Kamuysaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński
Korekta: Maciej Ziegler


Kamuysaurus (kamujzaur)
Długość ok. 7-8 m
Dieta roślinożerny
Miejsce Japonia, Hokkaido

(formacja Hakobuchi)

Czas
252 201 145
66

ok. 72-69 Ma późna kreda (wczesny mastrycht)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Ornithopoda

Iguanodontia

Hadrosauroidea

Hadrosauridae

Saurolophinae

Edmontosaurini

Kamuysaurus.jpg
Rekonstrukcja. Autor: Masato Hattori [dx.doi.org/10.1038/s41598-019-48607-1].


Wstęp

Kamuysaurus to rodzaj roślinożernego dinozaura z kladu Hadrosauroidea, żyjącego w późnej kredzie na terenie dzisiejszej Japonii. Jest to pierwszy większy dinozaur z tego kraju, znany z tak kompletnych szczątków. Został on nazwany i opisany w 2019 r. przez grupę naukowców, której przewodził Yoshitsugu Kobayashi.

Etymologia

Nazwa Kamuysaurus pochodzi od słowa kamuy, które w języku pierwotnych mieszkańców wyspy Hokkaido oraz greckiego saurus („gad”, „jaszczur”). Epitet gatunkowy japonicus odnosi się do Japonii.

Materiał kopalny

Holotyp (HMG-1219) to niemal kompletny częściowo artykułowany szkielet wraz z czaszką i żuchwą. Brakuje tylko rostralnej części czaszki, części kręgów krzyżowych, końcówki ogona i innych drobnych fragmentów. Niestety wiele kości zostało uszkodzonych przez naturalne procesy erozyjne.

Budowa

Rekonstrukcja szkieletu z zaznaczeniem znalezionych elementów. Autor: Genya Masukawa. Źródło: Kobayashi i in., 2019 [dx.doi.org/10.1038/s41598-019-48607-1].

Kamuysaurus był raczej średnich rozmiarów roślinożercą, mogącym poruszać się zarówno dwu- jak i czworonożnie. Ogólnym planem budowy ciała przypominał inne zaurolofiny. Od swoich krewniaków różnił się proporcjami kości kwadratowo-jarzmowej oraz budową żuchwy i kręgów grzbietowych. Oprócz tego odznaczał się też unikatową kombinacją cech czaszki, żuchwy i kości ramiennej. Na szczycie czaszki prawdopodobnie znajdował się niewielki grzebień, podobny jak u niewyrośniętych okazów Brachylophosaurus. Podobnie jak inne hadrozaurydy, Kamuysaurus miał ostry, bezzębny „kaczy” dziób i złożone baterie zębowe w głębi pyska.

Spis gatunków

Kamuysaurus Kobayashi, Nishimura, Takasaki, Chiba, Fiorillo, Tanaka, Chinzorig, Sato i Sakurai, 2019
K. japonicus Kobayashi, Nishimura, Takasaki, Chiba, Fiorillo, Tanaka, Chinzorig, Sato i Sakurai, 2019

Bibliografia

Kobayashi, Y., Nishimura, T., Takasaki, R., Chiba, K., Fiorillo, A.R., Tanaka,K., Chinzorig, T., Sato, T. & Sakurai, K. (2019). "A New Hadrosaurine (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Marine Deposits of the Late Cretaceous Hakobuchi Formation, Yezo Group, Japan". Scientific Reports. 9 (1): 1–14. doi:10.1038/s41598-019-48607-1.