Xixiposaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Marcin Szermański Dawid Mazurek

Maciej Ziegler

Jakub Starzyński


Xixiposaurus
Długość: ? m
Masa: ? t
Miejsce występowania: Chiny - prowincja Junnan

(formacja Lufeng (=formacja Lower Lufeng))

Czas występowania 199,6-189,6 Ma

wczesna jura (hettangsynemur)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

?Plateosauridae

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Xixiposaurus to rodzaj zauropodomorfa żyjącego na terenie dzisiejszych Chin (prowincja Junnan) we wczesnej jurze. Został opisany przez japońskiego paleontologa Toru Sekiyę w 2010 r. Wg jego analizy filogenetycznej Xixiposaurus jest taksonem siostrzanym w stosunku do rodzaju Mussaurus i najbardziej zaawansowanym "prozauropodem" z Chin.

Materiał kopalny

Holotyp (ZLJ0108) to następujące skamieniałości: 43 zęby (4 przedszczękowe, 20 szczękowe, 19 żuchwowe), 25 kręgów (8 szyjnych, 12 grzbietowych i 5 artykułowanych), środkowa część prawej kości łopatkowej, brzuszna część (1/5) kości kruczej, kompletna prawa kość ramieniowa, dystalna część (1/3) lewej kości ramieniowej, lewe kości łokciowa i promieniowa, prawa kość łokciowa, kości łonowa i kulszowa, prawa udowa, piszczelowa, strzałkowa, skokowa i dystalna część kości stępu.

Budowa

Uwaga! Poniższy fragment przedstawia szczegółowe dane i może wymagać od Czytelnika znajomości fachowych pojęć anatomicznych.

Cechami diagnostycznymi, na podstawie których Sekiya opisał nowy rodzaj wraz z gatunkiem typowym, X. suni, są strome zadaszenie sklepienia czaszki w widoku bocznym, maksymalna wysokość żuchwy co najmniej 2 razy większa od minimalnej wysokości kości zębowej, trzon czwartego kręgu szyjnego najdłuższy z pozostałych elementów odcinka szyjnego kręgosłupa, minimalna szerokość płytki kości łonowej szersza od szerokości szypułki kości łonowej, czwarty krętarz posiadający V-kształtne wcięcie w widoku bocznym.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Xixiposaurus to połączenie słów Xixipo – nazwy małej wsi położonej w okręgu Lufeng i greckiego sauros (jaszczur). Można więc tłumaczyć ją jako "jaszczur z Xixipo". Epitet gatunkowy suni honoruje chińskiego profesora Sun Ge z Uniwersytetu w Jilin.

Spis gatunków

Xixiposaurus Sekiya, 2010
X. suni Sekiya, 2010

Bibliografia

Sekiya T. 2010. A new prosauropod dinosaur from Lower Jurassic in Lufeng of Yunnan. Global Geology, t. 29, nr 1, str. 6–15.