Chimera

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Chimera - organizm będący mieszaniną komórek, tkanek lub nawet narządów dwóch lub więcej organizmów. Chimery powstają w przyrodzie w sposób naturalny, gdy np. dwa zarodki w ciele matki się połączą w jeden organizm. Człowiek może tworzyć chimery także sztucznie za pomocą inżynierii biologicznej. Przykładem tego typu działania są szczepienia drzew, gdy na gatunku dzikim umieszcza się gałązkę z drzewa owocowego, po czym oba rosną jako jedno drzewo. Nazwa pochodzi od mitycznego stworzenia, które miało głowę lwa, tułów kozy i ogon węża.

W paleontologii chimerą określa się zestaw skamieniałości różnych organizmów, który mylnie zinterpretowano jako należący do jednego organizmu. Największe problemy tego typu sprawiają m. in. kości kręgowców. Szkielety kręgowców po śmierci często ulegają rozpadowi na pojedyncze kości i mieszają się z kośćmi innych zwierząt, należących nie raz do innych gatunków. Czasami badacze błędnie zaklasyfikują takie nagromadzenie szczątków do jednego gatunku. Taka sytuacja dotyczyła Protoavis i Acanthopholis, których szczątki należą w rzeczywistości do zwierząt więcej niż jednego gatunku.
W nielegalnym handlu skamieniałościami zdarzają się sytuacje, że sprzedawcy łączą dwie niekompletne skamieniałości w jedną, ponieważ kompletne okazy można sprzedać za większe pieniądze. W ten sposób doszło do powstania Archaeoraptor, który jest chimerą dromeozauryda Microraptor i ptaka Yanornis.