Kerberosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Marcin Szermański,Kamil Kamiński
Korekta: Maciej Ziegler


Kerberosaurus (kerberozaur)
Długość ok. 6-8 m
Dieta roślinożerny
Miejsce Rosja, obwód amurski

(formacja Udurchukan)

Czas
252 201 145
66

ok. 72-66 Ma późna kreda (mastrycht)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Ornithopoda

Iguanodontia

Hadrosauroidea

Hadrosauridae

Saurolophinae

Edmontosaurini

Kundurosaurus2.jpg
Rekonstrukcja czaszki Kundurosaurus, możliwego synonimu. Autor: Robinson Kunz (Teratophoneus) [1].


Wstęp

Kerberosaurus to rodzaj roślinożernego dinozaura z kladu Hadrosauroidea, żyjącego w późnej kredzie na terenie dzisiejszej Rosji. Został on nazwany i opisany w 2004 r. przez duet naukowców w składzie: Yuri Bolotsky i Pascal Godefroit.

Etymologia

Nazwa Kerberosaurus nawiązuje do Cerbera, mitologicznego psa, strzegącego bram Hadesu. Drugi człon nazwy - saurus pochodzi od greckiego sauros („gad”, „jaszczur”).

Materiał kopalny

Holotyp (AEHM 1/319) to tylna część czaszki. Szczątki były rozczłonkowane i nie ma całkowitej pewności, czy należą do jednego osobnika. Obejmują one m.in. puszkę mózgową, kość szczękową, łuskową, kwadratową i kwadratowo-jarzmową (Bolotsky i in., 2011).

Wg Xinga i in. (2014) opisany w 2012 r. Kundurosaurus jest młodszym synonimem Kerberosaurus. Jeśli tak, to materiał kopalny jest znacznie bogatszy i obejmuje liczne kości czaszki i kilka elementów szkieletu pozaczaszkowego.

Budowa

Kerberosaurus był hadrozaurydem o rozmiarach raczej przeciętnych dla tej grupy dinozaurów. Zapewne mógł poruszać się zarówno dwu- jak i czworonożnie. Można zakładać, że ogólnym planem budowy ciała przypominał inne zaurolofiny. Od swoich krewniaków różnił się szczegółami budowy puszki mózgowej, kości nosowych i szczękowych.

Spis gatunków

Kerberosaurus Bolotsky i Godefroit, 2004
= ?Kundurosaurus Godefroit, Bolotsky i Lauters, 2012
K. manakini Bolotsky i Godefroit, 2004
= ?Kundurosaurus nagornyi Godefroit, Bolotsky i Lauters, 2012

Bibliografia

Bolotsky, Y.L., Godefroit, P. (2004). "A new hadrosaurine dinosaur from the Late Cretaceous of Far Eastern Russia". Journal of Vertebrate Paleontology. 24 (2): 351–365. doi:10.1671/1110.

Godefroit, P., Lauters, P., Van Itterbeeck, J., Bolotsky, Y. and Bolotsky, I.Y. (2011). "Recent advances on study of hadrosaurid dinosaurs in Heilongjiang (Amur) River area between China and Russia." Global Geology. 14 (3): 160-191.

Holtz, T. (2012) "Dinosaurs" (suplement) [[2]]

Kobayashi, Y., Nishimura, T., Takasaki, R., Chiba, K., Fiorillo, A.R., Tanaka,K., Chinzorig, T., Sato, T. & Sakurai, K. (2019). "A New Hadrosaurine (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Marine Deposits of the Late Cretaceous Hakobuchi Formation, Yezo Group, Japan". Scientific Reports. 9 (1): 1–14. doi:10.1038/s41598-019-48607-1.

Xing, H., Zhao, X., Wang, K., Li, D., Chen, S., Mallon, J.C., Zhang, Y., Xu, X. (2014). "Comparative osteology and phylogenetic relationship of Edmontosaurus and Shantungosaurus (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Upper Cretaceous of North America and East Asia". Acta Geologica Sinica-English Edition. 88 (6): 1623–1652. doi:10.1111/1755-6724.12334.