Lingyuanosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński


Lingyuanosaurus (lingjuanozaur)
Masa ok. 12 kg (młody)
Dieta ??wszystkożerny
Miejsce Chiny, Liaoning

formacja Yixian lub Jiufotang)

Czas wczesna kreda
Systematyka Dinosauria

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

?Therizinosauria

Beipiao1mmartyniuk.png
Rekonstrukcja Beipiaosaurus. Lingyuanosaurus mógł być podobny

Autor: Matt Martyniuk. [2].


Wstęp

Lingyuanosaurus to rodzaj niedużego teropoda z kladu Therizinosauria żyjącego we wczesnej kredzie na obszarach dzisiejszych Chin. Został on nazwany w 2019 r. przez Yao Xi i współpracowników.

Etymologia

Nazwa Lingyuanosaurus pochodzi od miasta Lingyuan. Epitet gatunkowy wywodzi się z kolei od miasteczka Sihedang.

Materiał kopalny

Holotyp (IVPP V 23589) to niekompletny szkielet pozaczaszkowy, obejmujący kilka kręgów z rożnych części ciała (w większości fragmentarycznych), kilka żeber, fragmenty przednich i tylnych kończyn, niekompletną miednicę oraz inne niezidentyfikowane kawałki kości. Szczątki te były zawarte w kilu oddzielnych płytach skalnych. Można jednak zakładać, że należały do jednego osobnika. Był to młody okaz.

Budowa i filogeneza

Kość udowa morosa. Źródło: Zanno i in., 2019. [1].

Lingyuanosaurus był niedużym teropodem, o masie szacowanej na 12 kg. Jedyny znany okaz był jednak młodym zwierzęciem w momencie śmierci, nie wiadomo więc, jakie rozmiary mogły osiągać w pełni dorosłe osobniki. Również wygląd lingjuanozaura pozostaje niepewny, jako że jego szkielet został poznany jedynie fragmentarycznie. Wg autorów opisu był to dość bazalny terizinozaur, jednak bardziej zaawansowany od Beipiaosaurus. Wykazywał on mozaikę cech prymitywnych, właściwych dla wczesnych przedstawicieli tej grupy teropodów, i zaawansowanych, znanych u późnokredowych terizinozaurów.

Wątpliwości co do przynależności Lingyuanosaurus do terizinozaurów wyraził Mortimer (online). Wg niego dinozaur ten wykazuje cechy nietypowe dla innych przedstawicieli Therizinosauria, jak np. nierozrośnięta i wąska kość ramienna. Dlatego Mortimer uznał, że dane przedstawione przez Yao i współpracowników wystarczą jedynie na przypisanie lingjuanozaura do Maniraptoriformes.

Spis gatunków

Lingyuanosaurus Yao, Liao, Sullivan i Xu, 2019
L. sihedangensis Yao, Liao, Sullivan i Xu, 2019

Bibliografia

Mortimer, M. (2019 online) [3].

Yao, X., Liao, C.-C., Sullivan, C., Xu, X. (2019). "A new transitional therizinosaurian theropod from the Early Cretaceous Jehol Biota of China". Scientific Reports. 9 (5026): 1–12. doi:10.1038/s41598-019-41560-z.