Wuerhosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Maciej Ziegler, "CHESTERAPTOR", Tomasz Sokołowski
Korekta: Marcin Szermański, Łukasz Czepiński


Wuerhosaurus (wuerozaur)
Długość 4-8 m
Masa 1,2-4 t
Dieta roślinożerny
Miejsce Chiny
Czas
252 201 145
66

ok 129-100 Ma
wczesna kreda (barrem - apt)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Thyreophora

Stegosauria

Stegosauridae

Wuerhosaurus.jpg
Rekonstrukcja Wuerhosaurus.

Autor: Pavel Riha. [1]

Wstęp

Wuerhosaurus to odkryty w Chinach stegozaur żyjący we wczesnej kredzie. Jest ważnym odkryciem - obala hipotezę, według której stegozaury wyginęły pod koniec okresu jurajskiego. W przeciwieństwie do innych przedstawicieli Stegosauridae, Wuerhosaurus miał niskie płyty kostne. Jego nazwa pochodzi od miasta Wuerho, niedaleko którego odnaleziono szczątki.

Gatunki

Opisano dwa gatunki tego dinozaura:

W. homheni

Wymiary: 7-8 m; ok. 4 t

Występowanie: Chiny - Sinciang-Ujgur i Mongolia Wewnętrzna (formacja Lianmuqin); 129-100 Ma

Materiał: holotyp (IVPP V4006) składa się z: 2 kręgów, lewej kości łopatkowo-kruczej, obu kości ramiennych, części kości łokciowej, bloku biodrowo-krzyżowego, kości łonowej, paliczka i dwóch płyt. Paratyp (IVPP V4007) to 3 kręgi ogonowe. Do tego gatunku zaliczono też kręg piersiowy (IVPP V6879) przypisany poprzednio do W. ordosensis.

Ten duży stegozauryd jest bardzo bliskim krewnym późnojurajskich, północnoamerykańskich Stegosaurus i Hesperosaurus; został nawet uznany za gatunek tego pierwszego w 2008 roku. Co ciekawe, w jego środowisku żyły też inne "archaiczne" jak na swój wiek dinozaury - teropody Xinjiangovenator i Tugulusaurus. Fauna z Lianmuging była więc w pewnym stopniu reliktowa.

Nazwa W. homheni prawdopodobnie pochodzi od nijakiego Homhena, o czym świadczy "i" na końcu.

W. ordosensis

Wymiary: 4-5 m; ok. 1,2 t

Występowanie: Chiny - Mongolia Wewnętrzna (formacja Ejinhoro); 125-100 Ma

Materiał: holotyp (IVPP V6877) składa się z: 3 kręgów szyjnych, 11 piersiowych, 5 krzyżowych, 5 ogonowych, żeber piersiowych i krzyżowych i prawej kości biodrowej (zaginął). Płyta oznaczona VPP V6878 została znaleziona na tym samym stanowisku gdzie holotyp.

Gatunek ten został uznany za nomen dubium (Maidment i in., 2008). W 2017 roku Hou i Ji przypisali nowy materiał do tego gatunku, przedstawiając kilka cech w budowie miednicy, które miałyby odróżniać W. ordosensis od W. homheni. Był lekko zbudowany. Podobnie jak Hesperosaurus, miał małą liczbę kręgów grzbietowych - 11 lub 13 (nie wiadomo ile miała Miragaia ani W. homheni).

Epitet gatunkowy ordosensis pochodzi od miejsca odkrycia szczątków - chińskiej pustyni Ordos, mieszczącej się na terenach Regionu Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej.

Spis gatunków

Wuerhosaurus Dong, 1973
W. homheni Dong, 1973
= Stegosaurus homheni (Dong, 1973) Maidment, Norman, Barrett i Upchurch, 2008
W. ordosensis Dong, 1993 (?nomen dubium)
W. "mongoliensis" Ulansky, 2014 vide Galton & Carpenter, 2016 = Mongolostegus exspectabilis

Bibliografia

Choiniere, J.N., Clark, J.M., Forster, C.A. & Xu, X. (2010) "A basal coelurosaur (Dinosauria: Theropoda) from the Late Jurassic (Oxfordian) of the Shishugou Formation in Wucaiwan, People's Republic of China" Journal of Vertebrate Paleontology, 30(6), 1773-1796. doi: 10.1080/02724634.2010.520779

Dong, Z.-M. (1994) "A new species of stegosaur (Dinosauria) from the Ordos Basin, Inner Mongolia, People's Republic of China" Canadian Journal of Earth Sciences, 30(10), 2174-2176.

Galton, P.M. & Upchurch, P. (2004) "Stegosauria" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. (ed) "The Dinosauria (2nd edition)" University of California Press, Berkeley, 343-362.

Hou Y. & JI S. (2017) "New findings of stegosaurs from the Lower Cretaceous Luohandong Formation in the Ordos Basin, Inner Mongolia." Geological Bulletin of China 36(7): 1097-1103

Maidment, S.C.R., Norman, D.B., Barrett, P.M., & Upchurch, P. (2008) "Systematics and phylogeny of Stegosauria (Dinosauria: Ornithischia)" Journal of Systematic Palaeontology, 6(4), 367-407. doi: 10.1017/S1477201908002459

Mateus, O., Maidment, S.C.R. & Christiansen, N.A. (2009) "A new long-necked 'sauropod-mimic' stegosaur andthe evolution of the plated dinosaurs" Proceeding of the Royal Society B 276, 1663, 1815-1821. doi: 10.1098/rspb.2008.1909

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University - Princeton i Oxford

Rauhut, O.W.M., i Xu, X. (2005). "The small theropod dinosaurs Tugulusaurus and Phaedrolosaurus from the Early Cretaceous of Xinjiang, China" Journal of Vertebrate Paleontology. 25(1), 107-118.

Sereno, P.C. (2010) "Taxonomy, cranial morphology, and relationships of parrot-beaked dinosaurs (Ceratopsia: Psittacosaurus)" [w:] Ryan, M. J., Chinnery-Allgeier, B. J. & Eberth, D. A. (red) "New Perspectives on Horned Dinosaurs: The Royal Tyrrell Museum Ceratopsian Symposium" Indiana University Press, 21-58.

http://www.dinosauria.com/dml/names/dinow.htm