Zigongosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Marcin Szermański Jakub Starzyński


Zigongosaurus (zigongozaur)
Długość: ok. 15 m
Masa: ? t
Miejsce występowania: Chiny - Syczuan

(górna część formacji Shaximiao)

Czas występowania (?164,7-) 161,2-155,7 Ma

środkowa i/lub późna jura (?kelowej i/lub oksford)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Eusauropoda

? Mamenchisauridae

Mamenchisaurus youngi steveoc 86.jpg

Rekonstrukcja Mamenchisaurus, a więc najprawdopodobniej również Zigongosaurus.

<smallAutor: Stephen O'Connor [1]

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Zigongozaur to słabo poznany zauropod z terenów dzisiejszych Chin. Wg większości uczonych jest to kolejny przedstawiciel słynnego mamenchizaura.

Materiał kopalny

Gatunek typowy wraz z rodzajem został opisany na podstawie osobnika o numerze katalogowym CV 00261, na którego składa się: kość szczękowa, częściowa żuchwa, kość potyliczna dolna.

Przypisany materiał: kości z pozostałych części szkieletu (m.in. kręgi), należące do kilku osobników. Formalnie cały powyższy materiał kopalny zigongozaura należy obecnie do Mamenchisaurus fuxiensis.

Taksonomia i pozycja systematyczna

Zigongosaurus to na chwilę obecną nieważny rodzaj zauropoda, gdyż nie jest oficjalnie przypisany do niego żaden gatunek. Jego szczątki odnaleziono w środkowych Chinach w formacjach z późnej jury. Został opisany w 1976 roku przez trzech chińskich uczonych, mianowicie Hou, Zhao i Chu.

Niestety, tak jak inne chińskie zauropody o ekstremalnie długiej szyi, jak Mamenchisaurus i Omeisaurus, tak i Zigongosaurus posiada zawiłą taksonomię i systematykę. Na początku lat ’80 był przedstawiany w niektórych czasopismach popularnonaukowych jako przedstawiciel rodziny Brachiosauridae, do której należą najwyższe zwierzęta lądowe wszechczasów, jak Brachiosaurus altithorax, Giraffatitan brancai czy Sauroposeidon proteles. Bywał także utożsamiany z Omeisaurus junghsiensis ze względu na pewne podobieństwa anatomiczne, jak np. budowa kręgów. Jakby tego było mało, w 1983 roku Dong, Zhou i Zhang opisali nowy gatunek omeizaura, O. fuxiensis. Epitet gatunkowy został mu nadany nieprzypadkowo, gdyż paleontolodzy ci (prawdopodobnie) byli wówczas przekonani, iż mają do czynienia z tym samym zwierzęciem, co Z. fuxiensis, który wg nich jest kolejnym gatunkiem Omeisaurus. Jednak po pewnym czasie okazało się, że Omeisaurus fuxiensis to możliwy synonim innego z kolei omeizaura, mianowicie Omeisaurus junghsiensis, lub "O." changshouensis. W połowie lat ’90 Zhang i Chen zasugerowali, że materiał kopalny należący do O. fuxiensis powinno się przypisać do rodzaju Mamenchisaurus, gdyż jego szczątki spoczywały w pokładach bliższych mamenchizaurowi, niż omeizaurowi. Obecnie szczątki, na podstawie których został opisany pierwotnie ten rodzaj wraz z gatunkiem typowym Z. fuxiensis, są traktowane jako niepewny gatunek Mamenchisaurus fuxiensis, choć niektórzy (jak francuski uczony Valérie Martin-Rolland) twierdzą, że pierwotnie nadana odrębność rodzajowa tych szczątków jest słuszna. Jeśli tak, to nie można wykluczyć bliskiego pokrewieństwa między tymi zauropodami – oba posiadają bardzo długą szyję, ponadto występowały w tym samym rejonie w tym samym czasie.

Zapewne materiał kopalny zigongozaura - tak jak mamenchizaura i omeizaura - wymaga dokładnej rewizji. Obecnie najczęściej zigongozaur nosi status incertae sedis, co jest dziwne, gdyż będąc młodszym synonimem mamenchizaura powinien być uważany za nieważnego (ze względu na synonimikę z mamenchizaurem) przedstawiciela Mamenchisauridae.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Zigongosaurus znaczy "jaszczur z Zigong". Zigong to miasto leżące w prowincji Syczuan, znane m.in. z utworzenia w 1980 r. muzeum dinozaurów, w którym znajdują się okazy "strasznych jaszczurów", takich jak: przedstawiciele stegozaurów Gigantspinosaurus i Huayangosaurus, zauropod Omeisaurus, ornitopod Xiaosaurus i teropod Yangchuanosaurus hepingensis.

Spis gatunków

Zigongosaurus Hou, Zhao i Chu, 1976 ?= Mamenchisaurus Young, 1954
Z. fuxiensis Hou, Zhao i Chu, 1976 ?= Mamenchisaurus fuxiensis Hou, Zhao i Chu, 1976
= Omeisaurus fuxiensis Dong, Zhou i Zhang, 1983

Bibliografia

Li, K., Liu, J., Yang, C. & Hu, F. (2011) "Dinosaur assemblages from the Middle Jurassic Shaximiao Formation and Chuanjie Formation in the Sichuan-Yunnan Basin, China". Volumina Jurassica, 21-42

Upchurch P., Barrett P.M., Dodson P. (2004) Sauropoda. [w:] David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): "The Dinosauria". Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press

http://en.wikipedia.org/wiki/Zigongosaurus

http://en.wikipedia.org/wiki/Zigong