Jiutaisaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Marcin Szermański

Maciej Ziegler

Sebastian Oziemski

Karol Sabath

Tomasz Sokołowski


Jiutaisaurus (dziutaizaur)
Długość: ? m
Masa: ? t
Miejsce występowania: Chiny - prowincja Jilin, powiat Jiutai

(formacja Quantou)

Czas występowania wczesna kreda (120-98 Ma lub cenoman)
Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Macronaria

Titanosauriformes

?? Somphospondyli

Jiutaisaurus.jpg

Kręgi ogonowe Jiutaisaurus. Źródło: [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Jiutaisaurus to opisany w 2006 roku zauropod z północno-wschodnich Chin. Żył na tych terenach we wczesnej kredzie. Został poznany i opisany na podstawie 18 kręgów ogonowych. Reszta szkieletu niestety nie zachowała się do naszych czasów, dlatego - jak i kiepskiego opisu i zbadania przez naukowców - dziutaizaur jest bardzo słabo poznanym zauropodem - nie znamy nawet jego dokładnej systematyki.

Materiał kopalny i budowa

Jedyne pozostałości dziutaizaura to seria 18 przednich i środkowych kręgów ogonowych.

Różnią się one od kręgów innych zauropodów posiadaniem podłużnego grzbietu po obu stronach trzonów środkowych kręgów ogonowych, amficelicznymi przednimi i środkowymi kręgami ogonowymi, nierozwidlonymi szewronami na ich dystalnych końcach i głębokim kanałem hemalnym szewronów.

Systematyka i ważność taksonu

Wu i in. (2006) ograniczyli klasyfikację Jiutaisaurus do Sauropoda i nic nie mówiącego "rodzina niepewna". W tekście artykułu (w języku chińskim) pojawiają się jednak różni przedstawiciele Titanosauriformes; ci sami autorzy (2009) wskazują na przynależność do do tego kladu, co potwierdza D'Emic (2012). Wg Wang i in. (2007) "gąbczasta" (ang. camellate) struktura kręgów wskazuje, że to dość zaawansowany przedstawiciel Somphospondyli.

Jeffrey Wilson i Paul Upchurch (2009) uważają go za nomen dubium, choć nie podają przyczyny swojej decyzji.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Jiutaisaurus oznacza "jaszczur z Jiutai" i odnosi się do Jiutai - powiatu i miasta, gdzie odnaleziono jego skamieniałości. Również epitet gatunkowy (xidiensis) upamiętnia miejsce znaleziska - wieś Xidi, gdzie znajdują się pokłady formacji Quantou, z której ono pochodzi.

Spis gatunków

Jiutaisaurus Wu, Dong, Sun, Li i Li, 2006 nomen dubium??
J. xidiensis Wu, Dong, Sun, Li i Li, 2006 nomen dubium??

Bibliografia

Źródła naukowe:

D'Emic, M. (2012) "The early evolution of titanosauriform sauropod dinosaurs" Zoological Journal of the Linnean Society, 166, 624–671. doi:10.1111/j.1096-3642.2012.00853.x

Carballido J.L, Rauhut O.W.M., Pol D., Salgado L. (2011) "Osteology and phylogenetic relationships of Tehuelchesaurus benitezii (Dinosauria, Sauropoda) from the Upper Jurassic of Patagonia". Zoological Journal of the Linnean Society, 163(2), 605-662. doi:10.1111/j.1096-3642.2011.00723.x

Wang, G., Cheng, R., Wang, P., Gao, Y., Wang, C., Ren, Y. And Huang, Q. (2009) Description of Cretaceous sedimentary sequence of the Quantou Formation recovered by CCSD-SD-Is borehole in Songliao Basin: lithostratigraphy, sedimentary facies and cyclic stratigraphy. Earth Science Frontiers (English edition), 16, 324–338

Wang, X., You, H-L., Meng, Q., Gao, C., Cheng, X. and LIU, J. (2007) Dongbeititan dongi, the first sauropod dinosaur from the Lower Cretaceous Jehol Group of Western Liaoning Province, China. Acta Geologica Sinica, 81, 911–916

Wilson, J.A. & Upchurch P. (2009): Redescription and reassessment of the phylogenetic affinities of euhelopus zdanskyi (Dinosauria: Sauropoda) from the early cretaceous of China, Journal of Systematic Palaeontology, 7:2, 199-239 [2]

Wu W.-H., Dong Z.-M., Sun Y.-W., Li C.-T. i Li T. (2006) A New Sauropod Dinosaur from the Cretaceous of Jiutai, Jilin, China. „Global Geology”. 25 (1), s. 6–9 [3]

Wu W.-H., Dong Z.-M., Sun Y.-W., Li C.-T. i Li T. (2009) "A sauropod dinosaur from the cretaceous of Jiutai, Jilin, China" w: Godefroit, P. & Lambert, O. "Tribute to Charles Darwin and Bernissart iguanodons: New Perspectives on Vertebrate Evolution and Early Cretaceous Ecosystems" Darwin-Bernissart meeting, Brussels, February 9-13, 2009, s. 99 [abstrakt]

Inne:

Holtz, T.R. Jr. (2012) "Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages Supplementary Information" [4]