Ngwevu

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński


Ngwevu
Dieta roślinożerny
Miejsce RPA

prowincja Wolne Państwo (najwyższe warstwy formacji Elliot)

Czas
252 201 145
66

ok. 201-191 Ma
wczesna jura (?hettang – ?synemur )

Systematyka Dinosauria

Sauropodomorpha

Massospondylidae

Ngwevu intloko.jpg
Czaszka holotypu. Źródło: Chapelle i in., 2019. [1]


Wstęp

Ngwevuto rodzaj zauropodomorfa z rodziny Massospondylidae żyjącego we wczesnej jurze na terenie dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Dawniej jego szczątki przypisywano do Massospondylus carinatus. Dopiero w 2019 r. Chapelle i współpracownicy utworzyli dla niego osobny rodzaj. Wykluczyli oni, by różnice w stosunku do pozostałych okazów massospondyla mogły wynikać z deformacji kości w wyniku procesów tafonomicznych, dymorfizmu płciowego lub ontogenezy.

Materiał kopalny

Holotyp to okaz BP/1/4779 – kompletna czaszka i większość szkieletu pozaczaszkowego. Brakuje głównie ogona i części kończyn, a także fragmentów kości miednicy. Badania histologiczne wykazały, że osobnik ten w chwili śmierci miał co najmniej 10 lat i był bliski osiągnięcia dorosłości.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Ngwevu w języku Xhosa oznacza „szary”, a epitet gatunkowy intloko – „głowa”. Jest to nawiązanie do przydomka „szara czaszka”, jaki otrzymał okaz BP/1/4779.

Budowa

Chapelle i in. (2019) wskazali 16 cech, które pozwalają odróżnić Ngwevu od jego krewniaków. Czaszka Ngwevu przypominała czaszkę massospondyla, była jednak szersza i masywniejsza. Różniła się również dłuższymi nozdrzami zewnętrznymi i kształtem pozostałych okien. Liczba zębów mieściła się w przedziale zaobserwowanym u Massospondylus carinatus. Były one typowe dla massospondylidów – szpatułkowate i miały wierzchołki o piłkowanych krawędziach. Charakterystyczne cechy szkieletu pozaczaszkowego dotyczą m.in. braku kręgu grzbietowo-krzyżowego oraz szczegółów budowy kończyn.

Spis gatunków

Ngwevu Chapelle, Barrett, Botha i Choiniere, 2019
N. intloko Chapelle, Barrett, Botha i Choiniere, 2019

Bibliografia

Chapelle, K.E.J., Barrett, P.M., Botha, J., Choiniere, J.N. (2019). "Ngwevu intloko: a new early sauropodomorph dinosaur from the Lower Jurassic Elliot Formation of South Africa and comments on cranial ontogeny in Massospondylus carinatus". PeerJ. 7: e7240. doi:10.7717/peerj.7240.