Moros

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński


Moros (moros)
Długość ok. 3 m
Masa 53-85 kg
Dieta mięsożerny
Miejsce USA

Utah (formacja Cedar Mountain, ogniwo Mussentuchit)

Czas
252 201 145
66

ok. 96,3–93 Ma
„środkowa” kreda (cenoman)

Systematyka Dinosauria

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

Tyrannosauroidea

Moros intrepidus reconstruction.png
Rekonstrukcja. Autor: Tom Parker.


Wstęp

Moros to rodzaj niedużego teropoda z kladu Tyrannosauroidea żyjącego w późnej kredzie na obszarach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Moros został nazwany w 2019 r. przez Lindsay Zanno i współpracowników. Jest to najstarszy niewątpliwy przedstawiciel tej grupy mięsożernych dinozaurów znaleziony na terenie Ameryki Północnej.

Etymologia

Nazwa Moros pochodzi z greki i jest odzwierciedleniem nadchodzącej zagłady, w nawiązaniu do ustanowienia nowej linii teropodów w Ameryce Północnej. Epitet gatunkowy wywodzi się z łaciny i oznacza „nieustraszony”, odnosząc się do rozprzestrzeniania się tyranozauroidów wewnątrz kontynentu północnoamerykańskiego.

Materiał kopalny

Holotyp (NCSM 33392) to niekompletna lewa kończyna tylna (kość udowa, piszczelowa, czwarta i druga k. śródstopia oraz paliczki czwartego palca). Szczątki należały do osobnika w wieku 6-7 lat, który był już bliski osiągnięcia dojrzałości szkieletowej. Do tego zwierzęcia mogą też należeć dwa izolowane zęby z kości przedszczękowej.

Sylwetka i znalezione kości morosa. Źródło: Zanno i in., 2019. [1].

Budowa i filogeneza

Kość udowa morosa. Źródło: Zanno i in., 2019. [2].

Moros był niedużym, lekko zbudowanym, dwunożnym zwierzęciem. Kość piszczelowa była znacznie dłuższa od udowej, co w połączeniu z wydłużonym, bardzo smukłym śródstopiem świadczy o zdolności do szybkiego biegu. Struktura arctometatarsus była w pełni wykształcona. Budowa stopy była najbardziej zbliżona do Alectrosaurus i przypominała młode tyranozauroidy, a nawet ornitomimidy. Izolowane zęby przedszczękowe, mogące należeć do Moros, były pozbawione piłkowanych krawędzi, podobnie jak Xiongguanlong. Moros wydaje się być formą przejściową między prymitywnymi tyranozauroidami z wczesnej kredy a późniejszymi wielkimi tyranozaurydami i ich najbliższymi krewnymi. Był on prawdopodobnie blisko spokrewniony z takimi formami jak wspomniany Xiongguanlong czy Timurlengia.


Spis gatunków

Moros Zanno, Tucker, Canoville, Abrahami, Gates i Makovicky, 2019
M. intrepidus Zanno, Tucker, Canoville, Abrahami, Gates i Makovicky, 2019

Bibliografia

Zanno, L.E., Tucker, R.T., Canoville, A., Avrahami, H.M., Gates, T.A., Makovicky, P.J. (2019). "Diminutive fleet-footed tyrannosauroid narrows the 70-million-year gap in the North American fossil record". Communications Biology. 2 (64): 1–12. doi:10.1038/s42003-019-0308-7.