Jak czytać hasła

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Na chwilę obecną mamy 1891 haseł w naszej Encyklopedii. Poniższy artykuł ma pomóc Czytelnikowi odnaleźć się w znajdujących się tutaj treściach.

Jak znaleźć interesujący mnie artykuł?

Chcesz znaleźć jakiś rodzaj dinozaura? Nic prostszego - wystarczy, że wpiszesz nazwę w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu, lub wybierzesz hasło z kategorii Dinozaury, znajdującej się w menu po lewej stronie. Możesz również podążać spisem alfabetycznym, historycznym, stratygraficznym lub geograficznym, znajdującym się na stronie głównej.Jak czytać alfabetyczny spis dinozaurów?

Panel nawigacyjny

U góry każdej litery znajduje się panel nawigacyjny:

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Umożliwia on szybkie przemieszczanie się między poszczególnymi literami w celu odnalezienia interesującego nas rodzaju dinozaura.

Wybór ważności taksonów

Pod panelem nawigacyjnym znajduje się ramka:

Pokaż tylko ważne taksony

Dzięki niej można wybrać sposób wyświetlania taksonów. Domyślnie pokazywane są wszystkie nazwy, zarówno te uznawane za ważne, jak i te, które na przestrzeni lat swoją ważność utraciły (np. okazały się być młodszymi synonimami). Po zmianie wyglądu wyświetlane są tylko te taksony, które są uznawane za ważne z naukowego punktu widzenia.

Po dokonaniu zmiany wyświetlania ważności taksonów pojawia się ramka:

Pokaż wszystkie taksony

Umożliwia ona powrót do wcześniejszego widoku.

Spis taksonów

Poszczególne nazwy różnią się od siebie formatowaniem.

  1. Pogrubioną i pochyloną czcionką zaznaczone są te nazwy, które obowiązują w paleontologii i są uznawane za ważne z naukowego punktu widzenia.
  2. Małą, pochyloną czcionką zaznaczone są nazwy, które są wątpliwe (nomen dubium), są synonimami innych nazw lub obecnie zaliczane są do innej grupy taksonomicznej niż dinozaury
  3. "Małą, prostą czcionką umieszczoną w cudzysłowu" zaznaczone są te nazwy, które uznawane są za nieobowiązujące i nieważne (tzw. "nazwy nagie" - nomen nudum).
  4. Styl mieszany łączący duże i małe litery oznacza nazwę, która powszechnie jest uznawana za ważną, ale może okazać się młodszym synonimem innego taksonu.
  5. Przy niektórych nazwach pojawia się symbol gwiazdki - Dobry.gif. Jest to znak, że ten opis jest opracowany bardzo szczegółowo.

W spisie historycznym dinozaurów dodatkowo występują poniższe formatowania:

  1. Pogrubioną, pochyloną i podkreśloną czcionką zaznaczone są nazwy rodzajowe obecnie uznawane za ważne, które zostały ustanowione w danym roku.
  2. Małą, pochyloną i podkreśloną czcionką zaznaczone są nazwy rodzajowe, które obecnie uważane są za wątpliwe (nomen dubium), są synonimami innych nazw lub zaliczane do innej grupy taksonomicznej niż dinozaury, a które to zostały ustanowione w danym roku.
  3. "Małą, prostą i podkreśloną czcionką umieszczoną w cudzysłowu" zaznaczone są te nazwy rodzajowe, które uważane są za nieważne (nomen nudum, nomen manuscriptum), a które to zostały ustanowione w danym roku.
  4. Brak podkreślenia oznacza, że ani nazwa rodzajowa ani nazwa gatunkowa nie są nowe. Nazwa taka jest nową kombinacją znanych już nauce nazwy gatunkowej i rodzajowej - znany już gatunek przypisywany jest do innego, znanego już rodzaju.

Jak czytać opis dinozaura?

Każdy opis dinozaura składa się z kilku części.

Nagłówek

W nagłówku pojawia się łacińska nazwa opisywanego zwierzęcia.

Stopka redakcyjna

Spis redaktorów odpowiedzialnych za napisanie i korektę merytoryczną/gramatyczną danego hasła.

Tabela informacyjna

Po lewej stronie, znajduje się tabela z wykazem najważniejszych informacji:

Nazwa łacińska (nazwa spolszczona)
Długość: Jak długie było to zwierzę?
Masa: Ile ważył dany dinozaur za życia?
Miejsce występowania: Gdzie odnaleziono szczątki tego dinozaura?

(dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji)

Czas występowania
252 201 145
66

Jak dawno temu żył dany dinozaur?
Ramka na górze pokazuje czas występowania danego gatunku.
Na dole znajduje się oś czas (w milionach lat, Ma).

okres geologiczny i (piętro geologiczne)

Systematyka Klasyfikacja opisywanego dinozaura, z wyróżnieniem
poszczególnych kladów.
Wiki.png

Rysunek przedstawiający rekonstrukcję przyżyciową lub odnalezione szczątki danego dinozaura.

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Interaktywna mapa, ze zaznaczoną dokładną lokalizacją odnalezionych skamieniałości.
Można ją dowolnie przybliżać i oddalać, jak również włączyć podgląd obrazu
satelitarnego. Po kliknięciu znacznika pojawiają się szczegółowe informacje.

Treść właściwa

Dodatkowe ilustracje, obrazujące opisywany rozdział.

Właściwy opis dinozaura jest podzielony na kilka/kilkanaście rozdziałów. Różnią się one stopniem zaawansowania, dlatego fragmenty, które mogą sprawić problem początkującym miłośnikom paleontologii są wyróżnione ostrzeżeniem:

Uwaga! Poniższy fragment przedstawia szczegółowe dane i może wymagać od Czytelnika znajomości fachowych pojęć anatomicznych.

Trudne pojęcia są tłumaczone w Słowniku, zaś łacińskie terminy anatomiczne w artykule Terminy anatomiczne.

Spis gatunków

Na końcu każdego hasła znajduje się spis gatunków przypisywanych do danego rodzaju dinozaura, a także nazwiska autorów opisu naukowego i rok jego publikacji. Pamiętać należy, że data opublikowania pracy naukowej, jak i nazwiska jej twórców, nie zawsze oznaczają, że skamieniałości tego zwierzęcia odkryły te właśnie osoby w tym konkretnym roku. Historia odkrycia zazwyczaj jest prezentowana w osobnym rozdziale w Treści właściwej

Nazwa rodzajowa Nazwiska autorów publikacji, Rok opublikowania pracy naukowej
Nazwa rodzajowa i gatunkowa Nazwiska autorów publikacji, Rok opublikowania pracy naukowej

Niekiedy pojawiają się różne odstępstwa od reguły - niektóre nazwiska naukowców umieszczane są w nawiasach; niektóre gatunki nie są wyróżnione grubą czcionką:

Nazwa rodzajowa Nazwiska autorów publikacji, Rok opublikowania pracy naukowej dodatkowe informacje o ważności taksonu
Nazwa rodzajowa i gatunkowa Nazwiska autorów publikacji, Rok opublikowania pracy naukowej dodatkowe informacje o ważności taksonu

Dotyczy to tych nazw, które są uznawane za wątpliwe (nomen dubium), nieważne z naukowego punktu widzenia (nomen nudum) lub są młodszymi synonimami innych taksonów.

Wszystkie wątpliwości rozwiać powinny Zasady nomenklatury zoologicznej.

Bibliografia

Wypisane źródła naukowe i popularnonaukowe, na podstawie których tworzono powyższy artykuł, niekiedy z odnośnikiem do fragmentu odwołującego się do danej pozycji.