Yongjinglong

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor:
Łukasz Czepiński


Yongjinglong (jongdżinglong)
Długość: ? ok. 14 m
Masa: ?
Miejsce występowania: Chiny

(grupa Hekou)

Czas występowania ? ok. 125-113 Ma

wczesna kreda (?apt)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Macronaria

Titanosauriformes

Somphospondyli

Titanosauria

Yongjinglong.png

Rekonstrukcja odnalezionych kości szkieletu Yongjinglong. Zwróć uwagę na
nieproporcjonalnie długą łopatkę. Skala: 60 cm.
© Li et al., 2014[1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Yongjinglong to rodzaj zaawansowanego tytanozaura z wczesnej kredy Chin. Został opisany w 2014 roku przez chińsko-amerykański zespół paleontologów[1].

Materiał kopalny i datowanie

Holotypowe zęby jongdżinglonga.
© Li et al., 2014[1]

Holotyp o numerze katalogowym GSGM ZH(08)-04, składa się z trzech zębów, ośmiu kręgów przedkrzyżowych (1 tylny kręg szyjny, 4 przednie kręgi grzbietowe, 3 artykułowane kręgi grzbietowe ze środkowej części kręgosłupa), fragmentaryczne żebro grzbietowe, lewa kość łopatkowokrucza (scapulocoracoid) oraz prawa k. łokciowa i k. promieniowa.

Skamieniałości znaleziono niedaleko Yongjing (prowincja Gansu), przy autostradzie G75, ok. kilometra od kamieniołomów, w których odkryto okazy Daxiatitan i Huanghetitan liujiaxiaensis. Stratygraficznie skały te zaliczają się do basenu Lanzhou-Minhe, górnej części grupy Hekou, datowanej na dolną (wczesną) kredę.

Diagnoza

Uwaga! Poniższy fragment przedstawia szczegółowe dane i może wymagać od Czytelnika znajomości fachowych pojęć anatomicznych.

Zęby na kości przedszczękowej o wysokiej koronie, łyżkowate; duże, głębokie otwory pneumatyczne (pleurocele) obejmujące całość bocznej powierzchni kręgów szyjnych i szyjnogrzbietowych; zespół blaszek w konfiguracji o kształcie "XI" na lewej i "IX" na prawej powierzchni bocznej artykułowanych środkowych kręgów grzbietowych; niskie, nierozwidlone wyrostki neuralne, które wraz z postzygapofyzami tworzą, skierowaną ku czaszce, trójkątną pytę na co najmniej jednym środkowym kręgu grzbietowym; bardzo długa łopatka z wyjątkowo prostą powierzchnią czaszkową i ogonową.

Pokrewieństwo

Mimo swojego zaawansowanej pozycji filogenetycznej, jongdżinglong wykazuje szereg cech bazalnych, co wskazywać może zarówno na znaczącą konwergencję z bardziej bazalnymi tytanozauryformami albo na występującą u niego retencję cech plezjomorficznych, które nie zachowały się u innych tytanozaurów.

Możliwe, że Yongjinglong tworzy wraz z mongolską Opisthocoelicaudia klad siostrzany do Saltasaurus (w zależności od wykorzystanej macierzy danych, patrz rozdział: Drzewa filogenetyczne).

Etymologia

Nazwa rodzajowa składa się z dwoch członów: "Yongjing" odnosi się do hrabstwa Yongjing, leżącego nieopodal miejsca odkrycia skamieniałości jongdźinglonga, zaś "long" w języku chińskim oznacza smoka. Nazwa gatunkowa "datangi" odnosi się do dynastii Tang, jednocześnie honorując paleontologa Zhi-Lu Tanga z Instytutu Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii w Pekinie za jego wkład w badania dinozaurów. Całą nazwę można przetłumaczyć jako "smok Tanga z Yongjing".

Spis gatunków

Yongjinglong Li, Li, You, Dodson, 2014
Y. datangi Li, Li, You, Dodson, 2014

Bibliografia

  1. 1,0 1,1 1,2 Li, L. G., Li, D. Q., You, H. L., & Dodson, P. (2014). A New Titanosaurian Sauropod from the Hekou Group (Lower Cretaceous) of the Lanzhou-Minhe Basin, Gansu Province, China. PloS one, 9(1), e85979. doi:10.1371/journal.pone.0085979Drzewa filogenetyczne

Kladogramy są powszechnym sposobem przedstawiania hipotez o pokrewieństwach między organizmami. Ich interpretacja wymaga pewnych umiejętności, dlatego też dowiedz się Jak czytać kladogramy.

Drzewo ścisłego konsensusu za Li i in., 2014, na podstawie macierzy danych z Mannion i in., 2013:

TitanosauriaXianshanosaurusMalawisaurus

RapetosaurusMongolosaurus


Yongjinglong
Diamantinasaurus

Saltasaurus
JiangshanosaurusAlamosaurus


Dongyangosaurus
OpisthocoelicaudiaBaotianmansaurus
Drzewo ścisłego konsensusu za Li i in., 2014, na podstawie macierzy danych z D'Emic i in., 2012:

Titanosauria

Andesaurus
Malawisaurus

YongjinglongOpisthocoelicaudia

AlamosaurusSaltasaurus


Drzewo ścisłego konsensusu za Li i in., 2014, na podstawie macierzy danych z Carballido i Sander, 2012:

Titanosauria

Andesaurus
Mendozasaurus
Argentinosaurus
Epachthosaurus
Malawisaurus

Rapetosaurus
Nemegtosaurus
TapuiasaurusIsisaurusAlamosaurusTrigonosaurus

YongjinglongOpisthocoelicaudia

SaltasaurusNeuquensaurus