Ceratonykus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj
Autor: Korekta:
Tomasz Sokołowski

Łukasz Czepiński

Maciej Ziegler

Krzysztof Lichota

Marcin Szermański

Kamil Kamiński


Ceratonykus (ceratonyk)
Długość: 0,6-0,75 m
Masa: 0,76-1 kg
Miejsce występowania: Mongolia - Ajmak Południowogobijski

(formacja Baruungoyot)

Czas występowania ok. 75-72 Ma

późna kreda (późny kampan?)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Theropoda

Tetanurae

Coelurosauria

Alvarezsauroidea

Alvarezsauridae

Parvicursorinae

Ceratonykini

Ceratonykus.jpg

Rekonstrukcja ceratonyka. Autor: Nobu Tamura [1]

Wstęp

Ceratonykus to rodzaj alwarezzauryda, który żył podczas późnej kredy na terenach obecnej południowej Mongolii. Wg Averianova i Lopatina (2022) może on być synonimem Parvicursor.

Etymologia

Nazwa rodzajowa oznacza "rogowy pazur" (z greki ceratinus = rogowy, onyx = pazur). Epitet gatunkowy nawiązuje do stosunkowo dużych oczu zwierzęcia.

Materiał kopalny

Holotyp o numerze MPC 100/124 odkryty w wczesnosantońskich osadach formacji Baruungoyot składa się z: niekompletnej czaszki z niekompletną żuchwą, kilku kręgów szyjnych i ogonowych, mostka, prawej i lewej kości kruczej, fragmentu prawej kości ramiennej, paliczków, fragmentarycznej kości biodrowej i kompletnych kończyn tylnych.

Budowa

Od innych alwarezzaurydów Ceratonykus różni się wieloma cechami, włączając w to krótką i silnie wygiętą kość udową, długie kości stępu i śródstopia oraz znacznie zredukowaną trzecią kość śródstopia. Czaszka charakteryzowała się stosunkowo długim rejonem przedoczodołowym i wydłużonymi kośćmi czołowymi. Odlew wnętrza czaszki ceratonyka ukazuje duże guzki słuchowe (ang. acoustic tubercle), wewnętrzne położenie płatów wzrokowych w śródmózgowiu i brak pionowej krzywizny na ścianie mózgowej. Wskazuje to, że jego mózg nie przypominał w tak dużym stopniu ptasiego, jak sugerowały to wcześniejsze badania. Autorzy opisu podważali też pozycję taksonomiczną alwarezzaurydów wśród teropodów, jednak obecnie taki pogląd nie znajduje uznania.

Spis gatunków

Ceratonykus Alifanov i Barsbold, 2009
C. oculatus Alifanov i Barsbold, 2009

Bibliografia

Agnolin, F.L., Powell, J.E., Novas, F.E. & Kundrát, M. (2012) "New alvarezsaurid (Dinosauria, Theropoda) from uppermost Cretaceous of north-western Patagonia with associated eggs" Cretaceous Research, doi: 10.1016/j.cretres.2011.11.014

Alifanov, V.R. & Barsbold, R. (2009) "Ceratonykus oculatus gen. et sp. nov., a New Dinosaur (?Theropoda, Alvarezsauria) from the Late Cretaceous of Mongolia" Paleontological Journal, 43(1), 94–106.

Alifanov, V.R. & Saveliev, S.V. (2011) "Brain Structure and Neurobiology of Alvarezsaurians (Dinosauria), Exemplified by Ceratonykus oculatus (Parvicursoridae) from the Late Cretaceous of Mongolia" Paleontological Journal, 45(2), 183-190. doi: 10.1134/S0031030111020031

Averianov, A.O. & Lopatin, A.V. (2022). "A re-appraisal of Parvicursor remotus from the Late Cretaceous of Mongolia: implications for the phylogeny and taxonomy of alvarezsaurid theropod dinosaurs." Journal of Systematic Palaeontology. DOI: 10.1080/14772019.2021.2013965

Molina-Pérez, R. & Larramendi, A. (2020) "Dinosaur Facts and Figures: The Theropods and Other Dinosauriformes" wyd. Princeton University Press.

Mortimer, online: [2]