Maxakalisaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński


Maxakalisaurus
Długość 13-20 m
Masa >5 t
Dieta roślinożerny
Miejsce Brazylia, Minas Gerais

(formacja Adamantina)

Czas
252 201 145
66

późna kreda

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Neosauropoda

Macronaria

Titanosauriformes

Somphospondyli

Titanosauria

Lithostrotia

Aeolosaurini

MaxakalisaurusTopai Rec.jpg
Zrekonstruowany szkielet. Autor zdjęcia: GeoPotinga [2]

Wstęp

Maxakalisaurus to rodzaj zauropoda, który żył w późnej kredzie na terenie dzisiejszej Brazylii. Został opisany w 2006 r. przez Alexandra Kellnera i współpracowników.

Etymologia

Nazwa Maxakalisaurus honoruje grupę etniczną Maxakali, zamieszkującą stan Minas Gerais. Drugi człon nazwy pochodzi od greckiego sauros („gad”, „jaszczur”). Epitet gatunkowy wywodzi się od boga plemiennego Topa z kultury Maxakali.

Materiał kopalny

Holotyp (MN 5013-V) to niekompletny szkielet obejmujący niepełną prawą kość szczękową z zębami, fragmenty 12 kręgów szyjnych i 7 grzbietowych, wyrostek kolczysty i trzon kręgu krzyżowego, 6 kręgów ogonowych, 7 łuków hemalnych, częściowe łopatki, płyty mostkowe, dlaszą część lewej k. kulszowej, obie k. ramienne, dwie prawe k. śródręcza, fragmentaryczną k. strzałkową, jedną osteodermę i inne nieokreślone kości (Kellner i in., 2006).

Materiał przypisany to prawa kość zębowa i izolowane zęby (Franca i in., 2016).

Fragmenty żuchwy. Źródło: Franca i in. (2016) [1].

Budowa

Maxakalisaurus był raczej średniej wielkości lub umiarkowanie dużym zauropodem. Kształt kości szczękowej wskazuje na zaokrąglony kształt przedniej części pyska, typowy dla tytanozaurów. Od swoich krewniaków Maxakalisaurus różnił się głównie budową kręgów ogonowych i krzyżowych oraz proporcjami kości śródręcza. Franca i in. (2016) wskazali również unikatowe cechy żuchwy i zębów.

Spis gatunków

Maxakalisaurus Kellner, Campos, Azevedo, Trotta, Henriques, Craik i Silva, 2006
M. topai Kellner, Campos, Azevedo, Trotta, Henriques, Craik i Silva, 2006

Bibliografia

França, M.A.G., Marsola, J.C.d A., Riff, D., Hsiou, A.S. & Langer, M.C. (2016). "New lower jaw and teeth referred to Maxakalisaurus topai (Titanosauria: Aeolosaurini) and their implications for the phylogeny of titanosaurid sauropods". PeerJ. 4: e2054. doi:10.7717/peerj.2054.

Wang, X., Bandeira, K.L.N., Qiu, R., Shunxing, J., Cheng, X., Ma., Y. & Kellner, A.W.A. (2021). “The first dinosaurs from the Early Cretaceous Hami Pterosaur Fauna, China.” Scientific Report 11, 14962. [[3]]