzi natomiast od miejsca odkrycia szczątków kampozaura - stanu Arizona w USA.

Spis gatunków

Camposaurus Hunt, Lucas, Heckert, Sullivan i Lockely, 1998
C. arizonensis Hunt, Lucas, Heckert, Sullivan i Lockely, 1998