Xinjiangovenator

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Maciej Ziegler Sebastian Oziemski

Krzysztof Lichota

Tomasz Sokołowski


Xinjiangovenator (sinciangowenator)
Długość: 2,5-4,2 m
Masa: 20-160 kg
Miejsce występowania: Chiny - Sinciang

(formacja Lianmugin)

Czas występowania ?125-?112 Ma

wczesna kreda (?apt)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

? Paraves

Tianyuraptor.jpg

Rekonstrukcja Tianyuraptor - Xinjiangovenator mógł wyglądać podobnie, jeśli był

parawialem. Autor: Edyta Felcyn. [1]

Wstęp

Xinjiangovenator to tajemniczy celurozaur żyjący we wczesnej kredzie na terenie obecnych Chin.

Materiał kopalny

Holotyp (IVPP V 4024-2) to artykułowane kości kończyny tylnej: kość piszczelowa, strzałkowa, skokowa i piętowa. Początkowo uznano te je za należące do Phaedrolosaurus ilikensis, którego szczątki (niestety tylko zęby) znaleziono na tym samym obszarze, ale nieco dalej. Nie można jednak wykluczyć, że są to szczątki zwierząt z tego samego gatunku.

Pozycja filogenetyczna

Analiza kladystyczna Rauhuta i Xu (2005) wykazała, że Xinjiangovenator jest bliskim krewnym późnokredowego, mongolskiego Bagaraatan i że oba należą do Paraves. Jednak analiza ta może nie oddawać rzeczywistości - materiał porównawczy jest skąpy i nie da się jednoznacznie określić pozycji filogenetycznej obu rodzajów, dopóki nie znajdzie się więcej skamieniałości. Pokrewieństwo Bagaraatan i Xinjiangovenator jest dyskusyjne - oba rodzaje łączy tylko jedna cecha budowy a kości piszczelowe obu dinozaurów różnią się dość znacznie. Xinjiangovenator mógł być bardzo bazalnym celurozaurem (Choiniere i in., 2010).

Paleobiologia

Xinjiangovenator mógł być niewielkim lub średniej wielkości drapieżnikiem, polującym na takie dinozaury jak Psittacosaurus xinjiangensis, młode zauropody (znany z zębów Asiatosaurus) i Wuerhosaurus homheni. Jeśli Xinjiangovenator był bazalnym parawialem, to wg pewnych hipotez bardziej prawdopodobne jest to, że był (przynajmniej częściowym) roślinożercą (zob. Coelurosauria#Dieta).

Etymologia

Nazwa Xinjiangovenator znaczy "łowca z Sinciang", a epitet gatunkowy odnosi się do niewielkich rozmiarów zwierzęcia, paravus znaczy bowiem po łacinie tyle co mały.

Spis gatunków

Xinjiangovenator Rauhut i Xu, 2005
X. paravus Rauhut i Xu, 2005

Wybrana bibliografia

Choiniere, J.N., Clark, J.M., Forster, C.A. & Xu, X. (2010) "A basal coelurosaur (Dinosauria: Theropoda) from the Late Jurassic (Oxfordian) of the Shishugou Formation in Wucaiwan, People's Republic of China" Journal of Vertebrate Paleontology, 30(6), 1773-1796. doi: 10.1080/02724634.2010.520779

Rauhut, O.W.M. & Xu, X. (2005) "The small theropod dinosaurs Tugulusaurus and Phaedrolosaurus from the Early Cretaceous of Xinjiang, China" Journal of Vertebrate Paleontology, 25, 107-118.

Sereno, P.C. (2010) "Taxonomy, cranial morphology, and relationships of parrot-beaked dinosaurs (Ceratopsia: Psittacosaurus)" [w:] Ryan, M. J., Chinnery-Allgeier, B. J. & Eberth, D. A. (red) "New Perspectives on Horned Dinosaurs: The Royal Tyrrell Museum Ceratopsian Symposium" Indiana University Press, 21-58.